Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 344

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z.br.344, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. svibnja 2018. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako su izmjene i dopuna Zakona nužne zbog provođenja odluke Ustavnog suda od 30.1.2018. godine, na način da se propisuje nadzor i kontrola, te mogućnost provođenja izvanrednih kontrolnih pregleda za prava koja su važila prije njihova uvođenja samo u rokovima i uvjetima određenim ZUP-om.
U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu nezakonito stečena prava na mirovine trajno narušavaju načelo pravednosti, a zaštita stečenih prava mora se primjenjivati samo na ona prava koja su zakonito stečena. Stoga je neprihvatljivo pozivati se na stečena prava i pravnu sigurnost onih koji su koristili lažne isprave i lažna vještačenja.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 za,1 protiv i 1 suzdržan) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 344

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.


Predsjednik Odbora

Gordan Maras