Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, P.Z. br. 293

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. lipnja 2018. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Prema obrazloženju predstavnika predlagatelja Konačni prijedlog zakona razlikuje se u odnosu na Prijedlog akta u prvom čitanju, između ostalog, i u izmjenjenom datumom od kojeg se poćinje povećavati zaštićena najamnina i datumom prestanka prava na zaštićenu najamninu sa 1. srpnja na 1. rujna 2018. godine, osiguravanju sudske zaštite osobama koje imaju pravo na subvencioniranje povećana zaštićene najamnine ako se ista ne isplaćuje od strane Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, zaštićenim najmoprimcima, podstanarima i predmjevanim najmoprimcima daje se prednost pod jednakim uvjetima u programima Republike Hrvatske za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, a osigurava im se i stručna pomoć u pronalaženju i posredovanju kod sklapanja ugovora o najmu, odnosno kupovini stana ili kuće.

U kraćoj raspravi iznijeto je mišljenje da je rok od pet godina za plaćanje povećane zaštićene najamnine predug, a izraženo je zadovoljstvo činjenicom da će Ministarstvo hrvatskih branitelja plaćati razliku između povećane najamnine i zaštićene najamnine za devetnaestoricu HRVI-a iz Dom,ovinskog rata koji imaju status zaštićenog najmoprimca.
 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( 7 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru 

d o n o š e nj e

Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
     

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić