Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 230

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na 30. sjednici, održanoj 5. prosinca 2017., raspravljao o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve  o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 230, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. studenoga 2017.
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Bez rasprave, Odbor je jednoglasno, s 8 glasova „ZA“,  odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić