Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 336

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 40. sjednici, održanoj 15. rujna 2022., u objedinjenoj raspravi (od P.Z. br. 334. do P.Z. br. 357.) razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 336, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022. 
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Uvodno se predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, ukratko osvrnuo na akte koji uređuju proces uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, te slijedom toga i na niz aktivnosti koje je potrebno provesti radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva tom procesu, a koje traže izmjenu niza zakona i podzakonskih propisa koji sadržavaju odredbe povezane s kunom.
Važeći Zakon o javnom okupljanju sadrži prekršajne odredbe kojima je propisano sankcioniranje pravnih i fizičkih osoba za ponašanja suprotna njegovim odredbama. Kao prekršajne sankcije propisane su novčane kazne čiji je iznos izražen u kunama. U procesu prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene valute potrebno je u tom Zakonu zamijeniti iznose novčanih kazni koji su izraženi u kunama na način da budu izraženi u eurima.

Nakon rasprave, jednoglasno, s 10 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU. 

    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.
    
PREDSJEDNIK ODBORA
Siniša Hajdaš Dončić