Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III), s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 643

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 91. sjednici održanoj 22. ožujka 2007. god. razmatrao je Prijedlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.), s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. ožujka 2007. godine, uz prijedlog  da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona po hitnom postupku. Predstavnik predlagatelja ističe kako se ovim Dopunskim protokolom zaustavlja proliferacija znakova raspoznavanja, te otvara put nacionalnim društvima (koja se još uvijek koriste svojim znakovima na terenu) da prihvaćanjem dodatnog znaka raspoznavanja, pristupe u punopravno članstvo Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te se ne protivi prijedlogu za donošenjem ovoga Zakona po hitnom postupku, ocjenjujući kako je od interesa za Republiku Hrvatsku. Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje:

      Zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama
       od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III)

u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora g. Ivana Jarnjaka.

 PREDSJEDNIK
 Ivan Jarnjak