Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br. 127

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 15. studenoga 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P. Z. E. br. 127, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. studenoga 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


                                                                                                                                      PREDSJEDNICA
                                                                                                                          ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
                                                                                                                                      Marija Jelkovac