Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 87

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 18. sjednici, održanoj 16. lipnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 87, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba ustavnopravne naravi.

Odbor predlaže da se prigodom redakcije teksta ovoga Zakona prije njegove objave u „Narodnim novinama“ odredba članka 4. i odredba članka 12. stavka 3. razdvoji u dva samostalna stavka iz nomotehničkih razloga.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik