Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, P.Z.E. br. 151

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, P.Z.E. br. 151, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 17. – u izmijenjenom članku 138. stavku 6. kod nabrajanja stavaka potrebno je veznik „ili“ zamijeniti veznikom „i“ (isto u članku 24.)

-    članak 19. – riječ: „minimalno“ potrebno je zamijeniti riječju: „najmanje“, kako bi se ujednačio izričaj sa temeljnim tekstom

-    članak 56. – potrebno je doraditi i ujednačiti izričaj jer ako se odredi renumeracija kod brisanja određenih točaka onda se ona treba izvršiti i kod dodavanja točaka (iako nije nužno u slučajevima kada se nove točke označuju i malim slovom abecede ali tada se u slučaju brisanja točaka ne vrši renumeracija). 
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac