Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 163

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici, održanoj 24. rujna 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 163, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. srpnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.

U članku 2. u uvodnoj rečenici riječi: „ovoga Zakona“ brišu se.

II. Na članak 4.

U članku 4. riječi: „danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju“ zamjenjuju se riječima: „na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju“:

Obrazloženje I. i II amandmana:

Nomotehnički se uređuje izričaj.


4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik