Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o brdsko-planinskim područjima, P.Z. br. 412

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 19. rujna 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o brdsko-planinskim područjima, P.Z. br. 412, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor napominje kako je potrebno doraditi samu strukturu (unutarnju podjelu) Prijedloga zakona jer svi članci ne moraju imati naslov, ali ako ga ima jedan onda ga trebaju imati svi. Također na Odboru je istaknuto kako je potrebno pobliže odrediti kriterije prema kojim bi se određivao status pripadnosti brdsko–planinskim područjima (članak 7.).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac