Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 758

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 758, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza  2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 244.

 U članku 244. stavku 4. riječi: ''državnog tijela'' zamjenjuju se riječju: ''ministra''.


II. Na članak 245.

 U članku  245. riječ: ''zadužen'' zamjenjuje se riječju: ''nadležan''.

III. Na članak 246., 251., 252. i 253.

 U članku 246.u uvodnoj rečenici, članku  251., 252. i 253. riječi: ''Do donošenja'' zamjenjuju se riječima: ''Do dana stupanja na snagu''.

Obrazloženje
Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik