Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja dr.sc. Tomislavu Ćoriću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 16. sjednici održanoj 9. lipnja 2017. godine, Prijedlog za iskazivanje povjerenja dr.sc. Tomislavu Ćoriću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017. godine. 
 
Odbor za zaštitu okoliša i prirode navedeni Prijedlog raspravio je na temelju odredbe članka 95. i članka 119. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
 
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 glasova „za“, 2 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Odluke za iskazivanje povjerenja dr.sc. Tomislavu Ćoriću  za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Gordana Marasa, predsjednika Odbora. 

  
PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Maras