Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 30. sjednici Odbora, održanoj  7. srpnja 2021. raspravljao je o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. 
Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
U svom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da Izvješće prikazuje aktivnosti koje je poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, državna tijela, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19.
Kako je u uvodu istaknuto, upravljanje epidemijom koronavirusa, koje predstavlja i dalje multiresornu odgovornost i izazov te međusobnu suradnju svih uključenih dionika, funkcionira na svim razinama, s ciljem postizanja što veće razine zaštite svih građana, odnosno procijepljenosti do jeseni, kako bi se spriječilo širenje zaraze COVID-19 te ujedno doprinijelo dobrom gospodarskom kretanju i uspješnoj turističkoj sezoni. 
Tijekom rasprave osvrnuli su se i na aktivnosti u organizaciji i provođenju cijepljenja, a svi članovi Odbora složili su se s potrebom što većeg promoviranja cijepljenja i davanja jasnih uputa o provedbi i punktovima cijepljenja, kao i potrebi cijepljenja svih onih koji nisu osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a željeli bi se cijepiti. S tim u vezi, predstavnik Ministarstva zdravstva najavio je rješenje već sljedeći tjedan. 
U daljnjoj raspravi članovi Odbora složili su se s važnošću izrade EU digitalne COVID potvrde i pohvalili su sustav koji će provjeravati validnost potvrde o cijepjenju, preboljenju ili testiranju, kao i aplikaciju vezanu uz organiziranje javnih događaja i skeniranje QR kodova. Pojedini članovi Odbora iznijeli su neke nedoumice oko trajanja COVID potvrda, odnosno da li će se nakon 210 dana (koliko ona vrijedi) moći produžiti ili će biti potrebna i treća doza cjepiva. Također su istaknuli i problem nedobivanja COVID potvrde za osobu koja je preboljela bolest COVID-19 i cijepljena je samo jednom dozom. Predstavnik resornog ministarstva s tim u vezi objasnio je da će se u pogledu tih pitanja pratiti znanstvene spoznaje i mišljenja struke, koja će se na vrijeme uskladiti s rješenjima ostalih država članica EU. 
 Imenovani član Odbora u raspravi iznio je svoj prijedlog da se ubuduće u ovakva
 Izviješća uvrste i podaci o mortalitetu i letalitetu, kako bi se njihovom analizom mogle    komparirati županije, a s obzirom na to da su između pojedinih županija vidljive velike razlike.
    
Nakon što su razmotrili Izvješće, članovi Odbora većinom su glasova (6 „za“ i 3 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

Prihvaća se
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 16. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2021.    

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                                                                                                     
                                                                              

PREDSJEDNICA  ODBORA 
                                          Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.