Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 72. sjednici Odbora, održanoj  23. rujna 2022. raspravljao je o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2022.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Predstavnica predlagatelja u uvodu je istaknula da je ovo peto po redu Izvješće koje se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022. i obuhvaća aktivnosti koje je u izvještajnom razdoblju poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, državna tijela, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19.

U odnosu na epidemiološke pokazatelje, Izvješće obuhvaća pojavnost Omikron varijante koja je obilježila peti val epidemije uz visoke brojeve novooboljelih početkom godine te smirivanje i stabilizaciju broja oboljelih. Prikazana je također i situacija sa stanjem utrošenosti cjepiva i procijepljenosti stanovništva te pojavnost uvođenja epidemioloških mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva, sprječavanje ulaska virusa SARS-CoV-2 u zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi i druge ustanove, trgovačka društva i lokalne zajednice, a koje su većinom ukinute 7. travnja 2022. godine.

Tijekom rasprave naglašeno je da Izvješće pokazuje kontinuitet kvalitetne skrbi na ovom području, ali i da je potrebno i dalje ulagati u osvješćivanje na području procijepljenosti populacije. Procijepljenost s prvom dozom bila je zadovoljavajuća (70 posto populacije), ali s drugom i trećom dozom je znatno manja. S tim u vezi, članovi Odbora bili su mišljenja da treba i dalje pojačano raditi na osvješćivanju i zdravstvenoj pismenosti populacije, čime bi se ujedno doprinijelo smanjenju stope smrtnosti od ove bolesti na području cijele Hrvatske.

Nakon što su razmotrili Izvješće, članovi Odbora većinom su glasova (7„za“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

Prihvaća se

IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022.
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                               

POTPREDSJEDNICA ODBORA
 prim. mr. Maja Grba Bujević, dr. med