Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

U Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji biraju se:

  za predsjednicu                          
                        
                         MARIJA LUGARIĆ
  
  za potpredsjednika
                        
                          JOSIP FRIŠČIĆ
 
  za  članove
  
                         DUBRAVKA ŠUICA
                         SUZANA BILIĆ VARDIĆ
                         SILVANO HRELJA
                         GORAN BEUS RICHEMBERGH
                         BORIS MILETIĆ

     Obrazloženje


Hrvatski sabor je na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske 7. rujna 1992. godine donio Odluku o osnivanju Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji ("Narodne novine", br. 55/92.).

Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora prema Odluci o osnivanju uspostavlja kontakte i razmjenjuje iskustva s parlamentima i članovima parlamenata drugih zemalja, te sudjeluje u međunarodnoj suradnji na razini parlamenata.

Člankom 12. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da danom konstituiranja Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora i istog im dana prestaje članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora, na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika.

Obzirom da je danom konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora 11. siječnja 2008. prestao mandat dosadašnjem predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji, potrebno je iz reda zastupnika novog saziva Hrvatskoga sabora izabrati novog predsjednika, potpredsjednika i članove Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora pozvao je dopisom klasa: 021-13/08-04/10, urbroj: 6521-18-08-01, od 27. veljače 2008. klubove zastupnika Hrvatskoga sabora da Odboru upute prijedloge za imenovanje Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge:
- klub zastupnika HSLS-HSU-a predložio je zastupnika Silvana Hrelju za člana  Izvršnog odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 13. veljače 2008.;
- klub zastupnika IDS-a predložio je zastupnika Borisa Miletića za člana Izvršnog odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 28. veljače 2008.;
- klub zastupnika HNS-a predložio je zastupnika Gorana Beusa Richembergha za člana Izvršnog odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 29. veljače 2008.;
- klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnicu Mariju Lugarić za predsjednicu Izvršnog odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 3. ožujka 2008.;
- klubovi zastupnika HDZ-a i HSS-a predložili su zastupnika Josipa Friščića (HSS) za potpredsjednika Izvršnog odbora, zastupnice Suzanu Bilić Vardić (HDZ) i Dubravku Šuicu (HDZ) za članice, prijedlog zaprimljen u Odboru 14. ožujka 2008.;            
- klub zastupnika HDSSB-a nema prijedloga za imenovanje članova  Izvršnog odbora, dopis zaprimljen u Odboru 14. veljače 2008.

Nakon obavljenih međustranačkih dogovora predloženo je da se za predsjednicu Izvršnog odbora Nacionalne grupe izabere zastupnica Marija Lugarić (SDP), za potpredsjednika Josip Friščić (HSS) i za članove Izvršnog odbora Nacionalne grupe: Dubravka Šuica (HDZ), Suzana Bilić Vardić (HDZ), Silvano Hrelja (HSU), Goran Beus Richembergh (HNS) i Boris Miletić (IDS).

Tajnik Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji tajnik je Hrvatskoga sabora po svom položaju.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga  sabora je na 7. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 91. podstavkom 2., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj  Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.

KLASA: 021-13/08-04/01

URBROJ: 6521-18-08-08

Zagreb, 14. ožujka 2008.