11. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

ZAPISNIK 11. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

održane 20., 21., 22., 27., 28. i 29. travnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. svibnja, 1., 2., 3., 8., 9., 10.,14., 15., 17., 29. i 30. lipnja, 1., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. i 15. srpnja 2022. godine.  


Zagreb, travanj – svibanj – lipanj – srpanj 2022. 

 

HRVATSKI SABOR
Zapisnik

jedanaeste sjednice održane 20., 21., 22., 27., 28. i 29. travnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. svibnja, 1., 2., 3., 8., 9., 10., 14., 15., 17., 29. i 30. lipnja, 1., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. i 15. srpnja 2022.  godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 20. travnja 2022., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 10. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je sedam novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE O NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. VELJAČE 2022.; SASTANKU NA VRHU EUROPSKA UNIJA - AFRIČKA UNIJA ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. I 18. VELJAČE 2022.; IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. VELJAČE 2022.; NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE U VERSAILLESU ODRŽANOM 10. I 11. OŽUJKA 2022.; TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. I 25. OŽUJKA 2022. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 246 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 236 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 272
5.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU  
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 22. travnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 228
2.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2021.
Dana 29. travnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ANJI ŠIMPRAGI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. DAVORU FILIPOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
3.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MARINU PILETIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE -  predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 273
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, prvo čitanje, P.Z. br. 274
8.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Dana 13. svibnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za: 
-     Hrvatske vode
-     Hrvatske ceste d.o.o.
-     Centar za restrukturiranje i prodaju
-     Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-     Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste d.o.o.
-    HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-    HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG RORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 276
3.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 249
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277
6.    PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 278
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 279
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 280
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 199
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 167
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 250
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 275 
13.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU  -predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
14.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA ZAKONSKOG PRAVA NA PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV U SVIM OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
15.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
16.     PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2021. - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor.
Dana 20. svibnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 282 /čl. 206. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I ORAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs /čl. 205. Poslovnika/
3.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
4.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST – PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE”.
Dana 3. lipnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 284
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 285
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI  ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš
4.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe.
Dana 10. lipnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286 /čl. 206. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 287 /čl. 206. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, drugo čitanje, P.Z. br. 200
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, drugo čitanje, P.Z. br. 266
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265    
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 264
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 275
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 288
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 289
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, prvo čitanje, P.Z. br. 290
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 292 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
13.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
14.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA     NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
15.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU
16.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.
17.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
18.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
19.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije.
Dana 14. lipnja 2022. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA izv. prof. dr. sc. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru. 
Dana 17. lipnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 279
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 280
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 262 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ”NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA” - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
8.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU -podnositelj: Državni ured za reviziju
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
10.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
11.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
12.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.
Dana 1. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/784 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2021. O BORBI PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 297 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 278
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 255
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, drugo čitanje, P.Z. br. 274
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 298
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 299
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 300
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P.Z. br. 301
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
12.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2032. GODINE
13.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022. 
14.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI
15.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
16.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
17.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU -  podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
18.    PRIJEDLOG STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE /davanje prethodne suglasnosti/ - podnositelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije
19.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA /potvrđivanje/ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica.
Dana 5. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru
Dana 8. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 305
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU KRALJEVINE ŠVEDSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 306
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 308
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
8.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.
9.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  
10.    - IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I     IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU, 
- REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU  
- IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Agencije
11.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija.
Dana 11. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENI USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA IZMJENE USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE.
Dana 12. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. MARKU PRIMORCU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA FINANCIJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA OLEGU BUTKOVIĆU, MINISTRU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Dana 13. srpnja 2022. dnevni red dopunjen je točkom:
1.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE  RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
 
Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED
1.    IZVJEŠĆE O NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. VELJAČE 2022.; SASTANKU NA VRHU EUROPSKA UNIJA - AFRIČKA UNIJA ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. I 18. VELJAČE 2022.; IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. VELJAČE 2022.; NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE U VERSAILLESU ODRŽANOM 10. I 11. OŽUJKA 2022.; TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. I 25. OŽUJKA 2022. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 182
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVE NEDJELJE U LIPNJU „DANOM PREŽIVJELIH OD RAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 243
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 241
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 235
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, drugo čitanje, P.Z. br. 186
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 264
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 265
10.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNIETNOG POVJERENSTVA
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 217
12.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2020. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
13.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ANJI ŠIMPRAGI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
14.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. DAVORU FILIPOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
15.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MARINU PILETIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske   
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266 
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245
18.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH  MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
19.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269   
22.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
23.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
24.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 246
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, prvo čitanje, P.Z. br. 274
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
28.   PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 273
29.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
30.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
31.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU 
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za: 
-     Hrvatske vode
-     Hrvatske ceste d.o.o.
-     Centar za restrukturiranje i prodaju
-     Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-     Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste d.o.o.
-    HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-    HŽ Infrastrukturu d.o.o.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG RORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 276
33.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
34    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 228
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE   HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 275
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 236
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z. br. 244
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 272
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 282
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 279
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 280
42.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU
43.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU
44.    PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 278
45.     STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 249
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 250
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 167
50.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I   UTROŠKU SREDSTAVA U 2020.
51.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2021.
52.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH  I INVESTICIJSKIH        FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. 
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI   PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 199
55.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. - podnositelj: glavni državni revizor
 56.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
 57.     PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 285
58.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
59.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE
60.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravo vijeće HINE
61.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 287
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265    
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 264
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 275
67.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. GODINU
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 279
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 280
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, drugo čitanje, P.Z. br. 266
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, drugo čitanje, P.Z. br. 200
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 284
73.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  
74.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
75.     STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije
76.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
77.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
78.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
79.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/784 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2021. O BORBI PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 297
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 278
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 298 
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, drugo čitanje, P.Z. br. 274
84.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA IZV. PROF. DR. SC. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE  - predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskome saboru   
85.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 299
86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 255
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 262 
89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P.Z. br. 301
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 300
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, prvo čitanje, P.Z. br. 290
92.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2032. GODINE
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 308
94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304
95.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
96.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENI USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU  REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA IZMJENE USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
97.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA ZAKONSKOG PRAVA NA PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV U SVIM OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ -                                                                                       predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ  SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 305
100.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU KRALJEVINE ŠVEDSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 306
101.     PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA  GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 32 zastupnice i zastupnika Hrvatskoga sabora
102.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA OLEGU BUTKOVIĆU, MINISTRU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
103.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. MARKU PRIMORCU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA FINANCIJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

 
AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 11. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183  
2.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BORISU MILOŠEVIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, JOSIPU ALADROVIĆU, MINISTRU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE I TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
4.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
5.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
6.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
7.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
9.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
11.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
12.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU 
13.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI 
14.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU 
15.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
16.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
17.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
18.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
19.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
20.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
21.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
22.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
23.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
34.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
38.    65.PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
39.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 259 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
66.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
67.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
68.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
69.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
70.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
71.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
72.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
73.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
74.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
75.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
76.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
77.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
78.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
79.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
80.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
81.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
82.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
83.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
84.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
85.    116.PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
86.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
87.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
88.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
89.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
90.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
91.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
92.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, s oznakom tajnosti „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
93.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
94.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
95.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
96.    POSLOVNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
97.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju
98.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje
99.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU:
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
100.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU: 
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
101.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU: 
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
102.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
103.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
104.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
105.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju
106.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
107.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
108.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
109.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
110.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs
111.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
112.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
113.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 288 
114.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 289 
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 292 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
117.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
118.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU 
119.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. 
120.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
121.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
122.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
123.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
124.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
125.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
126.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
127.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
128.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
129.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
130.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
131.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
132.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
133.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022. 
134.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI 
135.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
136.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
137.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
138.    PRIJEDLOG STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije
139.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - potvrđivanje - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
140.    PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307 
141.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević
142.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
143.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.
144.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
145.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za osiguranje depozita
146.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
147.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
148.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE.
 
POVUČENI AKTI NA 11. SJEDNICI

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
Dana 7. srpnja 2022. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
Dana 7. srpnja 2022. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
3.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Dana 11. srpnja 2022. podnositelj je povukao akt iz procedure.
 
AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Hrvoje Zekanović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o projektu besplatnih vrtića za djecu roditelja slabijih primanja.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Gari Cappelli postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o pristupanju Hrvatske OECD-u.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanu Paladini.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o mjerama u cilju olakšavanja zapošljavanja u turističkom sektoru.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o zdravstvenoj zaštiti onkoloških pacijenata.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Ružica Vukovac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o prodaji ruskog udjela u Fortenovi mađarskoj Indotek grupi.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Miro Totgergeli postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi dostatnosti energenata u Republici Hrvatskoj i izgradnji plinskog skladišta u Grubišnom Polju.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi obnove nakon potresa te o ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanu Paladini.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o ukidanju pojedinih zanimanja u srednjim strukovnim školama.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Goran Ivanović postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o povlačenju sredstava iz fondova Europske unije u posljednje dvije godine.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Krešimir Ačkar postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi završetka izgradnje autoceste Zagreb - Sisak.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Ivan Budalić postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o provođenju kohezijske politike za programsko razdoblje 2021. - 2027. na području Imotske krajine. 
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnica Renata Sabljar-Dračevac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi stavljanja lijeka za oboljele od transtiretinske amiloidne kardiomiopatije na listu lijekova HZZO-a. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske te najavio odgovor ministra zdravstva u pisanom obliku.
Zastupnik Luka Brčić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o aglomeraciji grada Sinja.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o mjerama pomoći u turističkom sektoru.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o radu Vlade Republike Hrvatske i njezinoj rekonstrukciji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Mato Čičak postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine Ivanu Paladini o stupnju oštećenja objekata stradalih u potresu i promjeni naljepnica nakon novih detaljnih pregleda. 
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine.
Zastupnica Ivana Kekin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi dogradnje luke na otoku Iloviku.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio odgovor u pisanom obliku.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje prehrambene krize.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Željko Pavić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o informatizaciji tijela državne uprave.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio da će od državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za digitalno društvo zatražiti izvješće o onome što se odnosi na APIS, a u svezi e-zdravstva i e-turizma pismeno će se očitovati ministar zdravstva te ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Josip Šarić postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o dodatnim ulaganjima u nabavku opreme i oružja za jačanje Hrvatske vojske u kontekstu rata u Ukrajini.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnik Marijan Pavliček postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi mjere „Biram Hrvatsku“.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske te najavio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi provedbi reformi u zdravstvenom sustavu. 
Odgovorio je ministar zdravstva.  Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Marijana Balić postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Ante Prkačin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj iz 2002. godine.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Mišel Jakšić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o otkupu dionica Ine od MOL-a i prodaji udjela Sberbanka u Fortenova grupi. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sanja Udović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi javnog poziva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Ljubomir Kolarek postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o mjerama za ublažavanje povećanja cijena prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda te pomoći pčelarima zbog velikog pomora pčela u Međimurju.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Nevenko Barbarić postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o značaju uvrštavanja pojma konstitutivnost naroda Bosne i Hercegovine u Strateški kompas EU-a.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o nemogućnosti prekida trudnoće u svim javnim bolnicama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske te najavio odgovor ministra zdravstva u pisanom obliku.
Zastupnica Katarina Nemet postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o strukturnim i dugoročnim mjerama u turističkom sektoru.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Natalija Martinčević postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o modelu ugradnje solarnih panela na krovovima obiteljskih kuća i stambenih zgrada uz povrat poreza na dodanu vrijednost.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Majda Burić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o programu stjecanja zelenih i digitalnih vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba putem sustava vaučera.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Nino Raspudić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi poskupljenja električne energije društvu Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o antiinflacijskim mjerama te o stanju državnih robnih zaliha.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o promjenama u sustavu pravosuđa.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik Andro Krstulović Opara postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o strateškim tužbama protiv javnog sudjelovanja, tzv. SLAPP tužbama.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Stipo Mlinarić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o naplati ratne odštete od Srbije.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio odgovor u pisanom obliku.  

IZNOŠENJE STAJALIŠTA
Dana 20. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 21. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Dana 22. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 27. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 28. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 29. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Maja Grba Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 4. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milan Vrkljan  u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Hrvoje Zekanović, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 5. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 6. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 11. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 12. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 13. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 18. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Dana 19. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 20. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin  u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 25. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov  u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ante Prkačin  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja  u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika te Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 26. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 27. svibnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. 

Dana 1. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 2. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Dalija Orešković  u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 3. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Dana 8. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 9. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 10. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastpnika IDS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 15. lipnja 2022.stajalište su iznosili zastupnici: Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 17. lipnja 2022.stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Dana 29. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Domagoj Hajduković u ime Kluba Socijaldemokrata,  Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 30. lipnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 1. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 5. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 6. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 7. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 8. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 11. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a,  Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 12. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 13. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 14. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 15. srpnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.


Dana 12. svibnja 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin održali su govore pred zastupnicama u Hrvatskom saboru.
Dana 13. svibnja 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor povodom stote obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te su zastupnici minutom šutnje odali počast prvom hrvatskom predsjedniku.
Dana 1. lipnja 2022. zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom bivšem zastupniku u 9. sazivu Hrvatskoga sabora Anti Plazoniću. 
Dana 10. lipnja 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je na proglašenje Svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskoga kraljevstva na zasjedanju Hrvatskog sabora 9. i 10. lipnja 1687.
Dana 11. srpnja 2022., povodom Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, zastupnici su minutom šutnje odali počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim najbližima.
Na početku sjednice, 14. srpnja 2022., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izrazio je solidarnost i potporu stanovnicima Šibensko-kninske županije koja je zahvaćena velikim požarom.
 
RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
1.    IZVJEŠĆE O NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. VELJAČE 2022.; SASTANKU NA VRHU EUROPSKA UNIJA - AFRIČKA UNIJA ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. I 18. VELJAČE 2022.; IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. VELJAČE 2022.; NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE U VERSAILLESU ODRŽANOM 10. I 11. OŽUJKA 2022.; TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. I 25. OŽUJKA 2022. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković podnio je uvodno izlaganje.
U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Ivo Stier, Marija Selak Raspudić, Marin Miletić, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Marko Pavić, Karolina Vidović Krišto, Davor Ivo Stier, Domagoj Hajduković, Nikola Mažar, Katarina Peović, Marijana Petir, Stephen Nikola Bartulica, Željko Sačić, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Sandra Benčić, Bojan Glavašević, Radoje Vidović, Davorko Vidović, Nevenko Barbarić, Branko Bačić, Ante Deur i Marin Miletić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 20. travnja 2022.  
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 15 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o neformalnom sastanku čelnika Europske unije održanom u Bruxellesu 17. veljače 2022.; sastanku na vrhu Europska unija - Afrička unija održanom u Bruxellesu 17. i 18. veljače 2022.; izvanrednom sastanku Europskog vijeća održanom u Bruxellesu 24. veljače 2022.; neformalnom sastanku čelnika Europske unije u Versaillesu održanom 10. i 11. ožujka 2022.; te redovnom sastanku Europskog vijeća održanom u Bruxellesu 24. i 25. ožujka 2022.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 182
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Božo Petrov i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Penava, Mišel Jakšić, Ružica Vukovac, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Željko Lenart, Ankica Zmaić, Marin Mandarić, Stipan Šašlin, Zvonimir Troskot, Nikša Vukas, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, u završnoj raspravi Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Ankica Zmaić, Ljubomir Kolarek, Katarina Nemet, Anja Šimpraga, Branko Bačić, Zvonimir Troskot, Josip Đakić, Goran Ivanović, Marijana Petir, Željko Lenart, Vilim Matula, Martina Vlašić Iljkić, Marin Mandarić, Željko Sačić, Emil Daus, Branka Juričev-Martinčev, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Stipan Šašlin, Krešo Beljak, Mišel Jakšić, Domagoj Hajduković, Hrvoje Šimić, Marija Jelkovac, Romana Nikolić, Marin Miletić, Željko Pavić, Maja Grba-Bujević, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Nikša Vukas, Renata Sabljar-Dračevac i Andreja Marić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Rasprava je zaključena 21. travnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za poljoprivredu na članak 15.  stavak 10., članak 18. stavak 1., članak 39. stavak 1. i na članak 44. stavak 4. /u izmijenjenom obliku/, identične amandmane Odbora za poljoprivredu i Kluba zastupnika SDP-a na članak 55. stavci 5. i 6.; amandmane zastupnika Marina Mandarića na članak 18. stavak 1. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 55. /u izmijenjenom obliku/; amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 37. u izmijenjenom članku 64. stavak 5., članak 57. stavci 1. i 2., članak 58. i na članak 59.; amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 27. u izmijenjenom članku 52. stavak 5. i na članak 56. stavak 2.; amandmane Kluba zastupnika SDSS-a na članak 15. stavak 2. te stavci 8. i 10. /u izmijenjenom obliku/; zajednički amandman zastupnika Ljubomira Kolareka i Gorana Ivanovića na članak 15. u izmijenjenom članku 31. dodani novi stavak 30. /u izmijenjenom obliku/ i amandman zastupnika Silvana Hrelje na članak 40. stavak 2. /u izmijenjenom obliku/.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli: Odbor za poljoprivredu na članak 56. dodani novi stavak 3., Klub zastupnika SDSS-a na članak 13. u izmijenjenom članku 29. dodani novi stavak 7., članak 14. stavak 2. te dodani novi stavci 4., 5. i 6. i na članak 20. u izmijenjenom članku 38. dodani novi stavak 4., dosadašnji stavci 8., 9. i 10. te dodani novi stavak 10.,  Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika na članak 17. stavak 2., zastupnik Marin Mandarić na članak 15. u izmijenjenom članku 31. dodani stavak 6. te stavci 10., 13., 14., 22., 25. i 30. i na članak 24. u izmijenjenom članku 49. stavci 1. i 2., zastupnik Silvano Hrelja na članak 41. u stavak 3. te zajednički amandman zastupnika Ljubomira Kolareka i Gorana Ivanovića na članak 57. stavak 5.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 56. stavak 2., amandmane zastupnika Zlatka Hasanbegovića na članak 56. stavak 2. i na članak 44. stavak 4., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. u izmijenjenom članku 3. stavci, 3., 4., 5. , 6. i 7. te dodani novi stavak 8., članak 11. u izmijenjenom članku 26. stavak 1., članak 14. u izmijenjenom članku 30. stavak 1., članak 15. u izmijenjenom članku 31., članak 17. u izmijenjenom članku 35. stavak 6., članak 18. u izmijenjenom članku 36., članak 19. u izmijenjenom članku 37. stavak 3., dodani stavak 4. te iza stavka 4. dodani stavci od 5. do 13., članak 22. u izmijenjenom članku 43. stavak 9. koji postaje stavak 10. te dodani stavci 11., 12. i 13., članak 24. u izmijenjenom članku 49. stavak 5., članak 25. u izmijenjenom članku 50. stavak 1. i dodani novi stavak 2., članak 26. u izmijenjenom članku 51. stavak 3., članak 28. u izmijenjenom članku 53., članak 30. u izmijenjenom članku 56., članak 44. u izmijenjenom članku 83. stavak 4., članak 46. u izmijenjenom članku 90., članak 49. u izmijenjenom članku 95. dodani novi stavak 10. i na članak 54., amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 44. u izmijenjenom članku 83. stavak 4., amandmane Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku na članak 44. u izmijenjenom članku 83. stavak 4., amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 12. u izmijenjenom članku 27. dodani stavci 3. i 4., članak 16. u izmijenjenom članku 32. stavak 3., članak 18. u izmijenjenom članku 36. stavak 1. i stavak 13. i na članak 39. u izmijenjenom članku 71. stavak 1., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 6. u izmijenjenom članku 11. stavak 1. i na članak 18. u izmijenjenom članku 36. stavak 1., amandman zastupnika Željka Lenarta na članak 18. u izmijenjenom članku 36. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 18. u izmijenjenom članku 36. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika SDSS-a na članak 31. u izmijenjenom članku 57. stavak 1. i dodani stavak 8., amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 13. u izmijenjenom članku 29. stavak 4., članak 15. u izmijenjenom članku 31. stavci 20., 21., 22., 23., 24. i 27., članak 22. u izmijenjenom članku 43. stavak 9., članak 24., članak 25. u izmijenjenom članku 50. stavak 5. i na članak 30. u izmijenjenom članku 56 stavak 8. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /34 „za“, 76 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /78 „za“, 38 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVE NEDJELJE U LIPNJU „DANOM PREŽIVJELIH OD RAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Predlagatelj akta je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Miletić, Andreja Marić, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te Renata Sabljar-Dračevac u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Hrvoje Šimić, Katarina Nemet, Marijana Petir, Ivan Ćelić, Davor Ivo Stier, Maja Grba-Bujević, Marin Miletić i Branka Juričev-Martinčev. 
Rasprava je zaključena 21. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., jednoglasno /126 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o proglašenju prve nedjelje u lipnju „Danom preživjelih od raka u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 243
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar i Nikola Mažar. 
Rasprava je zaključena 22. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., jednoglasno /126 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 241
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i u pojedinačnoj raspravi,  Maja Grba-Bujević, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Hrvoje Šimić, Davor Dretar, Marija Selak Raspudić i Maja Grba-Bujević.
Rasprava je zaključena 22. travnja 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5. u izmijenjenom članku 4. dodani novi stavak 3.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /122 „za“, 4 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 235
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Bakić i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić, Romana Nikolić, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Sanja Udović, Nada Murganić, Anamarija Blažević, Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Sanja Radolović, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Vesna Bedeković, Dalija Orešković, Josip Borić,  Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Erik Fabijanić, Katarina Peović, Željko Pavić, Marina Opačak Bilić, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marin Miletić, Boška Ban Vlahek, Sanja Radolović, Majda Burić, Anamarija Blažević, Nikolina Baradić, Marina Opačak Bilić, Nadica Dreven Budinski, Luka Brčić, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Darko Klasić, Krešimir Ačkar, Vesna Vučemilović, Marijan Pavliček, Marija Selak Raspudić, Katarina Nemet,  Veljko Kajtazi, Marijana Puljak, Sanja Udović, Martina Vlašić Iljkić, Andreja Marić, Sabina Glasovac, Barbara Antolić Vupora, Davor Dretar, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Zvonimir Troskot, Romana Nikolić, Nada Murganić, Marko Milanović Litre, Damir Bakić, Damir Habijan, Maja Grba-Bujević, Marija Jelkovac, Ljubica Maksimčuk, Nikola Grmoja, Tomislav Klarić, Josip Borić, Katarina Peović i Katica Glamuzina. 
Stanku su zatražili zastupnici:  Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Rasprava je zaključena 27. travnja 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 13. dodani članak 24.a stavak 1. i na članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavak 12.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnik Dario Zurovec je povukao amandman na članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 4. i 6.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 1. u izmijenjenom članku 2. stavak 3., članak 2. u izmijenjenom članku 6., članak 3.  u izmijenjenom članku 14. stavak 6., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 5., 6. i 8., članak 9. u izmijenjenom članku 23. stavak 2., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavci 2., 3., 4., 5., 6. 7., 9. i 12., članak 13. u dodanom članku 24.a stavci 1., 3. i 5., članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavci 1., 3., 4. i 5., članak 16. u izmijenjenom članku 28. stavci 7., 8. i 9., članak 17. u izmijenjenom članku 29. stavak 1. i 2., članak 18. u izmijenjenom članku 30. stavak 1. i stavak 2., članak 20. u izmijenjenom članku 34. stavci 3. i 6., članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavci 1., 6. i 13., članak 23. u izmijenjenom članku 50. stavak 2. i na članak 27. dodani novi stavak 1.; amandmane Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku na članak 2. u izmijenjenom članku 6., članak 3.  u izmijenjenom članku 14. stavak 6., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 5., 6. i 8., članak 9. u izmijenjenom članku 23. stavak 2., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavci 2., 3., 4., 5., 6. 7., 9. i 12., članak 13. u dodanom članku 24.a stavci 1., 3. i 5., članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavci 1., 3. i 5., članak 16. u izmijenjenom članku 28. stavci 7., 8. i 9., članak 17. u izmijenjenom članku 29. stavci 1. i 2., članak 18. u izmijenjenom članku 30. stavak 1. i stavak 2., članak 20. u izmijenjenom članku 34. stavci 3. i 6., članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavci 1., 6. i 13. i na članak 23. u izmijenjenom članku 50. stavak 2.; amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 7. stavak 6., članak 20. stavak 4. i na članak 21. stavci 4., 5. i 15.; amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2. u izmijenjenom članku 6., članak 3. u izmijenjenom članku 14. stavak 6., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 5., 6. i 8., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. i 12., članak 13. u dodanom članku 24.a stavci 1., 3. i 5., članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavci 1., 3., 4. i 5. i na članak 23. u izmijenjenom članku 50. stavak 2. i dodani stavak 3.; amandmane zastupnika Darija Zurovca na članak 4. u izmijenjenom članku 15. stavak 10., članak 10. u dodanom članku 23.a stavci 6. i 7., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavak 6., članak 13. u dodanom članku 24.a stavci 3. i 5., članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavak 5., članak 20. u izmijenjenom članku 34. stavak 3., članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavak 4., članak 24. u dodanom članku 50.a dodani stavci 4. i 5.; amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. u izmijenjenom članku 2. dodani novi stavak 4., na članak 2. u izmijenjenom članku 6. stavak 2., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 5., 6. i 8., članak 9. u izmijenjenom članku 23. stavak 2., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavci 2., 4., 5., 6., 7., 9. i 12., članak 13. u dodanom članku 24.a stavci 1., 3. i 5., članak 16. u izmijenjenom članku 28. stavci 7., 8. i 9., članak 20. u izmijenjenom članku 34. stavci 3. i 6., članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavci 1. i 13. i na članak 27. dodani novi stavak 1.; amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2., članak 3.  u izmijenjenom članku 14. stavak 4., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavak 5., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavak 6., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavak 8., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavak 4., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavak 6., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavak 7., članak 13. u dodanom članku 24.a stavak 1., članak 13. u dodanom članku 24.a stavak 3., članak 13. u dodanom članku 24.a stavak 5. i na članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavak 4.; amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 1. u izmijenjenom članku 2. dodani novi stavak 4., članak 2. u izmijenjenom članku 6. stavak 2., članak 3.  u izmijenjenom članku 14. stavak 6., članak 7. u izmijenjenom članku 20. stavci 6. i 8., članak 9. u izmijenjenom članku 23. stavak 2., članak 12. u izmijenjenom članku 24. stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. i 12., članak 13. u dodanom članku 24.a dodani stavci 9., 10., 11., 12. i 13., članak 14. u izmijenjenom članku 26. stavci 1., 3. i 4., članak 16. u izmijenjenom članku 28. stavci 7. i 8. te dodani stavak 10., članak 17. u izmijenjenom članku 29., članak 18. u izmijenjenom članku 30. stavak 1.i dodani novi stavak 2., članak 20. u izmijenjenom članku 34. stavci 3. i 6., članak 21. u izmijenjenom članku 37. stavci 1., 6. i 13., članak 23. u izmijenjenom članku 50. stavak 2. i na članak 27. dodani novi stavak 1.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 44 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /39 „za“, 76 „protiv“/, nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, drugo čitanje, P.Z. br. 186
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bakić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak. 
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Sanja Radolović, Davor Dretar, Marijana Puljak, Vesna Bedeković, Nadica Dreven Budinski, Katica Glamuzina, Rade Šimičević i Damir Bakić.
Rasprava je zaključena 27. travnja 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 7. stavci 1. i 5., članak 18. dodani stavak 6., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. stavak 1., članak 4. stavak 3., članak 4. stavak 6., članak 7. stavak 1., članak 8. stavak 2., članak 8. stavak 3. i na članak 13. stavak 3., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 3. stavak 1., članak 4. stavci 6. i 7., članak 8. stavak 2. i na članak 18. stavci 1. i 2. te amandmane zastupnice Marijane Puljak na članak 4. stavci 6. i 7., članak 8. stavak 2., članak 10. stavak 1 i na članak 18. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 36  „protiv“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 264
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja,  ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. 
Za replike su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić i Željko Sačić. 
Rasprava je zaključena 28. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /86 „za“, 40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 265 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Sandra Benčić u ime Kluba  zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Bojan Glavašević, Anka Mrak-Taritaš i Marin Miletić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 28. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /87 „za“, 4 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
10.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNIETNOG POVJERENSTVA
10.1.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Članica Mandatno-imunitetnog povjerenstva Nikolina Baradić dodatno je obrazložila izvješće.
Rasprava je zaključena 28. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., jednoglasno /79 „za“/, donio 
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Dražena Bošnjakovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Josipa Vujčića zbog produljenih kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ-a, trgovanjem utjecajem iz članka 295. KZ-a, sprječavanja dokazivanja iz članka 306. KZ-a, zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 4. KZ-a, počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. KZ-a, prijevare iz članka 236. KZ-a, pomoći počiniteljima nakon počinjenja kaznenog djela iz članka 303. KZ-a, dogovora za počinjenje kaznenog djela iz članka 327. KZ-a, veleizdaje iz članka 340. KZ-a, pripremanja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske iz članka 350., a u svezi članka 340. KZ-a.
10.2.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARINA PILETIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAGDALENE KOMES 
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 29. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., jednoglasno /91 „za“/, donio 
ODLUKU
o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika 
i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika
U skladu s odredbom članka 10. stavka 4. Poslovnika Marinu Piletiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.
Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. Poslovnika, Magdalena Komes započinje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
PRISEGA
Dana 29. travnja 2022. zastupnica Magdalena Komes dala je prisegu.
10.3.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILOŠEVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA ANJE ŠIMPRAGE
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, u završnoj raspravi Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Rasprava je zaključena 29. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., jednoglasno /82 „za“/, donio 
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika 
i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika
Dana 7. svibnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Borisu Miloševiću.
U skladu s odredbom članka 10. stavka 4. Poslovnika Anja Šimpraga prestaje obnašati  zastupničku dužnost zamjenice zastupnika na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.
10.4.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA ĆORIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA TOMISLAVA ĆORIĆA
10.5.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA JOSIPA ALADROVIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA JOSIPA ALADROVIĆA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.
Za repliku su se javili zastupnici: Arsen Bauk i Robert Jankovics.
Rasprava je zaključena 13. svibnja 2022.
IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA ĆORIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA TOMISLAVA ĆORIĆA
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /103 „za“, 10 „protiv“/, donio
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
Dana 10. svibnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Ćorića, u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
Dana 10. svibnja 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Tomislava Ćorića, na temelju odredbe članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA JOSIPA ALADROVIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA JOSIPA ALADROVIĆA
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /105 „za“, 9 „protiv“/, donio
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
Dana 10. svibnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Aladrovića, u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
Dana 10. svibnja 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Josipa Aladrovića, na temelju odredbe članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
10.6.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV BORISA MILOŠEVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., jednoglasno /112 „za“/, donio
ODLUKU
Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Borisa Miloševića, zastupnika u Hrvatskome saboru po prijedlogu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske broj: A-289/2022-2 od 14. lipnja 2022. godine i zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Broj: Kis-US-8/2022 od 9. lipnja 2022. godine zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. u svezi članka 37. Kaznenog zakona.
10.7.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA BARIŠIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 12. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /114 „za“, 2 „protiv“/, donio
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Dana 14. srpnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića.
Mato Čičak prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika 14. srpnja 2022. godine. 
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 217
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvane Brumnić, Zvonimir Troskot, Josip Begonja, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Željko Pavić, Anton Kliman, Ivan Kirin i Stephen Nikola Bartulica. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7. stavak 1. te dodani stavak 2. i na članak 71.
Rasprava je zaključena 29. travnja 2022.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /119 „za“, 4 „suzdržana“/, donio Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
O aktu pod točkom 12. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
12.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2020. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka 65. Zakona o vodnim uslugama.
Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 16 „protiv“, 14 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2020.
13.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ANJI ŠIMPRAGI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 119. stavku Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“/, iskazao povjerenje Anji Šimpragi za obavljanje dužnosti potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.
PRISEGA 
Dana 29. travnja 2022. potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga dala je prisegu.
14.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. DAVORU FILIPOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 119. stavku Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, iskazao povjerenje dr. sc. Davoru Filipoviću za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja.
PRISEGA 
Dana 29. travnja 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davor Filipović dao je prisegu.
15.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MARINU PILETIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu su proveli Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za obitelj, mlade i sport.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnice: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Hrvatski sabor je, 29. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, iskazao povjerenje Marinu Piletiću za obavljanje dužnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
PRISEGA
Dana 29. travnja 2022. ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  Marin Piletić dao je prisegu.
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266 
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245
O aktima pod 16. i 17. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Željko Pavić, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić, Katarina Peović, Krunoslav Katičić, Marija Jelkovac, Miro Bulj, Davor Dretar i Marija Selak Raspudić.
Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 4. svibnja 2022.
PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., jednoglasno /118 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 12. u dodanom članku 18.b stavku 2. i na članak 71. u izmijenjenom članku 161.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /102 „za“, 14 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
18.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
19.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
O aktima pod 18. i 19. provedena je objedinjena rasprava.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. Ustavnog zakona o prava nacionalnih manjina. 
Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnica podnositelja, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, dodatno je obrazložila podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček, Urša Raukar-Gamulin, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika te potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga.
Za repliku su se javili zastupnici: Daniel Spajić, Marijan Pavliček, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, Furio Radin, Bojan Glavašević, Arsen Bauk, Dragana Jeckov, Vesna Vučemilović, Željko Pavić, Veljko Kajtazi, Nada Murganić i Sandra Benčić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 4. svibnja 2022.
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /87 „za“, 26 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu za potrebe nacionalnih manjina.
Nakon donošenje Zaključka o prihvaćaju Izvješća bilo je bespredmetno glasovati o predloženom Zaključku Kluba zastupnika SDP-a.
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /84 „za“, 27 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu za potrebe nacionalnih manjina.
Nakon donošenje Zaključka o prihvaćaju Izvješća bilo je bespredmetno glasovati o predloženom Zaključku Kluba zastupnika SDP-a.
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za europske poslove.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Hajdaš Dončić i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić, Boris Lalovac, Marijan Pavliček, Siniša Hajdaš Dončić, Marko Milanović Litre, Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Marijana Petir, Katarina Peović, Grozdana Perić, Nikola Mažar, Goran Ivanović, Branka Juričev-Martinčev, u završnoj raspravi Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Pavić, Siniša Hajdaš Dončić, Nikola Grmoja, Marijan Pavliček, Nikola Mažar, Marko Milanović Litre, Zvonimir Troskot, Emil Daus, Boris Lalovac, Damir Habijan, Zvane Brumnić, Ivan Kirin, Vesna Vučemilović, Mladen Karlić, Miro Bulj, Ružica Vukovac, Božo Petrov, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Dario Zurovec, Damir Bakić, Katarina Peović, Davor Dretar, Goran Ivanović, Milan Vrkljan, Ljubica Maksimčuk, Urša Raukar-Gamulin, Domagoj Hajduković, Josip Begonja, Željko Sačić, Marijana Petir, Hrvoje Šimić, Anton Kliman, Branka Juričev-Martinčev, Anita Pocrnić-Radošević, Nadica Dreven Budinski, Marija Jelkovac i Željko Pavić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta na članak 42. dodani novi stavak 2. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. dodani stavci 2. i 3., članak 15. stavak 3., članak 25. te na članak 88. stavci 1. i 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /13 „za“, 105 „protiv“/, nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /117 „za“, 13 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269   
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, , Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za repliku se javila zastupnica Marijana Puljak. 
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /117 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
22.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelji akta su Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka.
23.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA  
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta. 
O aktima pod 22. i 23. provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnici predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin u ime grupe klubova zastupnika te zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, dodatno su obrazložili predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Marko Milanović Litre i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, Marija Selak Raspudić u ime predlagatelja, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime predlagatelja, Željko Pavić u  ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime predlagatelja, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime predlagatelja, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime predlagatelja, Nino Raspudić u ime predlagatelja, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Miletić u ime predlagatelja, Mišel Jakšić u ime predlagatelja, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime predlagatelja, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime predlagatelja, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime predlagatelja, Bojan Glavašević, Martina Vlašić Iljkić u ime predlagatelja, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković u ime predlagatelja, Vilim Matula, Erik Fabijanić u ime predlagatelja, Ivana Kekin, Sandra Benčić, Vilim Matula u ime predlagatelja, Dalija Orešković, Branko Bačić, Siniša Hajdaš Dončić, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime predlagatelja, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Peđa Grbin u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin, Barbara Antolić Vupora, Branko Grčić, Andreja Marić, Boška Ban Vlahek, Martina Vlašić Iljkić, Karolina Vidović Krišto, Miro Totgergeli, Vesna Bedeković, Anka Mrak-Taritaš, Dražen Bošnjaković, Davor Ivo Stier, Goran Ivanović, Mišel Jakšić, Vilim Matula, Stipan Šašlin, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Mirela Ahmetović, Ante Deur, Majda Burić, Nikola Mažar, Nada Murganić, Tomislav Okroša, Dalija Orešković, Branka Juričev-Martinčev, Krešo Beljak, Luka Brčić, Branko Bačić, Arsen Bauk, Nadica Dreven Budinski, Marko Milanović Litre, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Jure Brkan, Damir Habijan, Ante Kujundžić, Nino Raspudić, Marin Miletić, Magdalena Komes, Miroslav Škoro, Ljubica Lukačić, Sandra Benčić, Željko Sačić, Željko Pavić, Ivana Kekin, Anamarija Blažević, Davorko Vidović, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin, Domagoj Hajduković, Ivana Posavec Krivec, Erik Fabijanić i Maja Grba-Bujević.
Stanku su zatražili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. 
Rasprava je zaključena 6. svibnja 2022.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Hrvatski sabor, 13. svibnja 2022., većinom glasova /52 „za“, 77 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA – predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
Hrvatski sabor, 13. svibnja 2022., većinom glasova /57 „za“, 77 „protiv“/, nije donio Odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora.
24.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
24.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
24.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
24.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
24.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU  HRVATSKOGA SABORA
24.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE  SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
24.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
24.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Rade Šimičević dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 11. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /112 „za“/, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Dragana Jeckov.
Za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabran je Boris Milošević.
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabrana je Dragana Jeckov.
Dana 29. travnja 2022. dužnost članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Anja Šimpraga, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Za potpredsjednika Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Boris Milošević.
Dana 29. travnja 2022. dužnost potpredsjednice Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Anja Šimpraga, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA  LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora izabran je Boris Milošević.
Dana 29. travnja 2022. dužnost članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Anja Šimpraga, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
Za člana Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora izabran je Boris Milošević.
Dana 29. travnja 2022. dužnost članice Savjeta za robne zalihe  iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Anja Šimpraga, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora izabrana je Sanja Radolović.
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabrana je Martina Vlašić Iljkić.
Dana 15. lipnja 2021. dužnost članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Martina Grman Kizivat, zbog prestanka zastupničkog mandata.
24.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE
24.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
24.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU  HRVATSKOGA SABORA
24.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Rasprava je zaključena 26. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova  /76 „za“, 41 „protiv“/, donio 
ODLUKU
O IMENOVANJU VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE
Za viceguvernera Hrvatske narodne banke imenovan je dr. sc. Tomislav Ćorić.

Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /111 „za“, 1 „suzdržan“/, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora Miro Bulj.    
Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Ante Kujundžić.
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA  LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora Ante Kujundžić.
Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora izabran je Miro Bulj.
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU  I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dr. sc. Neven Bosilj, na osobni zahtjev.
24.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
24.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
24.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
Član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Miro Totgergeli dodatno je obrazložio predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Mario Kapulica, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj, Mario Kapulica, Miro Totgergeli i Ante Kujundžić.
Rasprava je zaključena 15. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /109 „za“/, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabran je Luka Brčić.
Dana  14. srpnja 2022. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA  ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabrana je Magdalena Komes.
Dana 14. srpnja 2022. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN  HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora dr. sc. Marko Primorac.
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 246
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Vučemilović, Pero Ćosić, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Ante Bačić, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Vesna Vučemilović, Pero Ćosić, Željko Pavić, Ante Bačić, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Darko Klasić, Hrvoje Zekanović, Jure Brkan, Marina Opačak Bilić, Josip Borić, Luka Brčić, Stipan Šašlin, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Miro Bulj, Rade Šimičević, Andro Krstulović Opara i Krešimir Ačkar.
Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2022.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. u članku 7. dodani stavak 4. i stavak 15.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., jednoglasno /115 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, prvo čitanje, P.Z. br. 274
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje znanost i kulturu te Odbor za lokalu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Ivanović, Vilim Matula, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Marijana Puljak, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Vesna Bedeković, Boška Ban Vlahek, Goran Ivanović, Grozdana Perić, Luka Brčić, Željko Pavić, Marijana Puljak, Katarina Nemet, Barbara Antolić Vupora, Hrvoje Zekanović, Urša Raukar-Gamulin, Stipan Šašlin, Vilim Matula, Marko Milanović Litre, Nadica Dreven Budinski, Andro Krstulović Opara, Anamarija Blažević, Katarina Peović, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Bojan Glavašević, Damir Habijan, Andreja Marić, Rade Šimičević i Arsen Bauk.   
Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 27 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za ravnopravnost spolova.  
Predstavnice predlagatelja, zastupnice Sabina Glasovac i Ivana Posavec Krivec, dodatno su obrazložile predloženi akt.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Asen Bauk u ime predlagatelja, Erik Fabijanić u ime predlagatelja, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Kekin u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katica Glamuzina u ime predlagatelja, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime predlagatelja, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, Dalija Orešković u ime predlagatelja, Marko Milanović Litre, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Ivana Posavec Krivec, Katica Glamuzina, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Bojan Glavašević, Sandra Benčić, Marijana Petir, Sabina Glasovac u ime predlagatelja, Vilim Matula, Urša Raukar-Gamulin, Romana Nikolić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Mišel Jakšić, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Peđa Grbin u ime predlagatelja. 
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marko Milanović Litre, Sabina Glasovac, Peđa Grbin, Mirela Ahmetović, Stipo Mlinarić, Barbara Antolić Vupora,  Stephen Nikola Bartulica, Mladen Karlić, Dragana Jeckov, Sanja Radolović, Mišel Jakšić, Marijana Puljak, Božo Petrov, Miro Bulj, Ante Kujundžić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Marin Miletić, Ivan Ćelić, Marijana Petir, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Jure Brkan, Ivana Posavec Krivec, Željko Sačić, Katica Glamuzina, Vesna Vučemilović, Marija Jelkovac, Andreja Marić, Rajko Ostojić, Erik Fabijanić, Ivana Kekin, Marijan Pavliček, Darko Klasić, Bojan Glavašević, Ante Deur, Branko Bačić, Vilim Matula, Urša Raukar-Gamulin, Branka Juričev-Martinčev, Martina Vlašić Iljkić, Dalija Orešković i  Romana Nikolić.
Stanku su zatražili zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. 
Rasprava je zaključena 13. svibnja 2022. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnik HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor, većinom glasova /45 „za“, 80 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, nije donio predloženi Zaključak zastupnika Arsena Bauka, Anke Mrak-Taritaš i Urše Raukar-Gamulin.
Hrvatski sabor, 13. svibnja 2022., većinom glasova /47 „za“, 78 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, nije donio Zakon o medicinskom postupku prekida trudnoće.
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 273
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun,
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za replike su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Grozdana Perić i Marin Mandarić. 
Rasprava je zaključena 13. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /116 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O aktima pod točkama 29. i 30. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
29.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 26. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /72 „za“, 31 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom o HRT-u i ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
30.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 13. svibnja 2022., većinom glasova /93 „za“, 4 „protiv“, 11 „suzdržanih“/na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
31.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU 
    Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za: 
-     Hrvatske vode
-     Hrvatske ceste d.o.o.
-     Centar za restrukturiranje i prodaju
-     Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-     Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste d.o.o.
-    HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-    HŽ Infrastrukturu d.o.o.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG RORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 276
33.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU 
O aktima pod 31., 32. i 33. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović, Andreja Marić, Urša Raukar-Gamulin, Ivana Kekin, Vilim Matula, Bojan Glavašević, Anka Mrak-Taritaš, Boris Lalovac, Zvane Brumnić, Renata Sabljar-Dračevac, Grozdana Perić, Hrvoje Zekanović, Mišel Jakšić, Miro Bulj, Marin Lerotić, Željko Pavić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Marijan Pavliček, Renata Sabljar-Dračevac, Marin Lerotić, Majda Burić, Ružica Vukovac, Miro Bulj, Nikola Mažar, Boris Lalovac, Marijana Puljak, Nikola Grmoja, Josip Begonja, Branko Grčić, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Gari Cappelli, Stjepan Kovač, Zvane Brumnić, Nada Murganić, Damir Bakić, Katarina Peović, Josip Borić, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić, Barbara Antolić Vupora, Maja Grba-Bujević, Anita Pocrnić-Radošević, Damir Bajs, Grozdana Perić, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Stephen Nikola Bartulica, Vladimir Bilek, Hrvoje Zekanović, Luka Grčić, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović, Bojan Glavašević, Mišel Jakšić, Andreja Marić, Urša Raukar-Gamulin, Ivana Kekin, Vilim Matula, Domagoj Hajduković,  Marija Jelkovac, Goran Ivanović, Sandra Benčić i Erik Fabijanić.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Grozdana Perić i Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Rasprava je zaključena 18. svibnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Podneseno je 95 amandmana, od toga dva amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 41. Zakona o proračunu. 
Amandmane su podnijeli: Odbor za financije i državni, proračun, zastupnica Boška Ban Vlahek, zastupnik Damir Bajs, zastupnik Stjepan Kovač, zastupnica Barbara Antolić, Vupora, zastupnica Marijana Puljak, zastupnik Mišel Jakšić, zastupnica Marija Selak Raspudić, zastupnik Miro Bulj, zastupnik Ante Kujundžić, zastupnica Katarina Peović, zastupnica Andreja Marić, zastupnici Ljubica Lukačić i Siniša Jenkač, zastupnici Branka Juričev-Martinčev, Josip Begonja, Hrvoje Zekanović i Franko Vidović, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za financije, zajednički amandman zastupnika Ljubice Lukačić i Siniše Jenkača te zajednički amandman Branke Juričev-Martinčev, Josipa Begonje, Hrvoja Zekanovića i Franka Vidovića.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio ostale predložene amandmane.
Amandmane su povukle zastupnice: Boška Ban Vlahek pod brojem 65. /nevažeći amandman/ te Katarine Peović pod brojem 66. u pregledu amandmana. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Raspravu su proveli: Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Hrvatski sabor je, sukladno odredbi članka 39. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“,  48 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
4.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
9.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o.  za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, jednoglasno /89 „za“ /, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. prije njihove objave u „Narodnim novinama“.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG RORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 276
Raspravu su proveli: Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“/, donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 46 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o.za 2021. godinu
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2021. godinu
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2021. godinu
9.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2021. godinu.
34    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 228 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Ante Bačić, u završnoj raspravi Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Ivan Kirin, Nikola Mažar, Ante Bačić, Marijan Pavliček, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Željko Pavić, Pero Ćosić, Emil Daus, Milan Vrkljan, Miro Totgergeli, Hrvoje Zekanović, Goran Ivanović, Luka Brčić, Jure Brkan, Vesna Nađ, Marin Lerotić, Dalija Orešković, Marijana Petir, Krešimir Ačkar, Ljubica Maksimčuk, Željko Lenart i Hrvoje Šimić.
Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 19. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE  HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 275
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja,  ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković, Vesna Nađ, Marijan Pavliček, Arsen Bauk, Josip Borić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za replike su se javili zastupnici: Damir Habijan, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, Vesna Nađ, Marijan Pavliček, Arsen Bauk, Josip Borić i Ante Bačić.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 19. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 4 „protiv“, 42 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike   Hrvatske.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 236
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Nikolina Baradić, Marijana Balić, Željko Pavić, Barbara Antolić Vupora, Marijana Puljak i Bojan Glavašević.
Rasprava je zaključena 19. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., jednoglasno /121 „za“/, donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z. br. 244
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Nikola Mažar, Andreja Marić, Martina Vlašić Iljkić, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, Ljubica Lukačić, Luka Brčić, Marina Opačak Bilić i Katarina Nemet. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Ljubice Lukačić na članak 2. stavak 1. i na članak 18. dodani novi stavak 2.
Rasprava je zaključena 20. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., jednoglasno /119„za“/, donio Zakon o registru osoba s invaliditetom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 272
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Okroša u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Ljubica Maksimčuk, Luka Brčić, Katarina Nemet, Željko Pavić i Davor Ivo Stier.
Rasprava je zaključena 20. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., jednoglasno /121 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 282
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Hrvoje Zekanović, Tomislav Klarić, u završnoj raspravi Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Vesna Vučemilović, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Peović, Krunoslav Katičić, Damir Bajs, Ankica Zmaić, Marin Lerotić, Marko Pavić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Darko Klasić, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Okroša, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Boška Ban Vlahek, Tomislav Klarić, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Nađ, Ljubica Maksimučk, Josip Borić, Nadica Dreven Budinski, Sandra Benčić, Goran Ivanović i Marina Opačak Bilić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika.
Rasprava je zaključena 25. svibnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7. stavci 1. i 5., članak 8. stavak 1. i dodani stavak 2., članak 15. stavak 5., članak 26. stavak 3., članak 30., članak 31. stavak 1. i na članak 35. dodani novi članak 35.a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 19. dodani novi stavak 2.; amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 16. stavak 1., članak 34. stavak 1. i na članak 34. dodani stavak 4. te amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 16. stavci 1., 2. i 4.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /75 „za“, 18 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, donio Zakon o poticanju ulaganja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 279
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 280
O aktima pod 40. i 41. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dražen Bošnjaković i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Arsen Bauk, Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Damir Habijan, Nikola Mažar, Karolina Vidović Krišto, Dalija Orešković, Marija Jelkovac, Željko Sačić, Vesna Nađ, Hrvoje Zekanović, Katarina Nemet, Arsen Bauk, Ružica Vukovac, Miro Bulj i Davor Ivo Stier.
Stanku su zatražili zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Rasprava je zaključena 25. svibnja 2022.
        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O         DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 279
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 22 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
            PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O         DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 280
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 22 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Državnom sudbenom vijeću.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
42.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU
43.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU
O aktima pod 42. i 43. provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o protuminskom djelovanju.
Raspravu su proveli: Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Bačić, Anita Pocrnić-Radošević, Marijan Pavliček, Marijana Petir i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Anita Pocrnić-Radošević, Andreja Marić, Ante Bačić, Jure Brkan, Nikolina Baradić, Marijan Pavliček, Luka Brčić, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Maja Grba-Bujević, Martina Vlašić Iljkić, Katarina Peović, Bojan Glavašević, Željko Sačić, Stipan Šašlin, Nadica Dreven Budinski, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Goran Ivanović i Ane Deur. 
Stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 26. svibnja 2022.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /112 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /110 „za“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu.
44.    PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 278
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Krešimir Ačkar u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.
Za replike su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Martina Vlašić Iljkić i Davor Dretar. 
Rasprava je zaključena 27. svibnja 2022.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., jednoglasno /118 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O aktu pod 45. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
45.     STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Predlagateljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 27. svibnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 37 „suzdržanih“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio Odluku o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 249
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Natalija Martinčević i Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Rade Šimičević, Katarina Peović, Sabina Glasovac, Ante Bačić, Marija Selak Raspudić, Sanja Radolović, Vesna Bedeković, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Natalija Martinčević, Emil Daus, Tomislav Okroša, Marijan Pavliček, Majda Burić, Katarina Nemet, Luka Brčić, Irena Šimunić, Marijana Puljak, Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Ante Bačić, Sabina Glasovac, Ivan Kirin, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Rade Šimičević, Sanja Radolović, Andreja Marić, Katarina Peović, Marija Selak Raspudić, Silvano Hrelja, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmaić, Maja Grba-Bujević i Erik Fabijanić.  
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a i Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 1. lipnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 5. u izmijenjenom članku 12. stavak 3., članak 13. u izmijenjenom članku 26. stavak 1. dodana točka 3., članak 15. u izmijenjenom članku 27. stavak 1. dodana točka 9. i amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 21. u izmijenjenom članku 38. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 26 „protiv“, 23 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 250 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Bačić, Rajko Ostojić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Maja Grba-Bujević, Luka Brčić, Ante Bačić, Nada Murganić, Rajko Ostojić, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Sanja Radolović i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 1. lipnja 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. stavak 1., članak 9. stavak 6. i na članak 19. stavak 5.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Damira Bajsa na članak 14. stavak 3. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 14. stavak 1. i na članak 14. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /96 „za“, 29 „suzdržanih“/, donio Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Zvane Brumnić, Ante Bačić, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Ante Bačić, Vesna Nađ, Nikola Grmoja, Marko Milanović Litre, Željko Sačić, Zvane Brumnić, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Gari Cappelli, Hrvoje Zekanović, Boris Lalovac, Katarina Peović i Anka Mrak-Taritaš.
Rasprava je zaključena 2. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /80 „za“, 2 „protiv“, 43 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 167 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ankica Zmaić, Katarina Nemet, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Vilim Matula, Marina Opačak Bilić, Katica Glamuzina, Ljubomir Kolarek, Rade Šimičević i Bojan Glavašević.
Rasprava je zaključena 2. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., jednoglasno /125 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
50.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I   UTROŠKU SREDSTAVA U 2020.
51.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2021. 
O aktima pod 50. i 51. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. 
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. 
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Habijan, Anita Pocrnić-Radošević, Marija Jelkovac, Dalija Orešković, Vesna Nađ, Veljko Kajtazi, Dragana Jeckov, Sandra Benčić, Marin Lerotić i Katarina Nemet.
Rasprava je zaključena 2. lipnja 2022.
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I   UTROŠKU SREDSTAVA U 2020.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /97 „za“, 17 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2020.
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I   UTROŠKU SREDSTAVA U 2021.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /95 „za“, 16 „protiv“, 6 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2021.
52.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH  FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenim na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014. godine.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije. 
U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.
Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marina Opačak BIlić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnica podnositelja, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Udović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Željko Pavić, Marin Lerotić, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Pavić, Hrvoje Zekanović, Nikola Mažar, Marijan Pavliček, Branko Grčić, Josip Begonja, Marin Lerotić, Ružica Vukovac, Boris Lalovac, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Katarina Peović, Luka Brčić, Nevenko Barbarić, Josip Borić, Željko Pavić, Ankica Zmaić, Vesna Nađ, Nadica Dreven Budinski, Branka Juričev-Martinčev, Ivana Kekin, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković i Andreja Marić. 
Rasprava je zaključena 3. lipnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 32 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI  PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Stanku su zatražili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Andreja Marić, Marko Milanović Litre, Marin Miletić, Ivan Ćelić, Stipo Mlinarić, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Erik Fabijanić, Goran Ivanović, Sabina Glasovac, Barbara Antolić Vupora, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Okroša, Marko Milanović Litre, Mladen Karlić, Darko Klasić, Andreja Marić, Hrvoje Šimić, Stipo Mlinarić, Hrvoje Zekanović, Boška Ban Vlahek, Pero Ćosić, Zvonimir Troskot, Miroslav Škoro, Ivan Kirin, Katarina Nemet, Maja Grba-Bujević, Vesna Nađ, Davor Ivo Stier, Ivan Ćelić, Marina Opačak Bilić, Goran Ivanović, Sabina Glasovac, Martina Vlašić Iljkić, Mato Franković, Damir Bajs, Emil Daus, Nada Murganić, Majda Burić, Barbara Antolić Vupora, Marin Miletić, Silvano Hrelja, Željko Sačić, Stipan Šašlin, Željko Lenart, Josip Đakić, Željko Pavić, Josip Borić, Marija Selak Raspudić, Tomislav Klarić, Damir Habijan, Erik Fabijanić, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, Nikola Mažar, Rade Šimičević, Ivana Posavec Krivec, Katarina Peović, Dalija Orešković, Bojan Glavašević i Urša Raukar-Gamulin.  
Rasprava je zaključena 8. lipnja 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /103 „za“, 2 „suzdržana“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio podnesene amandmane.
U raspravi o amandmanima Vlade Republike Hrvatske sudjelovali su zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je prihvatio amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 37. u izmijenjenom članku 233. /jednoglasno, 102 „za“/, članak 47. u izmijenjenom 285. stavku 1. /jednoglasno, 96 „za“/, članak 50. u izmijenjenom članku 289. stavak 1. /jednoglasno, 105 „za“/ i na članak 56. /jednoglasno, 102 „za“/.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika na članak 13. u izmijenjenom članku 112., članak 15. u izmijenjenom članku 114., članak 37. u izmijenjenom članku 233. i na članak 54. dodani novi stavak 7.; Klub zastupnika SDP-a na članak 37. u izmijenjenom članku 233.; zastupnica Renata Sabljar-Dračevac na članak 37. u izmijenjenom članku 233.; zastupnik Darko Klasić na članak 37. u izmijenjenom članku 233.; zastupnica Dalija Orešković na članak 37. u izmijenjenom članku 233.; zastupnik Davor Dretara na članak 37. u izmijenjenom članku 233.; zastupnica Marija Selak Raspudić na članak 38. u izmijenjenom članku 234. te Odbor za zakonodavstvo na članak 56.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio: amandman zastupnice Ružice Vukovac na članak 37. stavci 3. i 4.; amandman zastupnice Renate Sabljar-Dračevac članak 38. u izmijenjenom članku 234. stavak 6.; amandman zastupnika Darka Klasića na članak 54. stavak 5.; amandman zastupnika Željka Lenarta na članak 16. u izmijenjenom članku 120. dodani stavak 2.; amandman zastupnika Erika Fabijanića na članak 37. u izmijenjenom članku 233. stavci 4. i 5.; amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. u izmijenjenom članku 5. stavak 4., članak 13. u izmijenjenom članku 112. stavak 1. i stavak 7. i na članak 37.; amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. u izmijenjenom članku 2. stavak 1.; amandmane Kluba zastupnika Mosta na članak 37. u izmijenjenom članku 233. stavak 3., dosadašnji stavci 4. i 5. te dodani novi stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i na članak 38. u izmijenjenom članku 234. stavak 6.; amandman zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 37. u izmijenjenom članku 233. stavak 3. te dodani novi stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i amandman zastupnice Katarine Peović na članak 37. u izmijenjenom članku 233. stavak 3.
Klub zastupnika Socijaldemokrata povukao je predloženi Zaključak nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju. 
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /98 „za“, 8 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 199
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin  u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Bojan Glavašević, Željko Pavić, Katarina Peović i Urša Raukar-Gamulin. 
Rasprava je zaključena 8. lipnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 3. stavak 2., članak 20. stavci 2., 3. i 4., članak 24. stavak 2 i na članak 25.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Darija Zurovca na članak 14. u izmijenjenom članku 29. stavci 2. i 3. i na članak 17. u izmijenjenom članku 32. stavci 1. i 2.; amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 6. stavak 2. i na članak 12. u izvornom članku 28. dodani stavci 8., 9. i 10. te amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. u izmijenjenom članku 25. stavak 3. i na članak 20. u izmijenjenom članku 35 stavak 3.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 51 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
55.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. - podnositelj: glavni državni revizor
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Stanku je zatražio zastupnik Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Glavni državni revizor Ivan Klešić dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Borić, Karolina Vidović Krišto, Grozdana Perić, Mišel Jakšić, Hrvoje Zekanović, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te glavni državni revizor Ivan Klešić.
Za repliku su se javili zastupnici: Maja Grba-Bujević, Boris Lalovac, Nada Murganić, Marijan Pavliček, Ivan Kirin, Karolina Vidović Krišto, Josip Begonja, Vesna Vučemilović, Nikola Mažar, Željko Sačić, Grozdana Perić, Zvonimir Troskot, Branka Juričev-Martinčev, Boška Ban Vlahek, Zvane Brumnić, Stephen Nikola Bartulica, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Hrvoje Šimić, Josip Borić, Stipan Šašlin, Natalija Martinčević, Marija Selak Raspudić, Damir Habijan, Goran Ivanović, Mišel Jakšić i Barbara Antolić Vupora. 
Rasprava je zaključena 9. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., jednoglasno /127 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2021.
56.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama.
Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu. 
Stanku su zatražili zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Goran Ivanović, Mišel Jakšić, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Daniel Spajić, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Damir Habijan, Marija Selak Raspudić, Anita Pocrnić-Radošević, Vesna Vučemilović, Jure Brkan, Marijan Pavliček, Nadica Dreven Budinski, Josip Borić, Goran Ivanović, Marina Opačak Bilić, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Luka Brčić, Domagoj Hajduković, Emil Daus i Mišel Jakšić.  
Rasprava je zaključena 9. lipnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 29 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2020. godinu, s financijskim pokazateljima.
Hrvatski sabor, većinom glasova /48 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Kluba zastupnika IDS-a, Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. 
57.     PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 285 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Mato Franković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Josip Begonja i Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 10. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., jednoglasno /127 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O aktima od 58. do 61. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
58.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Podnositelj akta je Povjerenstvo za fiskalnu politiku na temelju članka 29. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /104 „za“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2021. godinu.
59.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE
Podnositelj akta je Upravno vijeće Hine na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /91 „za“, 9 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2019. godinu.
60.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravo vijeće HINE
Podnositelj akta je Upravno vijeće Hine na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /92 „za“, 9 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2020. godinu.
61.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Podnositelj akta je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata na temelju članka 9. Zakona Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.
Raspravu su proveli:  Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za ratne veterane.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 10. lipnja 2022., većinom glasova /100 „za“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020.
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
U ime Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Miro Totgergeli.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Kovač, Hrvoje Zekanović, Boška Ban Vlahek, Siniša Hajdaš Dončić, Ružica Vukovac, Josip Borić, Katarina Nemet, Miro Bulj, Miro Totgergeli, Dario Zurovec, Vilim Matula, Željko Pavić, Bojan Glavašević, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Anton Kliman, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmaić i Boris Lalovac. 
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /118 „za“, 1 „suzdržan“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /77 „za“/, prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 43. stavak 2.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu na članak 64. stavak 3., amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 8., 20., 21., 23., 29., 41., 53., 66., 67., 68., 69., 73., 87., 102., 106., 112., 122., 129., 130., 134., 147. – u člancima 8. stavku 3., 20. stavku 1., 21. stavcima 1. i 4., 23. stavku 1., 28. stavku 1., 29. stavku 2., 41. stavku 3., 53. stavku 5., 66. stavku 4., 67. stavku 2., 68. stavcima 3. i 5., 69. stavku 10., 73. stavku 4., 87. stavku 7., 102. stavku 1., 106. stavku 3., 112. stavku 4., 122. stavku 1., 129. stavku 2., 130. stavku 3., 134. stavku 3. i 147. stavku 3. /u izmijenjenom obliku/, na članak 14. stavak 2., na članak 17. stavak 3., na članak 21. stavak 9., na članke 55., 59., 60. i 61. – u člancima 55. stavku 10., 59. stavku 12., 60. stavku 12. i 61. stavku 5., na članak 60. stavak 12., na članak 66. stavak 4. i stavak 5., na članak 69. stavak 22., na članak 73. stavak 5., na članak 74. stavak 9., na članak 75. stavak 1. /u izmijenjenom obliku/, na članak 83. stavak 8. i stavak 9., na članak 88. stavak 2., na članak 100. stavak 10., na članak 114. stavak 2., na članak 127. stavak 4., na članke 140. i 144. – u člancima 140. stavku 6. i 144. stavku 3., članak 162. stavak 7. i na članke 165. i 169.  – u člancima 165. stavku 4. i 169. stavku 4.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli: zastupnik Furio Radin na članak 41. stavak 1. i Odbor za zakonodavstvo na članke 5., 26. i 93., na članke 30., 40., 74., 82., 87., 88., 117., 118. i 142. i na članak 111.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 62. stavci 5. do 10., članak 63. stavak 8, članak 64. stavak 3., članak 145. stavak 13. i na članak 154. stavak 2., amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 59. stavak 2. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 13. stavak 1. i na članak 52. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 39 „suzdržanih“/, donio Zakon o elektroničkim komunikacijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 287
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Hrvoje Zekanović, Zvane Brumnić i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Katarina Peović, Boris Lalovac, Vesna Vučemilović, Zvane Brumnić, Hrvoje Zekanović i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 25.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /104 „za“, 19 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265    
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Prijedlozi Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo da se provede objedinjena rasprava pod točkama 64. i 65. nisu prihvaćeni /14 „za“, svi ostali „protiv“/. 
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Karolina Vidović Krišto, Urša Raukar-Gamulin, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, u Marija Jelkovac završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. 
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Andreja Marić, Ivan Kirin, Damir Habijan, Karolina Vidović Krišto, Nikola Mažar, Katarina Peović, Ante Kujundžić, Mišel Jakšić, Ružica Vukovac, Željko Sačić, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Dario Zurovec, Dalija Orešković, Željko Pavić, Marijan Pavliček, Katarina Nemet, Luka Brčić, Josip Borić,  Marija Jelkovac, Stipan Šašlin i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2022.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 44. stavak 1.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista te Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor, većinom glasova /42 „za“,  77 „protiv“, 3 „suzdržana“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /79 „za“, 37 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 264
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić, Dalija Orešković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Jure Brkan, Ante Kujundžić, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Željko Pavić, Marin Lerotić, Ružica Vukovac, Mišel Jakšić, Katarina Nemet i Željko Sačić.
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /112 „za“, 2 „suzdržana“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /78 „za“, 1 „protiv“/, prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 110. dodani stavak 2.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 54. u izmijenjenom članku 365. stavak 2. i na članak 111. /u izmijenjenom obliku/. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 81. u izmijenjenom članku 461. stavak 3. i na članak 90. u izmijenjenom članku 502.k te amandman zastupnika Željka Pavića na članak 111.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /80 „za“, 46 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 275
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Jure Brkan. 
Za repliku su se javili zastupnici: Maja Grba-Bujević, Jure Brkan, Davorko Vidović i Nikola Mažar. 
Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2022.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnik Arsen Bauk je povukao amandman na članak 4. u izmijenjenom članku 34. 
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /81 „za“, 45 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
67.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.
Raspravu je proveo Odbor za vanjsku politiku.
Stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Andreja Marić, Bojan Glavašević, Davor Ivo Stier, Nevenko Barbarić, Anita Pocrnić-Radošević, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Jure Brkan, Marijan Pavliček, Dario Zurovec, Darko Sobota, Željko Pavić, Stephen Nikola Bartulica, Ružica Vukovac, Nadica Dreven Budinski, Katarina Nemet i Sandra Benčić. 
Rasprava je zaključena 17. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /101 „za“, 8 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za vanjsku politiku, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2020. godinu.
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 279
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 280
O aktima pod 68. i 69. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo. /1 „protiv“, svi ostali „za“/
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Katarina Nemet, Marin Lerotić, Ružica Vukovac, Željko Sačić, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Mišel Jakšić, Hrvoje Zekanović, Dario Zurovec, Damir Bajs, Stipan Šašlin, Vesna Nađ, Arsen Bauk i Ante Deur.
Rasprava je zaključena 29. lipnja 2022.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 279
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 6. izvornog članka 49. stavak 7., članak 7. izvornog članka 56. stavak 7., članak 8. izvornog članka 56.a stavak 2. i stavak 7., članak 9. izvornog članka 57. stavak 5. i stavak 10., članak 10. izvornog članka 58. stavak 3., članak 21. izvornog članka 86. dodani novi stavci 2., 3. i 4., članak 22. izvornog članak 89. dodani novi stavak 2., članak 26. izvornog članka 100. stavak 1., članak 28. izvornog članka 103. novi stavak 3. i na članak 31. stavak 2.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i  Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 280
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 11. u izmijenjenom članku 56.a stavak 2. i na članak 16. u izmijenjenom članku 62. stavak 3., amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 8. u izmijenjenom članku 55. stavak 6. i stavak 7., članak 9. u izmijenjenom članku 55.a stavak 7., članak 11. u izmijenjenom članku 56.a stavak 2. i stavak 7., članak 29. u izmijenjenom članku 88.b stavak 2. i na članak 35. stavak 2. te amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 6. u izmijenjenom članku 51. stavak 2.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 34 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, drugo čitanje, P.Z. br. 266
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku se javila zastupnica Katarina Nemet.
Rasprava je zaključena 29. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., jednoglasno /122 „za“/, donio Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, drugo čitanje, P.Z. br. 200
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Barbara Antolić Vupora, Marija Selak Raspudić, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Maksimčuk, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ljubica Maksimčuk, Andreja Marić, Luka Brčić, Marija Selak Raspudić, Nada Murganić, Majda Burić, Boška Ban Vlahek, Vesna Bedeković, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Lukačić, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Rade Šimičević, Grozdana Perić,  Barbara Antolić Vupora, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Nađ, Nadica Dreven Budinski, Sabina Glasovac, Ankica Zmaić, Nikola Mažar i Stipan Šašlin. 
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., jednoglasno /122 „za“/, donio Zakon o  izmjenama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 284
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista te Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Josip Borić, Barbara Antolić Vupora, Anka Mrak-Taritaš, Željko Lenart, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za replike su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Goran Ivanović, Marija Jelkovac, Urša Raukar-Gamulin, Anamarija Blažević, Ankica Zmaić, Barbara Antolić Vupora, Nikola Mažar, Krunoslav Katičić, Mišel Jakšić, Ante Bačić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Željko Pavić, Vesna Nađ, Tomislav Klarić, Boška Ban Vlahek, Josip Borić, Stipan Šašlin, Maja Grba-Bujević, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš i Željko Lenart.  
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 11„protiv“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
73.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
Predlagatelj akta je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temelju članka 110. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i članku 4. Odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Mario Kapulica.
Za repliku su se javili zastupnici: Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković, Daniel Spajić i Mario Kapulica.
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podnio je amandman na točku III. Prijedloga odluke u roku iz članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora te postaje sastavnim dijelom Prijedloga odluke.
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /96 „za“, 15 „suzdržanih“/, donio Odluku o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenovana je Zdravka Čufar Šarić.
Za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenovani su: dr. sc. Gordan Akrap, Eduard Briški, izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Mihael Puljić i Mile Štefanac.
74.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
Podnositelj akta je Odbor za predstavke i pritužbe.
Predstavnica podnositelja, predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe Katica Glamuzina, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katica Glamuzina u ime podnositelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Katica Glamuzina, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Šimić, Dalija Orešković, Davor Dretar, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Stipan Šašlin i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 1. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /116 „za“, 6 „suzdržanih“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2021. godinu.
O aktima od 75. do 79. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
75.    STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije
Predlagatelj akta je Vijeće za elektroničke medije na temelju članka 83. Zakona o elektroničkim medijima. 
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /78 „za“, 35 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za elektroničke medije. 
76.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
Podnositelji akta su ravnatelj Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije na temelju članaka 66. i 67. Zakona o elektroničkim medijima.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 3 „protiv“, 38 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za  informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu.
77.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /84 „za“, 30, „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za  informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
78.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., većinom glasova /84 „za“, 1 „protiv“, 31 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
79.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Podnositelj akta je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. srpnja 2022., jednoglasno /110 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2021. godinu.
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/784 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2021. O BORBI PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 297
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Anita Pocrnić-Radošević, Emil Daus, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić, Luka Brčić, Marin Lerotić, Urša Raukar-Gamulin, Željko Sačić i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 3., članak 4.  /u izmijenjenom obliku/, članak 5., članak 9., članak 10. i na članak 11.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 4. stavak 6. i na članak 5. stavak 4., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. stavak 5. te amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 5. stavak 3. i na članak 8. dodani stavak 6.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /111 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 278
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Krešo Beljak, Martina Vlašić Iljkić, Anita Pocrnić-Radošević, Davor Dretar, Dalija Orešković, Branka Juričev-Martinčev i Josip Borić.
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2022.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 10. stavak 3. i na članak 21. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., jednoglasno /119 „za“/, donio Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 298 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Sobota u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za replike su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Davor Dretar, Anita Pocrnić-Radošević, Darko Klasić, Darko Sobota, Luka Brčić, Nadica Dreven Budinski, Katarina Nemet i Dalija Orešković. 
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /79 „za“, 44 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, drugo čitanje, P.Z. br. 274
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nino Raspudić, Goran Ivanović, Dalija Orešković, Miro Bulj, Zdravka Bušić, u završnoj raspravi Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Emil Daus, Anamarija Blažević, Urša Raukar-Gamulin, Anka Mrak-Taritaš, Luka Brčić, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Nino Raspudić, Goran Ivanović, Andro Krstulović Opara, Željko Pavić, Marin Lerotić, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Miro Bulj, Goran Ivanović, Katarina Nemet, Krešo Beljak, Marin Miletić, Maja Grba-Bujević, Zdravka Bušić i Davor Ivo Stier.
Rasprava je zaključena 6. srpnja 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 15. stavak 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Zlatka Hasanbegovića na članak 14. stavci 2. i 4., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na naziv Zakona, članak 19. stavak 4., članak 37. stavci 2. i 6., članak 40. stavci 1., 2., 3. i 5. te dodani novi stavak 6. i na članak 47. te amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 19. stavak 1. i na članak 19. stavak 4. 
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnica Katarina Peović povlači amandman na članak 20. dodani stavci od 3. do 5.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“, 2 „suzdržana“/, donio Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
84.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA IZV. PROF. DR. SC. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskome saboru   
Predlagatelji akta su 32 zastupnika u Hrvatskome saboru.   
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Stanku su zatražili zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
U ime predlagatelja, zastupnica Ivana Kekin, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš obrazložili su očitovanje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Marin Miletić i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime predlagatelja, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Rajko Ostojić u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime predlagatelja, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, Branko Bačić, Katarina Peović, Josip Borić, Andreja Marić u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Damir Habijan, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Erik Fabijanić, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Maja Grba-Bujević, u završnoj raspravi Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime predlagatelja te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ivana Kekin, Nikola Mažar, Josip Borić, Damir Habijan, Peđa Grbin, Ante Deur, Ivan Ćelić, Majda Burić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Marko Pavić, Vilim Matula, Miro Bulj, Nada Murganić, Anka Mrak-Taritaš, Andro Krstulović Opara, Miro Totgergeli, Željko Reiner, Andreja Marić, Tomislav Klarić, Nikola Grmoja, Sandra Benčić, Anamarija Blažević, Arsen Bauk, Stephen Nikola Bartulica, Katarina Peović, Maja Grba-Bujević, Branko Bačić, Stipan Šašlin, Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Lukačić, Ljubica Maksimčuk, Nikolina Baradić, Ante Bačić, Urša Raukar-Gamulin, Josip Begonja, Luka Brčić, Marija Jelkovac, Rajko Ostojić, Mirela Ahmetović, Krunoslav Katičić, Marijana Puljak, Sabina Glasovac, Boška Ban Vlahek i Barbara Antolić Vupora.
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor, 8. srpnja 2022., većinom glasova /51 „za“, 78 „protiv“/, nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske.
85.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 299
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić, dodatno je obrazložio predloženi akt. 
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Ljubomir Kolarek, u završnoj raspravi Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić.
Za replike su se javili zastupnici: Luka Brčić, Miro Bulj, Davor Dretar, Boška Ban Vlahek, Domagoj Hajduković, Martina Vlašić Iljkić, Ljubomir Kolarek, Marijana Petir, Darko Sobota, Vilim Matula, Ružica Vukovac, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Rade Šimičević, Goran Ivanović i Marin Lerotić. 
Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /87 „za“, 38 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zdravlju životinja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 255
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boška Ban Vlahek, Marijana Petir, Barbara Antolić Vupora, u završnoj raspravi Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ivan Kirin, Boška Ban Vlahek, Ružica Vukovac, Darko Klasić, Ljubica Maksimčuk, Barbara Antolić Vupora, Martina Vlašić Iljkić, Domagoj Hajduković, Davor Dretar, Marijana Petir, Vesna Nađ, Andreja Marić, Ankica Zmaić, Luka Brčić, Rade Šimičević i Željko Lenart.
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2022.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 6. stavak 3., članak 12. stavak 2., članak 13. stavak 2. i na članak 14. stavak 3.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /82 „za“, 37 „suzdržanih“/, donio Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Petir, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Barbara Antolić Vupora, Andreja Marić, Davor Dretar, Marijana Petir, Željko Lenart, Vesna Nađ, Luka Brčić, Vesna Vučemilovć, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Mladen Karlić i Stipan Šašlin. 
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., jednoglasno /120 „za“/, donio Zakon o  izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga Parlamenta i Vijeća OD 22. RUJNA 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 262 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložio predloženi akt. 
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boška Ban Vlahek i Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, u završnoj raspravi Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a i Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Barbara Antolić Vupora, Marijana Petir, Boška Ban Vlahek, Stipan Šašlin i Domagoj Hajduković.
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 8. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 49 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P.Z. br. 301
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Stanku je zatražio zastupnik Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Vesna Bedeković, Nikola Mažar, Rade Šimičević, Marijana Puljak, Majda Burić, Sabina Glasovac, Domagoj Hajduković,  Željko Pavić, Dalija Orešković, Marin Lerotić i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 24 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 300
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Predstavnik predlagatelja, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Damir Bakić, Sabina Glasovac, Domagoj Hajduković, Marko Pavić, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Pavić u  ime Kluba zastupnika HDZ-a te  ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
Za replike su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Andreja Marić, Darko Klasić, Marko Milanović Litre, Marija Selak Raspudić, Marko Pavić, Domagoj Hajduković, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Marijana Petir, Nino Raspudić, Majda Burić, Sabina Glasovac, Davor Ivo Stier, Stephen Nikola Bartulica i Damir Bakić.
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 6 „protiv“, 44 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći    
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, prvo čitanje, P.Z. br. 290
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić,  dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za replike su se javili zastupnici: Davor Dretar, Andreja Marić, Ankica Zmaić, Anita Pocrnić-Radošević, Boška Ban Vlahek, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković i Marin Lerotić. 
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., jednoglasno /129 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći    
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
92.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2032. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davorko Vidović, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Radić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.
Za replike su se javili zastupnici: Pero Ćosić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Damir Habijan, Boška Ban Vlahek, Ivan Radić, Davor Dretar, Ankica Zmaić, Marina Opačak Bilić, Davorko Vidović i Željko Sačić. 
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 35 „suzdržanih“/, donio Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine.
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 308
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a,  Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika te Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Anita Pocrnić-Radošević, Majda Burić, Tomislav Okroša, Jure Brkan, Erik Fabijanić, Mišel Jakšić, Vesna Vučemilović, Željko Pavić, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za replike su se javili zastupnici: Goran Ivanović, Katarina Nemet, Boris Lalovac, Josip Begonja, Katarina Peović, Nada Murganić, Davor Dretar, Majda Burić, Marin Lerotić, Andreja Marić, Maja Grba-Bujević, Damir Bakić, Tomislav Okroša, Željko Pavić, Mladen Karlić, Anka Mrak-Taritaš, Ankica Zmaić, Martina Vlašić Iljkić, Nadica Dreven Budinski, Boška Ban Vlahek, Damir Habijan, Nikola Mažar, Ljubica Maksimčuk, Jure Brkan, Vesna Bedeković, Marija Jelkovac, Ante Sanader, Krešimir Ačkar, Anita Pocrnić-Radošević, Branka Juričev-Martinčev, Miro Totgergeli, Erik Fabijanić, Silvano Hrelja, Grozdana Perić, Mišel Jakšić, Josip Borić, Luka Brčić, Nikolina Baradić i Marina Opačak Bilić. 
Rasprava je zaključena 12. srpnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /119 „za“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći    
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I  RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, dodatno je obrazložila predloženi akt. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Udović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Nada Murganić, Grozdana Perić,  Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Okroša, u završnoj raspravi Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Boška Ban Vlahek, Nada Murganić, Andreja Marić, Nadica Dreven Budinski, Katarina Nemet, Ljubica Maksimčuk, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Bedeković, Dragana Jeckov, Luka Brčić, Marijana Puljak, Ankica Zmaić, Martina Vlašić Iljkić, Maja Grba-Bujević, Marija Jelkovac, Ante Deur, Branka Juričev-Martinčev, Majda Burić, Mišel Jakšić, Sabina Glasovac, Marina Opačak Bilić, Tomislav Okroša i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 12. srpnja 2022.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /41 „za“, 74 „protiv“/, nije prihvatio amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 8. u dodanom novom članku 12.a.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /110 „za“, 6 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /48 „za“, 74 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta. 
95.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
96.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENI USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU   REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA IZMJENE USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
O aktima pod 95. i 96. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predložene akte podnijelo je 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio predložene akte.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, iznio je stajalište Vlade Republike Hrvatske.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić, Damir Habijan u ime predlagatelja, Arsen Bauk, Nino Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Željko Sačić, Hrvoje Zekanović, Marijan Pavliček, Andreja Marić, Miro Bulj, Siniša Hajdaš Dončić, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Marin Miletić, Josip Borić, Karolina Vidović Krišto, Željko Pavić, Katarina Peović, Zvane Brumnić, Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Erik Fabijanić, Sandra Benčić, u završnoj raspravo Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta te Dražen Bošnjaković u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Dražen Bošnjaković, Katarina Peović, Karolina Vidović Krišto, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Marijan Pavliček, Željko Sačić, Nikola Grmoja, Stipo Mlinarić, Stephen Nikola Bartulica, Zvane Brumnić, Peđa Grbin, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Urša Raukar-Gamulin, Damir Habijan, Andreja Marić, Krunoslav Katičić, Mišel Jakšić, Arsen Bauk, Marin Miletić, Davor Dretar, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Sandra Benčić, Josip Borić, Vesna Vučemilović, Siniša Hajdaš Dončić, Josip Đakić, Marijana Petir, Jure Brkan, Ante Kujundžić, Nikola Mažar i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 13. srpnja 2022.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokrata, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja akta i predstavnik Vlade Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor većinom glasova /25 „za“, 70 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na točku II. Odluke.
Predstavnik predlagatelja akta i predstavnik Vlade Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor većinom glasova /13 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /80 „za“, 19 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, donio Odluku o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENI USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU  REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA IZMJENE USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU  REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnice i zastupnika u Hrvatskome saboru
Predstavnik predlagatelja akta i predstavnik Vlade Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor, većinom glasova /26 „za“, 75 „protiv“, 3 „suzdržana“/, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na točku II. Odluke.
Predstavnik predlagatelja akta i predstavnik Vlade Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor, većinom glasova /11 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /80 „za“, 19 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, donio Odluku o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
97.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA ZAKONSKOG PRAVA NA PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV U SVIM OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ -                                                                                       predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Predlagateljica akta je zastupnica Anka Mrak-Taritaš.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predlagateljica akta, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime predlagatelja, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime predlagatelja, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime predlagatelja, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić, Mirela Ahmetović, Sabina Glasovac, Erik Fabijanić, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Jure Brkan, Mladen Karlić, Andreja Marić, Nadica Dreven Budinski, Katarina Nemet, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Marin Lerotić, Sandra Benčić, Sabina Glasovac, Renata Sabljar-Dračevac, Grozdana Perić, Davor Ivo Stier i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 13. srpnja 2022.
Hrvatski sabor, 15. srpnja 2022., većinom glasova /38 „za“, 73 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije prihvatio Prijedlog zaključka o obavezi osiguravanja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Predstavnik predlagatelja, član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Goran Ivanović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Rasprava je zaključena 13. srpnja 2022.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., jednoglasno /104 „za“/, donio Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske  radiotelevizije.
Dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije razriješen je dr. sc. Marko Primorac na vlastiti zahtjev.
99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 305
100.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU KRALJEVINE ŠVEDSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 306
O aktima pod 99. i 100. provedena je rasprava sukladno prijedlogu Odbora za vanjsku politiku.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Petir, Ante Bačić, Katarina Peović, Krešo Beljak, Gari Cappelli, Stipan Šašlin, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Krešo Beljak, Luka Brčić, Hrvoje Zekanović, Ante Deur, Marko Milanović Litre, Ivan Kirin, Gari Cappelli, Zdravka Bušić, Marijana Petir, Rade Šimičević, Stipan Šašlin, Stephen Nikola Bartulica, Davor Ivo Stier, Ante Kujundžić, Božo Petrov, Nino Raspudić, Marin Lerotić, Davor Dretar, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Grmoja, Ivana Posavec Krivec, Dalija Orešković, Jure Brkan, Rajko Ostojić, Nikolina Baradić, Mato Franković, Ljubica Maksimčuk, Katarina Peović, Bojan Glavašević, Ankica Zmaić, Anita Pocrnić-Radošević, Nikola Mažar, Josip Đakić, Goran Ivanović, Hrvoje Šimić, Karolina Vidović Krišto, Miro Totgergeli, Miro Bulj, Mario Kapulica i Marijan Pavliček.        
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2022.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 305
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /124 „za“, 3 „protiv“/, donio Zakon o  potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU KRALJEVINE ŠVEDSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 306
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /125 „za“, 3„protiv“/, donio Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Glasovanje su sa saborske galerije pratili veleposlanik Finske u Hrvatskoj Kalle Johannes Kankaanpää i veleposlanica Kraljevine Švedske u Hrvatskoj Diana Helen Madunić. 
101.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA  GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 32 zastupnice i zastupnika Hrvatskoga sabora
Predlagatelji akta su 32 zastupnice i zastupnika Hrvatskoga sabora.   
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.  
U ime predlagatelja, zastupnik Marijan Pavliček, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, obrazložili su očitovanje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime predlagatelja, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Vučemilović u ime predlagatelja, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime predlagatelja, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nevenko Barbarić, Zdravka Bušić, Tomislav Okroša, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Ante Deur, Radoje Vidović, Željko Sačić u ime predlagatelja, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime predlagatelja, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za replike su se javili zastupnici: Nevenko Barbarić, Marijan Pavliček, Željko Sačić, Ante Bačić, Marijana Petir, Stipo Mlinarić, Davor Ivo Stier, Davor Dretar, Nikola Mažar, Gari Cappelli, Hrvoje Zekanović, Marko Milanović Litre, Marko Pavić, Nino Raspudić, Bojan Glavašević, Vesna Vučemilović, Zdravka Bušić, Nikola Grmoja, Miro Totgergeli, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Katarina Peović, Miro Bulj, Siniša Hajdaš Dončić, Radoje Vidović, Mato Franković, Anka Mrak-Taritaš, Ante Kujundžić, Zvonimir Troskot, Darko Sobota, Jure Brkan, Vesna Bedeković, Ante Deur, Majda Burić, Stipan Šašlin, Krunoslav Katičić, Tomislav Okroša, Nadica Dreven Budinski i Mario Kapulica.
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor, 15. srpnja 2022., većinom glasova /56 „za“, 77 „protiv“/, nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske.
102.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA OLEGU BUTKOVIĆU, MINISTRU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Sukladno članku 119. stavku Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /79 „za“, 49 „protiv“, 1 „suzdržan“/, iskazao povjerenje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture, i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.
103.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. MARKU PRIMORCU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA FINANCIJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 119. stavku Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 55 „protiv“/, iskazao povjerenje dr. sc. Marku Primorcu za obavljanje dužnosti ministra financija. 
PRISEGA 
Dana 15. srpnja 2022. ministar financija dr. sc. Marko Primorac dao je prisegu.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 15. srpnja 2022. godine 13.32 sati.

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA Ivan Bukarica
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA Gordan Jandroković

Preuzimanje zapisnika