6. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 6. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29. siječnja, 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. veljače, te 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 23., 24., 25. i 26. ožujka 2021.


Zagreb, siječanj - veljača - ožujak 2021. 
HRVATSKI SABOR
Zapisnik

šeste sjednice održane 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29. siječnja, 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. veljače, te 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 23., 24., 25. i 26. ožujka 2021.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 19. siječnja 2021., u 9.33 otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.
Minutom šutnje odana je počast svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku, palim hrvatskim braniteljima, svim smrtno stradalima u razornim potresima koji su pogodili našu zemlju, za osam izgubljenih mladih života u novogodišnjoj tragediji u Posušju i svim preminulima od Covid-19.
Zapisnici 4. i 5., izvanredne sjednice prihvaćeni su u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je šest novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2020. GODINI  
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102
3.        PRIJEDLOG NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
4.        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104
6.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 90
Primjedbu o provođenju hitnog postupka podnio je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 90. Prema odredbi članka 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora zakoni koji se usklađuju s dokumentima Europske unije donose se po hitnom postupku, te je ovaj akt uvršten u dnevni red po hitnom postupku.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu i na točke konačnog prijedloga dnevnog reda nije bilo te se taj dnevni red sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 22. siječnja 2021., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 107 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSTUPANJU  S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 106 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagateljica: Katarina Peović 
4.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 11. OŽUJKA 2020. DO 15. SIJEČNJA 2021.
5.    PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI U POSLIJERATNOJ OBNOVI KUĆA, STANOVA I ZGRADA JAVNIH NAMJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 44 zastupnika u Hrvatskome saboru
7.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 29. siječnja 2021., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 108
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 109
3.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA HRVATSKOGA SABORA OD 20. RUJNA 2019. KOJI JE DONESEN UZ ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Dana 5. veljače 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /čl. 205. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /čl. 205. Poslovnika/.

Dana 12. veljače 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1. a)     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA   NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
    b)     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA   NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT
2.        GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO,  INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2018. I 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Dana 19. veljače 2021. dnevni red dopunjen je točkama:    
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116 /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 117 
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 118 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš /čl. 205. Poslovnika/
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 26. veljače 2021. dnevni red dopunjen je točkama:    
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE O PRAVNOM STATUSU I DJELOVANJU UREDA ZA PROJEKTE SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 119
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 120 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70
4.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR SEDAM ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
5.    IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013.-2019. GODINE
6.    IZVJEŠĆE O PRAVU NA ZDRAV ŽIVOT I KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2013.-2020.) U KONTEKSTU GLOBALNOG POKRETA ZA KLIMU I PANDEMIJE COVID 19 - podnositeljica: pučka pravobraniteljica.


Dana 5. ožujka 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 83
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 24
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 121
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 122
5.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
6.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2019. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
7.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA, TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
8.       PRIJEDLOG KANDITATA  ZA  PUČKOG PRAVOBRANITELJA - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 12. ožujka 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJE KORISTI MIKROBIOLOŠKE ILI DRUGE BIOLOŠKE AGENSE ILI TOKSINE), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJEGA JE POGLAVITI UČINAK RANJAVANJE FRAGMENTIMA KOJI SE U LJUDSKOM TIJELU NE MOGU OTKRITI RENDGENSKIM ZRAKAMA), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (LASERSKO ORUŽJE KOJE OSLJEPLJUJE) I IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (NAMJERNO PRIBJEGAVANJE IZGLADNJIVANJU CIVILA), drugo čitanje, P.Z. br. 124
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 89
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 79
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 – predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
7.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU – podnositelj: Upravo vijeće HINE
8.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA.

Dana 19. ožujka 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 126 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 101
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 109
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, drugo čitanje, P.Z. br. 47
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 127
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2021. GODINE – „GODINOM MARKA MARULIĆA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
7.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista 
8.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLPKE HRVATSKE U VEZI UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru. 

Za raspravu na 6. sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2020. GODINI
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, drugo čitanje, P.Z. br. 11
4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNIETNOG POVJERENSTVA
5.    IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2019. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 14
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 74
8.    PRIJEDLOG NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E br. 83
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 37 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
11.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 11.OŽUJKA 2020. DO 15. SIJEČNJA 2021.
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63         
13.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE „DINARA“, drugo čitanje, P.Z. br. 6
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, prvo čitanje, P.Z. br. 47
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 70
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 101 
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 89
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 62
21.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU
22.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2019. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
23.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2019. - SRPANJ 2020. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
24.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 -            predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 107 
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 109
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 108
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 79
32.    INFORMACIJA O DOVRŠETKU PREGOVORA O SPORAZUMIMA KOJI UREĐUJU BUDUĆE ODNOSE I SURADNJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE 
33.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA HRVATSKOGA SABORA OD 20. RUJNA 2019. KOJI JE DONESEN UZ ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 90
36.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2019. GODINU
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 91
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 93
39.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT                                                                                 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT    
40.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019. GODINI                                                                          
41.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
42.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju
43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
44.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016.-2021. U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2018. GODINE - podnositelj: Hrvatske vode
45.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE  AGENCIJE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87 
47.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU
48.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 96
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 38 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 98
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 97
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116
55.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI
56.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR SEDAM ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z. br. 71
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 95
59.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2019.
60.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 118
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70
63.    PRIJEDLOG KANDITATA ZA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE O PRAVNOM STATUSU I DJELOVANJU UREDA ZA PROJEKTE SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 119
65.    PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE
66.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 120 
68.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2019. GODINU -podnositelj: Odbor za europske poslove
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 122
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA, prvo čitanje, P.Z. br. 92
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 117
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 121
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 83
75.        GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
76.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA
77.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
78.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
79.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
80.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 24    
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 89
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34 -   predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 126
86.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA NAČIN DODJELE I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA EU FONDOVA U SKLOPU „PROJEKTA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM” - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
87.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJE KORISTI MIKROBIOLOŠKE ILI DRUGE BIOLOŠKE AGENSE ILI TOKSINE), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJEGA JE POGLAVITI UČINAK RANJAVANJE FRAGMENTIMA KOJI SE U LJUDSKOM TIJELU NE MOGU OTKRITI RENDGENSKIM ZRAKAMA), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (LASERSKO ORUŽJE KOJE OSLJEPLJUJE) I IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (NAMJERNO PRIBJEGAVANJE IZGLADNJIVANJU CIVILA), drugo čitanje, P.Z. br. 124
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 79
90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63.


AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA 
NA 6. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

 
1.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
2.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2018. I 2019. GODINI - podnositelj: Vlada Republike Hrvatske
3.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
4.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
5.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
6.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
7.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2019. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA - podnositelj: Vlada Republike Hrvatske
8.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 52 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 68 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
30.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
31.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
32.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE PRODUŽUJE ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISANIH ČLANKOM 25.a ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM  SREDSTVIMA I ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISAN ČLANKOM 8. STAVKOM 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI DO DONOŠENJA  IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA, TE IZMJENA ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
33.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
34.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
35.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju
36.    PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
37.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
38.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
39.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
40.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
41.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA 
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM  MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
42.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
43.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE
44.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 106 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
47.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI U POSLIJERATNOJ OBNOVI KUĆA, STANOVA I ZGRADA JAVNIH NAMJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 44 zastupnika u Hrvatskome saboru
48.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika HSS-a i HSU-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
51.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2018. I 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
55.    IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013. – 2019. GODINE - podnositelj: Vlada Republike Hrvatske
56.    IZVJEŠĆE O PRAVU NA ZDRAV ŽIVOT I KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2013.-2020.) U KONTEKSTU GLOBALNOG POKRETA ZA KLIMU I PANDEMIJE COVID 19 - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
57.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
58.    IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2019. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
59.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA  I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
61.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P. Z .E. br. 101 - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 109 - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, drugo čitanje, P. Z. br. 47 - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, prvo čitanje, P. Z. E. br. 127 - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
66.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2021. GODINE „GODINOM MARKA MARULIĆA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
67.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
68.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru.    POVUČEN AKT NA 6. SJEDNICI

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 100 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Dana 11. veljače 2021. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.


AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Vladimir Bilek postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi obnove stambenih objekata stradalih u potresu s obzirom na stupanj oštećenja. 
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Marin Mandarić postavio je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o razvoju kontinentalnog turizma u 2021. godini.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Mladen Karlić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o novom valu zaraze koronavirusom.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Ivan Celjak postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu o načinu financiranja obnove Siska nakon potresa.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnica Karolina Vidović Krišto postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o radu pravosuđa.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Marija Jelkovac  postavila je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o osnivanju i početku rada Ureda europskog javnog tužitelja.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnica Marija Selak Raspudić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o javnoj nabavi cjepiva i medicinske zaštitne opreme.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Davor Ivo Stier postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o očuvanju kulturne baštine nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o modelu financiranja potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Borisu Miloševiću o smještaju građana i obnovi potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o aktualnoj političkoj situaciji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Rada Borić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o oslobađanju humanitarnih organizacija od plaćanja PDV-a, a koje djeluju u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi poreznog rasterećenja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Nikola Grmoja postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi zaustavljanja provedbe ovrha na potresom pogođenom području.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Marijan Pavliček postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o uklanjanju spomenika i nadgrobnih ploča neprijateljskog sadržaja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o načinu pomoći gospodarstvu kako bi se ublažile negativne posljedice pandemije koronavirusa na poslovanje malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o održavanju nastave za maturante i o nadoknadama u vrijeme epidemije  koronavirusa.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Zlatko Hasanbegović postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o razrješenju Dubravke Vrgoč s dužnosti intendantice HNK-a u Zagrebu. 
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Dario Hrebak postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o primjeni nove Nacionalne klasifikacije statističkih regija.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o isplaćivanju naknade zdravstvenim djelatnicima za rad s oboljelima od bolesti COVID-19.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Krešimir Ačkar postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o poduzetim mjerama za održavanje nastave unatoč koroni i potresu.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja. 
Zastupnica Romana Nikolić postavila pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o reviziji u robnim zalihama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Marin Lerotić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi nastavka proizvodnje u tvornici duhana BAT u Kanfanaru. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Sanja Radolović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o financijskim sredstvima iz EU fondova predviđenih za prevenciju posljedica potresa. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o uključivanju u proces obnove građevinskih poduzetnika i proizvođača građevinskog materijala iz potresom pogođenih županija. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Davor Dretar postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi reforme zdravstva.
Ogovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Siniša Jenkač postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o aktivnostima Hrvatske vojske na područjima pogođenim potresom.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o zapošljavanja u državnim institucijama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Anton Kliman postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi pripreme za ulaganje u istarsku željeznicu.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Žarko Tušek postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi mjera pomoći gospodarstvu na područjima pogođenim potresom.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Josip Begonja postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi novog izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
Zastupnik Gari Cappelli postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o daljnjim odnosima Hrvatske sa SAD-om.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova. 
Zastupnica Marijana Petir postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću o revitalizaciji potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija. 
Zastupnik Tomislav Tomašević postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću smatra li da Hrvatska pripada HDZ-u. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Grozdana Perić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama koje ministarstvo planira poduzeti u okviru svog programa na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 
Zastupnik Stipan Šašlin postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata na područjima pogođenim potresom.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnica Dalija Orešković postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o korupciji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o aktualnoj političkoj situaciji, posebice o slučaju Požege.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Stipo Mlinarić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Borisu Miloševiću u svezi Prijedloga zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, te tko je za njega agresor, a tko žrtva u Domovinskom ratu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Miro Totgergeli postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o ulozi Hrvatske u strategiji dugoročnog rješenja migracijskog pitanja na globalnoj razini.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

IZNOŠENJE STAJALIŠTA 

Dana 19. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 20. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 21. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 22. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 27. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 28. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog blok, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a,  Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Dana 29. siječnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 3. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Karolina Vidović Krišto  /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a,  Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 4. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 5. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 10. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 11. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Davor Nađi /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Dana 12. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 17. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 18. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 19. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 24. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Milan Vrkljan /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 25. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime KLuba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 26. veljače 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 3. ožujka 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.
Dana 4. ožujka 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 5. ožujka 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 10. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 11. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 12. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Davor Nađi /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 17. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 18. ožujka 2021.  stajalište su iznosili zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 19. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 23. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 24. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 25. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 26. ožujka 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a.


Dana, 27. siječnja 2021., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta te je minutom šutnje Hrvatski sabor odao počast svim njegovim žrtvama.
Dana, 3. veljače 2021. zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom zastupniku Miroslavu Tuđmanu.
Dana, 3. ožujka 2021. zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću.
Dana, 19. ožujka 2021. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković prigodnim se govorom  obratio zastupnicima povodom  obilježavanja sv. Josipa - zaštitnika hrvatske domovine.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2020. GODINI
Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uvodno je predstavio Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini.
Raspravu je proveo Odbor za europske poslove. 
U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Ćelić, Marijana Petir, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Tomislav Tomašević, Nino Raspudić, Davor Ivo Stier, Katarina Peović, Marko Pavić, Zdravka Bušić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Ivan Ćelić, Stephen Nikola Bartulica, Marijana Petir, Željko Pavić, Domagoj Hajduković, Nino Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Gari Cappelli, Katarina Peović, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Marko Pavić, Bojan Glavašević, Tomislav Tomašević, Davor Ivo Stier, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Zdravka Bušić i Erik Fabijanić.   
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /78 „za“, 22 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini.
Nakon prethodno donesenog zaključka bilo je bespredmetno glasovati o predloženom zaključku Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, dodatno su obrazložili  Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ivana Posavec Krivec, Vesna Nađ, Domagoj Prica, Peđa Grbin, Davorko Vidović, Mirela Ahmetović, Marijana Petir, Davor Dretar, Miro Bulj, Damir Bakić, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Josip Borić, Katarina Peović, Rada Borić, Krešimir Ačkar, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Davor Nađi, Sandra Benčić, Marija Jelkovac, Goran Ivanović, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Stephen Nikola Bartulica, u završnoj raspravi Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, te   predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i držani tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.
Za repliku su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Hrvoje Zekanović, Romana Nikolić, Katarina Peović, Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Vesna Vučemilović, Domagoj Prica, Tomislav Tomašević, Grozdana Perić, Domagoj Hajduković, Branko Bačić, Stephen Nikola Bartulica, Ivana Posavec Krivec, Miroslav Škoro, Marijana Petir, Miro Bulj, Dalija Orešković, Željko Sačić, Damir Bakić, Milan Vrkljan, Davor Nađi, Branka Juričev-Martinčev, Martina Grman Kizivat, Peđa Grbin, Željko Pavić, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Davor Ivo Stier, Dražen Bošnjaković, Davorko Vidović, Vesna Nađ, Zvane Brumnić, Josip Borić, Rada Borić, Ivan Ćelić, Miro Totgergeli, Nino Raspudić, Krešimir Ačkar, Silvano Hrelja, Katica Glamuzina, Danica Baričević, Marija Jelkovac, Goran Ivanović, Davor Dretar i Ljubica Lukačić.       
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2., članak 5., članak 7., članak 12., članak 20. i na članak 21., amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5. /u izmijenjenom obliku/, amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 7. i amandman Kluba zastupnika Mosta na članak 13.
Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Siniša Hajdaš Dončić povukli su amandmane podnesene na članak 5. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 7., amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 6. i na članak 10., amandman zastupnika Zvane Brumnića na članak 5., amandman Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika na članak 5., amandmane Kluba zastupnika Mosta na članak 1. i na članak 7., amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika Mosta i zastupnika Nikole Grmoje na članak 5., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4., članak 5. i na članak 9. te amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 1., članak 5. i na članak 9.
Rasprava je zaključena 20. siječnja 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /113 „za“, 3 „protiv“, 25 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio predloženi zaključak zastupnika Davorka Vidovića /50 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, drugo čitanje, P.Z. br. 11
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubomir Kolarek i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Danica Baričević, Miro Bulj, Damir Habijan, Davor Dretar, Ante Bačić i Ljubomir Kolarek.  
Rasprava je zaključena 20. siječnja 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. stavak 1. i na članak 124. stavak 10., amandman zastupnika Veljka Kajtazija na članak 83. stavak 3. i amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 27. stavak 3., članak 41. stavak 1. i na članak 193. stavak 3.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /122 „za“, 6 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o izvršavanju kazne zatvora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNIETNOG POVJERENSTVA


4.1.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČE DUŽNOSTI ZASTUPNIKA DARKA PULJAŠIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA NIKOLE MAŽARA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 20. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 21. siječnja 2021. jednoglasno /89 glasova „za“/ donio 

ODLUKU

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika
i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 21. siječnja 2021. zastupniku Darku Puljašiću prestao je zastupnički mandat. 

DAVANJE PRISEGE

Dana 21. siječnja 2021. zastupnik Nikola Mažar dao je prisegu.
4.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA MIROSLAVA TUĐMANA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA TOMISLAVA OKROŠA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 4. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021. jednoglasno /134 glasova „za“/ donio

ODLUKU

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika
 i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Zastupniku Miroslavu Tuđmanu zastupnički mandat je prestao smrću 31. siječnja 2021. godine.
Zastupničku dužnost zamjenik zastupnika Tomislav Okroša započeo je obnašati 5. veljače 2021.

DAVANJE PRISEGE

Zastupnik Tomislav Okroša dao je prisegu 5. veljače 2021. 
4.3.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA SOBOTE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
4.4.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MATE FRANKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.
Rasprava je zaključena 17. veljače 2021.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA SOBOTE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., jednoglasno /116 glasova „za“/ donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Darka Sobote po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Danijela Moslavca iz Kalinovca koji se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici Poslovni broj: K-294/2019-1 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona/11.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MATE FRANKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., jednoglasno /117 glasova „za“/ donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnih tužitelja Dubrovačke televizije d.o.o. iz Dubrovnika po tužbi koja je podnijeta Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu dana 7. kolovoza 2020. godine zaprimljena pod posl. brojem: K-1429/2020 i po tužbi koja je podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku dana 21. prosinca 2020. godine zaprimljena pod posl. brojem K-409/20.
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se i odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Orsata Zovka, podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku pod posl. brojem K-408/20 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona/11.
5.    IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2019. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
Podnositeljica akta je Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske na temelju članka 72. Zakona o državnom odvjetništvu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Podnositeljica, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek, dodatno je obrazložila Izvješće.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić, Karolina Vidović Krišto, Anđelko Stričak, Vesna Nađ, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, VesnaVučemilović, Matko Kuzmanić, Stephen Nikola Bartulica, Katarina Peović, Erik Fabijanić, Damir Habijan, Rada Borić, Milan Vrkljan, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Sačić, Miro Bulj, Peđa Grbin, Mišel Jakšić, Dalija Orešković, VesnaVučemilović, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Stipo Mlinarić, Katarina Peović, Sandra Benčić, Karolina Vidović Krišto, Tomislav Tomašević, Danica Baričević, Željko Lenart, Krunoslav Katičić, Rade Šimičević, Vesna Nađ, Dragana Jeckov, Grozdana Perić, Željko Pavić, Ljubica Lukačić, Marijana Petir, Martina Vlašić Iljkić, Tulio Demetlika, Nikola Grmoja, Anka Mrak-Taritaš, Zvonimir Troskot, Ante Kujundžić, Nino Raspudić, Rada Borić, Anđelko Stričak, Matko Kuzmanić, Daniel Spajić, Marija Selak Raspudić i Erik Fabijanić.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 21. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /75 „za“, 59 „protiv“, 2 „suzdržana“/ , sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini. 
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 14
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Ćelić, Renata Sabljar-Dračevac, Mirela Ahmetović i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Renata Sabljar-Dračevac, Ivan Ćelić, Ivan Kirin, Boška Ban Vlahek, Andreja Marić i Anita Pocrnić-Radošević.
Rasprava je zaključena 22.siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /135 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 74
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić. 
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Davor Ivo Stier i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 22. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /137 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
8.    PRIJEDLOG NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za gospodarstvo, Odbor za europske poslove i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, dodatno su obrazložili Prijedlog nacionalne strategije.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Andreja Marić, Katarina Peović, Damir Bakić, Grozdana Perić, Davorko Vidović, Domagoj Prica, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Mirela Ahmetović, Katica Glamuzina, Danica Baričević, Domagoj Hajduković, Marijana Puljak, Sandra Benčić, Vilim Matula, Martina Grman Kizivat, Miro Bulj,Vesna Bedeković, Željko Pavić, Ante Kujundžić, Vesna Vučemilović, Miroslav Škoro, Martina Vlašić Iljkić, Nino Raspudić, Rada Borić, Silvano Hrelja, Dalija Orešković, Ivan Penava, Erik Fabijanić, Zdravka Bušić, u završnoj raspravi Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković, Peđa Grbin, Vesna Vučemilović, Stephen Nikola Bartulica, Andreja Marić, Romana Nikolić, Domagoj Prica, Vesna Bedeković, Martina Vlašić Iljkić, Ante Sanader, Miro Bulj, Tomislav Tomašević, Božo Petrov, Katarina Peović, Damir Bakić, Anka Mrak-Taritaš, Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Martina Grman Kizivat, Nevenko Barbarić, Silvano Hrelja, Josip Begonja, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Josip Borić, Nada Murganić, Predrag Štromar, Grozdana Perić, Nikola Grmoja, Marina Opačak Bilić, Željko Pavić, Vilim Matula, Sandra Benčić, Matko Kuzmanić, Dalija Orešković, Ivana Posavec Krivec, Marijana Petir, Anita Pocrnić-Radošević, Anđelko Stričak, Boška Ban Vlahek, Željko Lenart, Nikola Mažar, Davor Ivo Stier, Danica Baričević, Sanja Udović, Davorko Vidović, Mišel Jakšić, Miroslav Škoro, Katica Glamuzina, Ljubica Maksimčuk, Marijana Puljak, Zvonimir Troskot, Ante Kujundžić, Nino Raspudić, Daniel Spajić, Rada Borić, Erik Fabijanić, Zdravka Bušić i Ante Deur.     
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.  
Rasprava je zaključena 27. siječnja 2021.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a u dijelu predviđenih indikatora na praćenje prioritetnih područja uz strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi na stranicama 33 i 52.
Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /77 „za“, 59 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, u tekstu kako je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Predstavnica predlagatelja nije prihvatila, a Hrvatski sabor većinom glasova /56 „za“, 76 „protiv“/ nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a.
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E br. 83
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Predstavnik predlagatelja, Alen Gospočić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Domagoj Hajduković.   
Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić i Domagoj Hajduković. 
Rasprava je zaključena 27. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače  2021., većinom glasova /130 „za“, 7„suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 37 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta  
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Zvonimir Troskot, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Prica, Nikola Grmoja, Marko Pavić, Romana Nikolić, Erik Fabijanić, Dalija Orešković, Davor Nađi, Miro Bulj, te u ime predlagatelja Miro Bulj, Ante Kujundžić i Zvonimir Troskot.
Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Zvonimir Troskot, Boška Ban Vlahek, Silvano Hrelja, Anka Mrak-Taritaš, Marko Pavić, Domagoj Prica, Grozdana Perić, Miro Bulj, Marko Milanović Litre, Danica Baričević, Domagoj Hajduković, Anita Pocrnić-Radošević, Marina Opačak Bilić, Domagoj Ivan Milošević, Ante Kujundžić, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, Gari Cappelli, Erik Fabijanić i Davor Nađi. 
Rasprava je zaključena 28. siječnja 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /76 „za“, 61  „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /76 „za“, 61 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do 15. srpnja 2021. godine dostavi Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji će osigurati reformu sustava Hrvatske gospodarske komore u funkcionalnom i materijalnom smislu te daljnje rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika i osnaživanje njihovog tržišnog položaja.
11.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 11.OŽUJKA 2020. DO 15. SIJEČNJA 2021.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskog sabora donesenog 4. prosinca 2020. na 4. sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog centra, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Predstavnici podnositelja, ministar zdravstva Vili Beroš i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras, dodatno su obrazložili Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Tomislav Tomašević i Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog centra, Predrag Štormar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Davor Dretar, Branko Bačić, Miro Bulj, Anđelko Stričak, Renata Sabljar-Dračevac, Damir Habijan, Ivan Ćelić, Goran Ivanović, Rada Borić, Marija Jelkovac, Katarina Peović, Marijana Petir, Branka Juričev-Martinčev, Mirela Ahmetović, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Josip Borić, Josip Đakić, Ante Deur, Željko Pavić, Erik Fabijanić, Zvane Brumnić, Maja Grba-Bujević, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te ministar zdravstva Vili Beroš i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Boška Ban Vlahek, Romana Nikolić, Renata Sabljar-Dračevac, Andreja Marić, Domagoj Prica, Marijana Petir, Željko Reiner, Vesna Vučemilović, Ivan Ćelić, Goran Ivanović, Damir Habijan, Natalija Martinčević, Katarina Peović, Marija Selak Raspudić, Nada Murganić, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Marko Milanović Litre, Stipo Mlinarić, Katarina Nemet, Martina Vlašić Iljkić, Katica Glamuzina, Branka Juričev-Martinčev, Zvane Brumnić, Tomislav Tomašević, Maja Grba-Bujević, Nikola Grmoja, Josip Đakić, Željko Sačić, Dalija Orešković, Rada Borić, Peđa Grbin, Željko Pavić, Predrag Štromar, Mišel Jakšić, Ante Deur, Davor Dretar, Željko Lenart, Josip Borić, Branko Bačić, Josip Begonja, Anđelko Stričak, Stipan Šašlin, Ante Kujundžić, Božo Petrov, Nino Raspudić, Mirela Ahmetović, Ivana Posavec Krivec, Matko Kuzmanić, Ante Bačić i Erik Fabijanić. 
Rasprava je zaključena 28. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /77 „za“, 60 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj za razdoblje 11.ožujka 2020. do 15. siječnja 2021.
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Za repliku se javio zastupnik Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 28. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., jednoglasno /136 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
13.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
13.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
13.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
13.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
13.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
13.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
13.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
13.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
13.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
13.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
13.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
13.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
13.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
13.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
13.16.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
13.17.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.18.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
13.19.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
13.20.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
13.21.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.22.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
13.23.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
13.24.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
13.25.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
13.26.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.27.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
13.28.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
13.29.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
13.30.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
13.31.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
13.32.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
13.33.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
13.34.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
13.35.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 28. siječnja 2021.
Nakon zaključenja rasprave Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove podnio je amandman kojim se briše točka II. Odluke za predložene akte od 13.11. do 13.35. 
Amandman je podnesen radi usklađivanja dana stupanja na snagu sa danom glasovanja o navedenim aktima.
Zastupnici su se suglasili da se raspravlja o podnesenom amandmanu.
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predloženi amandman.
Rasprava o amandmanu je zaključena 3. veljače 2020.
Hrvatski sabor je objedinjenim glasovanjem, jednoglasno / 107 „za“/ prihvatio podnesene amandmane na 25 predloženih odluka.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., objedinjenim glasovanjem (točke od 13.1. do 13.38.), jednoglasno /126 „za“/ donio sljedeće odluke:    
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješeni članovi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora su: Dražen Bošnjaković i Ljubica Maksimčuk.
Za članove Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabrani su: Krešimir Ačkar i Nikola Mažar.
ODLUKA O IZBORU ČLANICE  I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Vesna Vučemilović.
Dana 30. studenoga 2020. dužnost člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Dario Zurovec, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora dr. sc. Milan Vrkljan.
Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Stephen Nikola Bartulica.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE 
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Karolina Vidović Krišto.
Za predsjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Vesna Vučemilović. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
 ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora dr. sc. Milan Vrkljan.
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Stephen Nikola Bartulica. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANICE 
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora dr. sc. Vesna Vučemilović.
ODLUKA O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Klarić.
Dana 21. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Darko Puljašić, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Stipan Šašlin.
Dana 21. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Darko Puljašić, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora Karolina Vidović Krišto.
Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Zlatko Hasanbegović.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU 
ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
Razriješen je član Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora dr. sc. Milan Vrkljan.
Za člana Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora izabran je Daniel Spajić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Branko Smerdel, Mato Palić, Bosiljka Britvić Vetma, Mirela Mezak Matijević, Đorđe Gardašević i Sanja Barić. 
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Frane Staničić, Boris Ljubanović, Sunčana Roksandić, Alen Čičak i Nataša Delonga Poparić.        
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Tunjica Petrašević, Ivica Miškulin, Dora Zgrabljić Rotar, Iris Goldner Lang, Hrvoje Šlezak i Daniel Mondekar.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Božo Ljubić, Vesna Barić Punda, Tatjana Tomaić, Mislav Kraljević, Tanja Vrbat Grgić i Goran Bandov.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za obranu Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Josip Lucić, Davor Špoljarić, Anto Šoljić, Igor Tabak, Ranko Ostojić i Željka Antunović.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Matija Kroflin, Iva Tomić, Marina Rožić, Marko Primorac, Josip Tica i Vuk Vuković.    
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Mladen Novosel, Ivan Mišetić, Ivan Barbarić, Dragutin Ranogajec, Tonči Tadić i Željko Požega. 
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za turizam Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Luka Kolovrat, Snježana Sabo i     Saša Đujić.

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Gordan Črpić, Aleksandar Maršavelski, Nura Ismailovski i Sara Lalić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Luka Mađerić, Snježana Vasiljević, Ivan Milotić, Tomislav Jonjić, Tonči Restović i Zlata Đurđević.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Željka Obradović, Milica Jovanović, Danijel Nestić i Marinko Učur.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Krešimir Luetić, Mario Gazić, Hrvoje Pezo, Tibor Santo, Dragan Ljutić i Joško Markić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Marija Bubaš, Marko Sladoljev i Dorotea Pešić-Bukovac.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske za članove su imenovani: Željko Raguž, Veselko Jovanović, Darko Markušić i Igor Josipović.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Ivan Žeko, Stanko Bravić i Zorica Gregurić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Nike Sudarević, Jasminka Pilar-Katavić i Krunoslav Ivanišin.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Robert Podrug, Dajana Paušić Podhraški i Željka Leljak Gracin.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Branko Petrinec, Sanja Putica, Dijana Vican, Ante Rončević, Marija Lugarić i Valter Boljunčić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Đurđica Sumrak, Petar Baranović i Mijo Latin.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Boris Crnković, Igor Rađenović i Marko Vešligaj.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora za članove su imenovani:      Jadranka Fržop, Petar Valovičić, Tomislav Marić, Nikoleta Radionov i Danijel Ferić.     
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Aleksandar Milošević, Oliver Matijević, Damir Tomić, Neven Bosilj, Đurđica Klancir Ladišić i Anto Mikić.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora za članove su imenovani:     Anesa Šabani, Verica Rupčić i Tatjana Šimac Bonačić.    
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora za članove su imenovani: Goran Pauk, Boris Piližota, Mirjana Lichtner Kristić, Zlatko Komadina, Martin Baričević, Nives Kopajtich Škrlec, Slavko Prišćan, Jerko Glavaš i Antun Vidaković.
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA 
NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE 
STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije su imenovani: Dario Umljenović, Marija Udiljak, Bernard Topić, Krešimir Planinić, Željko Jovanović i Zorislav Antun Petrović.
Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.
13.36.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
13.37.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
13.38.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 4. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., objedinjenim glasovanjem (točke od 13.1. do 13.38.), jednoglasno /126 „za“/ donio sljedeće odluke:
ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora izabran je  Josip Šarić. 
Dana 31. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Miroslav Tuđman, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA
 ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Stipan Šašlin. 
Dana 31. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Miroslav Tuđman, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA
 ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora izabran je Goran Ivanović. 
Dana 31. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Miroslav Tuđman, zbog prestanka zastupničkog mandata.
13.39.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.40.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a
13.41.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
13.42.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 18. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /122 glasa „za“/ donio sljedeće odluke:
ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora Branka Juričev-Martinčev.
Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Okroša.
ODLUKA O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE 
IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a
Za voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovan je Ante Bačić.
Razriješen je član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Ante Bačić.
Za članicu Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovana je mr. sc. Zdravka Bušić.
Dana 31. siječnja 2021. dužnost voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Miroslav Tuđman, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Anita Pocrnić-Radošević.
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Okroša.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA 
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je potpredsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Ante Bačić.
Za potpredsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabran je Veljko Kajtazi.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE „DINARA“, drugo čitanje, P.Z. br. 6
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na naziv Zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Damir Habijan, Branka Juričev-Martinčev, Ante Bačić, Danica Baričević, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Rade Šimičević, Ante Bačić, Renata Sabljar-Dračevac,  Boška Ban Vlahek, Anita Pocrnić-Radošević, Josip Begonja, Ivan Kirin, Branka Juričev-Martinčev, Vesna Vučemilović, Anđelko Stričak, Irena Šimunić, Miroslav Škoro, Nikolina Baradić, Damir Habijan, Maja Grba-Bujević, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Jure Brkan, Rada Borić, Danica Baričević, Davor Ivo Stier, Grozdana Perić i Hrvoje Zekanović.
Rasprava je zaključena 29. siječnja 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Mire Bulja na članak 3. dodani novi stavak 2.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., jednoglasno /136 „za“/ donio Zakon o proglašavanju Parka prirode „Dinara“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, prvo čitanje, P.Z. br. 47
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Totgergeli, Martina Opačak Bilić, Arsen Bauk u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za replike su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Anita Pocrnić-Radošević, Irena Šimunić, Dalija Orešković, Željko Pavić, Miro Totgergeli i Maja Grba-Bujević.  
Rasprava je zaključena 29. siječnja 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /125 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 70
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Vilim Matula, Zvane Brumnić, Josip Đakić, Branko Bačić, Josip Borić, Davor Dretar, Miro Bulj u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Sandra Benčić, Andreja Marić, Branka Juričev-Martinčev, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Zvane Brumnić, Hrvoje Zekanović, Josip Đakić, Predrag Štromar, Krešo Beljak, Ljubomir Kolarek, Vesna Vučemilović, Vilim Matula, Željko Pavić, Anđelko Stričak, Rade Šimičević, Domagoj Prica, Mirela Ahmetović, Ivana Posavec Krivec, Josip Borić, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Željko Lenart i Dalija Orešković.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 3. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /77 „za“, 39 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 101 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Predstavnik predlagatelja,  Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Josip Borić, Miro Bulj, Željko Lenart, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović,  Rade Šimičević, Anita Pocrnić-Radošević, Goran Ivanović, Predrag Štromar, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Josip Borić, Božo Petrov, Miro Bulj, Silvano Hrelja, Ante Kujundžić, Marin Miletić, Renata Sabljar-Dračevac, Željko Lenart, Marijana Puljak i Tomislav Klarić.  
Rasprava je zaključena 3. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /89 „za“, 41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 89
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Majda Burić, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec, Davor Dretar, Rade Šimičević, Ante Bačić i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Za replike su se javili zastupnici: Danica Baričević, Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Renata Sabljar-Dračevac, Maja Grba-Bujević, Anita Pocrnić-Radošević, Nada Murganić, Silvano Hrelja, Ivana Posavec Krivec, Davor Dretar i Ante Kujundžić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 3. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., jednoglasno /131 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje znanost i kulturu i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Željko Pavić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Borić, Sabina Glasovac, Davor Dretar, Damir Bakić, Marin Miletić, Željko Pavić, Miroslav Škoro, Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Goran Ivanović, Domagoj Prica, Marija Selak Raspudić, Vilim Matula, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, te Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.
Za replike su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Davor Dretar, Miro Bulj, Stipo Mlinarić, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Maja Grba-Bujević, Davor Ivo Stier, Željko Pavić, Goran Ivanović, Krunoslav Katičić, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Vilim Matula, Domagoj Prica, Miroslav Škoro, Sabina Glasovac, Josip Đakić, Barbara Antolić Vupora, Marijana Puljak, Damir Bakić, Josip Borić, Ante Kujundžić, Marin Miletić, Domagoj Hajduković, Andreja Marić, Marijana Petir, Hrvoje Šimić, Irena Šimunić, Nino Raspudić, Erik Fabijanić i Damir Habijan. 
Rasprava je zaključena 4. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /80 „za“, 54 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 62
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Željko Pavić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan  Pavliček i Hrvoje Zekanović u ime Kluba Hrvatskih suverenista, Rada Borić i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević, Anka Mrak-Taritaš, Nino Raspudić, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Željko Pavić, Miro Bulj, Davor Dretar, Vilim Matula, Mario Kapulica, Nikola Grmoja, Maja Grba-Bujević, Katarina Peović, Davor Ivo Stier, Erik Fabijanić, Davor Nađi, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.
Za replike su se javili zastupnici: Marijan Pavliček, Boška Ban Vlahek, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Marijana Petir, Nino Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Davor Nađi, Rade Šimićević, Marin Lerotić, Sandra Benčić, Katarina Peović, Vesna Bedeković, Maja Grba-Bujević, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Katarina Nemet, Marijana Puljak, Nikola Grmoja, Josip Borić, Andreja Marić, Željko Sačić, Ljubica Lukačić, Damir Habijan, Mario Kapulica, Davor Ivo Stier, Bojan Glavašević, Davor Dretar, Marija Jelkovac, Branka Juričev-Martinčev, Katarina Peović, Erik Fabijanić, Tomislav Tomašević i Marin Miletić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 4. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /76 „za“, 53 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o elektroničkim medijima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
21.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske poslove, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, dodatno je obrazložila Prijedlog plana.
U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, Marijana Petir, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, te Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Vesna Nađ, Hrvoje Zekanović, Renata Sabljar-Dračevac, Andreja Marić, Davor Ivo Stier, Rade Šimičević, Stipan Šašlin, Ružica Vukovac i Davor Dretar. 
Rasprava je zaključena 5. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /127„za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu.
O aktima od 22. do 25. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
22.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2019. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Podnositelj akta je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata na temelju članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.
Raspravu su proveli: Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /90 „za“, 41 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2019.
23.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2019. - SRPANJ 2020. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju članka13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021.,  većinom glasova /80 „za“,  4 „protiv“,  45 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2019. - srpanj 2020.
24.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Podnositelj akta je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju članku 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021.,  većinom glasova /88 „za“, 39 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane,  donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu.
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
Predlagatelji akta su Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za financije i državni proračun.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Peđa Grbin i Sandra Benčić, dodatno su obrazložili Konačni prijedlog zakona.     
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, obrazložio je mišljenje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime predlagatelja, Željko Pavić, Katarina Peović, Romana Nikolić, Domagoj Hajduković, Tomislav Tomašević, Miro Bulj, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija. 
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Peđa Grbin, Marin Miletić, Boris Lalovac, Domagoj Hajduković, Marija Jelkovac, Katarina Peović, Romana Nikolić, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Josip Begonja, Nikola Mažar, Grozdana Perić, Vesna Nađ, Damir Habijan, Željko Pavić, Dalija Orešković i Erik Fabijanić.
Predlagatelji akta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a, tijekom rasprave podnijeli su amandman na članak 1.
Rasprava je zaključena 5. veljače 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor, 19. veljače 2021., većinom glasova /50 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/, nije donio Zakon o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš, Zvane Brumnić, Branko Bačić, Danica Baričević, Domagoj Prica, Josip Borić, Miro Bulj, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Katarina Peović, Marija Selak Raspudić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Andreja Marić, Boška Ban Vlahek, Domagoj Prica, Marin Lerotić, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Tomislav Klarić, Marijan Pavliček, Silvano Hrelja, Željko Pavić, Vesna Vučemilović, Tulio Demetlika, Predrag Štromar, Dalija Orešković, Josip Begonja, Josip Borić, Josip Šarić, Branka Juričev-Martinčev, Damir Habijan, Danica Baričević, Rade Šimičević, Boris Lalovac, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Ružica Vukovac, Katarina Peović i Marijana Puljak.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 10. veljače 2021.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Zvane Brumnića na članak 6. /45 glasova „za“, 73 „protiv“, 8 „suzdržanih“/
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /121 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 107 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Josip Šarić, Ankica Zmaić, Damir Habijan, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić,  Dalija Orešković, Vesna Vučemilović, Ankica Zmaić, Matko Kuzmanić, Josip Šarić, Damir Habijan, Katarina Peović, Josip Borić, Anđelko Stričak i Branka Juričev-Martinčev.   
Rasprava je zaključena 10. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /82 „za“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 109
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić, Ljubomir Kolarek, Vesna Nađ, Siniša Jenkač, Ankica Zmaić, Anamarija Blažević, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Miro Bulj, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto, Marija Selak Raspudić, Siniša Jenkač, Ljubomir Kolarek, Vesna Nađ, Branko Bačić, Anamarija Blažević i Branka Juričev-Martinčev. 
Rasprava je zaključena 10. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /115 „za“, 8 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković .
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ante Kujundžić i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš , Domagoj Hajduković, Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Sanja Radolović, Krešimir Ačkar, Rade Šimičević, u završnoj raspravi Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.
Za repliku su se javili zastupnici: Martina Grman Kizivat, Ante Bačić, Andreja Marić, Marijana Puljak, Marko Pavić, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Marija Jelkovac, Maja Grba-Bujević, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Željko Pavić, Domagoj Prica, Krešimir Ačkar, Miro Totgergeli, Mato Čičak, Maja Grba-Bujević, Ante Kujundžić, Grozdana Perić, Marija Selak Raspudić i Ivan Ćelić.   
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane  Odbora za zakonodavstvo na članak 10. u izmijenjenom članku 14. stavku 6. i na članak 17. stavku 3.
Rasprava je zaključena 11. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /127 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 108
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Krešimir Ačkar, Goran Ivanović, Marija Selak Raspudić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, te Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Ivan Ćelić, Vesna Bedeković, Krešimir Ačkar, Davor Dretar, Željko Pavić, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Andreja Marić, Dalija Orešković, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Marija Selak Raspudić i Goran Ivanović.  
Rasprava je zaključena 11. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /128 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 79
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Ćelić i Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Ćelić, Miro Bulj i Maja Grba-Bujević.
Rasprava je zaključena 11. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /122 „za“, 1 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
32.    INFORMACIJA O DOVRŠETKU PREGOVORA O SPORAZUMIMA KOJI UREĐUJU BUDUĆE ODNOSE I SURADNJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE 
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za europske poslove i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, dodatno je obrazložila podneseni akt.
Izvješća u ime odbora obrazložili su predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli i potpredsjednik Odbora za europske poslova Bojan Glavašević.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković, Nino Raspudić, Gari Cappelli, Marijana Petir, Erik Fabijanić, Domagoj Prica, u završnoj raspravi Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marko Milanović Litre, Gari Cappelli, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Anita Pocrnić-Radošević, Bojan Glavašević, Nino Raspudić, Ivan Kirin, Mrak Anka-Taritaš, Miroslav Škoro, Domagoj Hajduković, Grozdana Perić, Domagoj Prica, Stephen Nikola Bartulica, Zdravka Bušić, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, Matko Kuzmanić, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić i Andreja Marić.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 12. veljače 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /84 „za“, 42 „suzdržana“/sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
33.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA HRVATSKOGA SABORA OD 20. RUJNA 2019. KOJI JE DONESEN UZ ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Predlagatelj akta je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Nikša Vukas, dodatno je obrazložio Prijedlog zaključka.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, obrazložio je mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, pojedinačnoj i u završnoj raspravi u ime Kluba, Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Domagoj Hajduković u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić i Domagoj Hajduković.
Rasprava je zaključena 12. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., jednoglasno /127 glasova „za“/ donio Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka Hrvatskoga sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju dodatnog Protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Posavec Krivec, Miro Bulj, Ljubica Maksimčuk, Siniša Jenkač, Predrag Štromar, Josip Borić, Domagoj Prica, Davor Nađi, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Alen Gospočić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Krunoslav Katičić, Marijana Petir, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Davor Ivo Stier, Pero Ćosić, Davor Dretar, Tomislav Tomašević, Ivana Posavec Krivec, Nikola Grmoja, Tomislav Okroša, Ljubica Maksimčuk, Anamarija Blažević, Vladimir Bilek, Željko Pavić, Siniša Jenkač, Predrag Štromar, Tomislav Klarić, Josip Borić, Maja Grba-Bujević, Marija Jelkovac, Domagoj Prica, Damir Habijan, Marija Selak Raspudić, Irena Šimunić, Davor Nađi i Marijana Puljak.      
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 17. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /122 „za“, 1 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o željeznici, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 90
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica i Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Ivana Posavec Krivec, Rada Borić, Anđelko Stričak, Miro Bulj, Marijana Petir, Josip Borić, Goran Ivanović, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Damir Habijan, Maja Grba-Bujević, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Andreja Marić, Davor Nađi, Marijan Pavliček, Dalija Orešković, Marijana Petir, Tomislav Tomašević, Anka Mrak-Taritaš, Maja Grba-Bujević, Željko Pavić, Andreja Marić, Mario Kapulica, Renata Sabljar-Dračevac, Ivana Posavec Krivec, Rada Borić, Anđelko Stričak, Josip Borić, Damir Habijan, Rade Šimičević, Nikola Grmoja, Daniel Spajić, Goran Ivanović, Vilim Matula, Tomislav Klarić, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac i Nada Murganić. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Branko Bačić ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. i na članak 12.
Rasprava je zaključena 17. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /114 „za“, 15 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Hrvatski sabor, većinom glasova /46 „za“, 71 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
36.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2019. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o protuminskom djelovanju.
Raspravu su proveli: Odbor  za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec, Anđelko Stričak, Miro Bulj, Stipan Šašlin, Rade Šimičević i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Marijan Pavliček, Andreja Marić, Rada Borić, Marijana Puljak, Gari Cappelli, Miro Bulj, Vilim Matula, Ivana Posavec Krivec, Rade Šimičević i Franko Vidović.
Rasprava je zaključena 17. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /107 „za“, 13 „protiv“,  9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu.            
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 91
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Boris Lalovac, Gari Cappelli, Grozdana Perić, Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Anton Kliman i Rade Šimičević.  
Rasprava je zaključena 18. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /121 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 93
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Danica Baričević, Ante Bačić, Marija Selak Raspudić, Grozdana Perić, Josip Borić, Nikša Vukas, Josip Begonja, Katarina Peović, Miro Bulj, Arsen Bauk i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. 
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Andreja Marić, Boris Lalovac, Stipan Šašlin, Grozdana Perić, Marin Mandarić, Krešo Beljak, Marija Jelkovac, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Josip Begonja, Ante Bačić, Danica Baričević, Marija Selak Raspudić, Mato Čičak, Ljubica Maksimčuk, Josip Borić, Damir Habijan, Josip Begonja, Katarina Peović i Arsen Bauk.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 18. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /120 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
39.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT    
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o sportu. 
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dodatno je obrazložio predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, Romana Nikolić, Anka Mrak-Taritaš,  Željko Pavić, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta i Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.
Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Katarina Peović, Ante Bačić, Vesna Vučemilović, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Željko Pavić, Tomislav Klarić i Krešimir Ačkar.  
Rasprava je zaključena 18. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače  2021., većinom glasova /88 „za“, 39 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio Odluku o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Razriješeni članovi Nacionalnog vijeća za sport su: Ante Baković, Mario Meštrović, Tomislav Grahovac, Ratko Kovačić, Marijo Lušić i dr. sc. Tomislav Krističević.
Hrvatski sabor je, 19. veljače  2021., većinom glasova /89 „za“, 8 „protiv“, 30 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio Odluku o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.   
Imenovani članovi Nacionalnog vijeća za sport su: Ante Baković, Tomislav Grahovac, Mario Vukoja, Ratko Kovačić, Oliver Lušić i dr. sc. Tomislav Krističević. 
40.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019. GODINI   
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Danica Baričević, Goran Ivanović, Anka Mrak-Taritaš, Damir Habijan, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Krešimir Ačkar, Gari Cappelli, Damir Habijan, Anka Mrak- Taritaš, Grozdana Perić, Željko Pavić, Ivan Budalić, Danica Baričević i Goran Ivanović.
Rasprava je zaključena 18. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /112 „za“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.                                                              
41.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Maja Grba-Bujević, Sandra Benčić, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta te Silvio Bašić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. 
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Domagoj Prica, Renata Sabljar-Dračevac, Anita Pocrnić-Radošević, Ivan Ćelić, Andreja Marić, Sandra Benčić, Maja Grba-Bujević, Branka Juričev-Martinčev, Miro Totgergeli, Krešimir Ačkar i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 19. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /105 „za“, 8 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.
O aktima od 42. do 45. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
42.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 54. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /119 „za“, 4 „protiv“, 4 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019.
43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Podnositelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /113 „za“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu .
44.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016.-2021. U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2018. GODINE - podnositelj: Hrvatske vode
Podnositelj akta su Hrvatske vode na temelju članka 39. Zakona o vodama.
Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /106 „za“, 11 „protiv“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine.
45.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE  AGENCIJE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Podnositeljica akta je Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. veljače 2021., većinom glasova /76 „za“, 5 „protiv“, 40 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne  agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu.
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić, Miro Bulj, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Rade Šimičević, Gari Cappelli, Branko Bačić, Marko Pavić, Maja Grba-Bujević, Danica Baričević, Arsen Bauk, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Davor Dretar, Rada Borić, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Kujundžić, Krunoslav Katičić, Boška Ban Vlahek, Anka Mrak-Taritaš, Danica Baričević, Rade Šimičević, Marko Pavić, Maja Grba-Bujević, Vesna Nađ, Gari Cappelli, Arsen Bauk, Josip Borić, Sandra Benčić, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Klarić, Marija Selak Raspudić, Karolina Vidović Krišto, Branko Bačić, Marin Miletić, Andreja Marić, Grozdana Perić, Marijana Petir, Tulio Demetlika, Rada Borić, Dalija Orešković, Marijan Puljak, Nikolina Baradić, Vesna Vučemilović, Ivana Posavec Krivec, Jure Brkan i Davor Dretar.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Rasprava je zaključena 24. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /111 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
47.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 110. Zakona o proračunu.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financije Zdravko Marić, dodatno je obrazložio Prijedlog godišnjeg izvještaja.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Nikola Grmoja,  Marko Pavić, Branka Juričev-Martinčev, Jure Brkan, Siniša Jenkač, Anamarija Blažević, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financije Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Boris Lalovac, Hrvoje Zekanović, Davor Nađi, Marijana Petir, Mirela Ahmetović, Tomislav Tomašević, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Miro Bulj, Anamarija Blažević, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Siniša Jenkač, Marija Selak Raspudić, Marko Pavić, Vesna Vučemilović, Josip Borić, Sandra Benčić, Jure Brkan, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Marin Mandarić, Ankica Zmaić i Erik Fabijanić.   
Rasprava je zaključena 24. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. 
Hrvatski sabor je, većinom glasova /76 „za“, 51 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu;
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu;
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu;
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu;
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu; 
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu.
48.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnica podnositelja, zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Grozdana Perić, Jure Brkan, Ankica Zmaić,   i zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj, Marijana Puljak, Marin Mandarić, Tomislav Tomašević i Ankica Zmaić.
Rasprava je zaključena 24. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /116 „za“, 9 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 96
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Darko Sobota, Ljubomir Kolarek, Stipan Šašlin, Goran Ivanović, Katarina Peović, Domagoj Hajduković, Vilim  Matula, Željko Lenart, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, te Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Andreja Marić, Katarina Peović, Ivan Kirin, Marijana Petir, Renata Sabljar-Dračevac, Martina Grman Kizivat, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Ante Deur, Josip Đakić, Siniša Jenkač, Marin Miletić, Zvonimir Troskot, Stipan Šašlin, Darko Sobota, Predrag Štromar, Ljubomir Kolarek, Vesna Nađ, Ankica Zmaić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Marin Mandarić, Domagoj Prica, Vilim  Matula, Željko Lenart, Nino Raspudić i Damir Habijan.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 25. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /83 „za“, 26 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik  Peđa Grbin, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, obrazložio je mišljenje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Katica Glamuzina, Romana Nikolić, Domagoj Hajduković, Rada Borić, Marin Miletić, Martina Vlašić Iljkić, Vesna Bedeković, Damir Habijan, Marina Opačak Bilić, Erik Fabijanić, Željko Sačić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime predlagatelja, te Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Peđa Grbin, Marijana Puljak, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Mirela Ahmetović, Katica Glamuzina, Hrvoje Zekanović, Marija Jelkovac, Romana Nikolić, Andreja Marić, Martina Vlašić Iljkić, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Vesna Bedeković, Ivana Posavec Krivec, Davor Ivo Stier, Sabina Glasovac, Ante Deur, Miro Bulj, Željko Pavić, Ante Kujundžić, Nino Raspudić, Zvonimir Troskot, Rada Borić, Marin Miletić, Sandra Benčić, Damir Habijan i Erik Fabijanić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 25. veljače 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor, 5. ožujka 2021., većinom glasova /51 „za“, 74 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Zakon o izmjeni Kaznenog zakona.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /114 glasova „za“/,  sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do 31. svibnja 2021. godine, a sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu, dostavi Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji će, uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije kroz transpoziciju Direktive (EU) 2019/713 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP čiji rok za transpoziciju je 31. svibnja 2021., osigurati i sveobuhvatniju i snažniju kaznenopravnu zaštitu žrtava kaznenog djela spolnog uznemiravanja kroz pooštravanje zakonske kaznenopravne politike kažnjavanja u odnosu na ovo kazneno djelo i to, među ostalim, upravo kroz ukidanje kaznenog progona po prijedlogu za ovo kazneno djelo i uvođenje kaznenog progona po službenoj dužnosti.
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 38 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik  Zvonimir Troskot, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.         
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić, Domagoj Hajduković, Grozdana Perić, Marko Pavić, Zvane Brumnić, Božo Petrov, Erik Fabijanić, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Miro Bulj i Zvonimir Troskot u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Zvonimir Troskot, Andreja Marić, Danica Baričević, Marko Pavić, Anita Pocrnić-Radošević, Ljubica Maksimčuk, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Branka Juričev-Martinčev, Marin Miletić, Željko Pavić, Damir Habijan, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Katica Glamuzina, Marina Opačak Bilić, Zvane Brumnić, Romana Nikolić, Božo Petrov, Nikola Grmoja i Erik Fabijanić.   
Tijekom rasprave zastupnik Domagoj Hajduković je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Rasprava je zaključena 26. veljače 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 40 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /105 „za“, 3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do 30. rujna 2021. godine dostavi Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu koji će osigurati reformu i racionalizaciju sustava Hrvatske obrtničke komore u funkcionalnom i materijalnom smislu te daljnje rasterećenje hrvatskih obrtnika uz istovremeno pružanje kvalitetne usluge i osnaživanje njihovog tržišnog položaja.
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 98
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 97
O aktima 52. i 53. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predložene akte.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Domagoj Hajduković, Ankica Zmaić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Martina Grman Kizivat, Andreja Marić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Ante Deur, Vesna Nađ, Nikola Grmoja, Vilim Matula, Ankica Zmaić, Dalija Orešković, Stipan Šašlin, Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Josip Đakić, Marija Selak Raspudić i Željko Pavić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 26. veljače 2021.
PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 98
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /84 „za“, 26 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 97
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /77 „za“, 27 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a,  Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Hrvoje Šimić, Marija Selak Raspudić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Boška Ban Vlahek, Davor Nađi, Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Gari Cappelli, Ante Kujundžić, Nikola Grmoja, Željko Pavić, Božo Petrov, Stipe Mlinarić, Marijana Petir, Marijana Puljak, Hrvoje Šimić, Miro Totgergeli i Maja Grba-Bujević. 
Rasprava je zaključena 3. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /115 „za“, 7 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
55.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o otocima.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije. 
Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, dodatno je obrazložila podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić i Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Gari Cappelli, Josip Borić, Arsen Bauk, Danica Baričević, Rada Borić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, te Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Gari Cappelli, Ivan Kirin, Andreja Marić, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Danica Baričević, Mirela Ahmetović, Arsen Bauk, Vesna Vučemilović, Grozdana Perić, Katica Glamuzina, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Ante Bačić, Rada Borić, Erik Fabijanć, Miro Bulj i Rada Borić.
Rasprava je zaključena 3. ožujka 2021.  
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /107 „za“, 11 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini. 
2. Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini.
56.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR SEDAM ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 25. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Željko Pavić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime predlagatelja, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Borić, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Željko Pavić, Vilim Matula, Marijana Puljak, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Erik Fabijanić, Miro Bulj, Bojan Glavašević, Davor Ivo Stier, Josip Borić, Maja Grba-Bujević, Vesna Bedeković i Miro Totgergeli.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 3. ožujka 2021.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike da će se provesti tajno glasovanje sukladno člancima od 260. do 267. Poslovnika Hrvatskoga sabora s obzirom na to da je broj kandidata veći od broja koji se bira.
Sukladno članku 25. stavku 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji predloženi kandidati smatraju se izabranima ako za njih glasuje većina od ukupnog broja zastupnika Hrvatskoga sabora.
Kod provođenja glasovanja za pomoć su izabrani zastupnici: Marija Jelkovac, Krešimir Ačkar i Romana Nikolić.
Od 151 zastupnika glasačke listiće je primilo 109 zastupnika, 106 zastupnika je glasovalo, 1 listić je bio nevažeći. 
Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: dr. sc. Nikola Baketa 99 glasova, dr. sc. Vlaho Bogišić 101 glas, Đemal Bratić 89 glasova, dr. sc. Predrag Haramija 5 glasova, dr. sc. Ivica Lučić 89 glasova, Zorislav Lukić 83 glasa, Robert Markt 85 glasova, Joško Marušić 8 glasova, dr. sc. Ivica Miškulin 6 glasova i dr. sc. Ozana Ramljak 92 glasa.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021. za članove Programskog vijeća HRT-a izabrao dr. sc. Vlahu Bogišića, dr. sc. Nikolu Baketu, dr. sc. Ozanu Ramljak, Đemala Bratića, dr. sc. Ivicu Lučića, Roberta Markta i Zorislava Lukića.
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z. br. 71
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Ljubomir Kolarek, Ankica Zmaić, Goran Ivanović, Željko Sačić i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Vilim Matula, Andreja Marić, Rade Šimičević, Željko Sačić, Željko Pavić, Vesna Nađ, Matko Kuzmanić, Domagoj Hajduković, Silvano Hrelja, Marija Selak Raspudić, Stipan Šašlin, Ljubomir Kolarek, Ankica Zmaić, Goran Ivanović, Anamarija Blažević, Željko Lenart i Romana Nikolić. 
Rasprava je zaključena 4. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /79 „za“, 35 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 95
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i  Odbor za poljoprivredu.
Predstavnika predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mišel Jakšić i Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Josip Đakić, Josip Šarić, Ankica Zmaić, Romana Nikolić, Željko Lenart, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Božo Petrov, Siniša Jenkač, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, ministrica poljoprivrede Marija Vučković i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Marina Opačak Bilić, Danica Baričević, Martina Vlašić Iljkić, Nikolina Baradić, Romana Nikolić, Marijana Petir, Martina Grman Kizivat, Anka Mrak-Taritaš, Marin Mandarić, Anamarija Blažević, Josip Đakić, Vilim Matula, Ružica Vukovac, Stipan Šašlin, Ante Kujundžić, Marin Miletić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Željko Sačić, Željko Lenart, Josip Šarić, Miro Totgergeli, Anita Pocrnić-Radošević, Ankica Zmaić, Siniša Jenkač, Božo Petrov, Hrvoje Zekanović i Jure Brkan. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Rasprava je zaključena 4. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /77 „za“, 42 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
59.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2019.
Podnositelj Izvješća je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.
Raspravu su proveli: Odbor za vanjsku politiku i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio Izvješće.
U ime Odbora za vanjsku politiku izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Gari Cappelli. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Gari Capelli, Davor Ivo Stier, Jure Brkan, Radoje Vidović, Nevenko Barbarić, Zdravka Bušić, Marijana Balić i Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Anita Pocrnić-Radošević, Andreja Marić, Nevenko Barbarić, Rada Borić, Marijana Puljak, Davor Ivo Stier, Hrvoje Zekanović, Domagoj Hajduković, Marijana Balić, Gari Cappelli, Ante Bačić, Jure Brkan i Danica Baričević. 
Rasprava je zaključena 4. ožujka 2021.  
Hrvatski sabor je, 5. ožujka 2021., većinom glasova /109 „za“, 11 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za vanjsku politiku, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2019.
60.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
Podnositelj Izvješća je Povjerenik za informiranje na temelju članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Podnositelj Izvješća, Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U ime Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić,  Nikola Grmoja, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Nikola Grmoja, Ivan Kirin, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Maja Grba-Bujević, Rade Šimičević, Damir Habijan, Ivana Posavec Krivec, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Marin Miletić, Zvonimir Troskot, Božo Petrov, Ante Kujundžić, Vesna Nađ, Željko Pavić i Nikola Grmoja. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.  
Tijekom rasprave zastupnik Nikola Grmoja je najavio  da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora    
Rasprava je zaključena 5. ožujka 2021.  
Hrvatski sabor je, 19. ožujka  2021., većinom glasova /115 „za“, 9 „protiv“,  5„suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 118
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Marijana Petir, Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić, Ljubica Maksimčuk, Josip Borić, Željko Pavić,  u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Andreja Marić, Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Rade Šimičević, Sandra Benčić, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Predrag Štromar, Vesna Nađ, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Josip Borić, Nikola Grmoja, Ljubica Maksimčuk, Pero Ćosić, Danica Baričević, Tomislav Klarić, Rada Borić i Grozdana Perić.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Zastupnik Arsen Bauk je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Rasprava je zaključena 10. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /124 „za“,4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Danica Baričević, Mirela Ahmetović  i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Mirela Ahmetović, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Danica Baričević, Tomislav Tomašević i Josip Borić.
Rasprava je zaključena 10. ožujka 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 20. u izmijenjenom članku 44. stavku 1., amandmane zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 20. stavak 5. i na članak 83. stavak 1. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. i na članak 26. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, te na članak 15. u izmijenjenom članku 25. stavci 1. i 8.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 42 „protiv“, 11„suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
63.    PRIJEDLOG KANDITATA ZA PUČKOG PRAVOBRANITELJA – predlagatelj:Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Podnositelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju članka 10. Zakona o pučkom pravobranitelju.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Za repliku su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Dražen Bošnjaković, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Sandra Benčić, Miro Bulj, Nino Raspudić i Marija Jelkovac.
Rasprava je zaključena 10. ožujka 2021.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike da će se provesti tajno glasovanje, sukladno člancima od 260. do 267. Poslovnika Hrvatskoga sabora s obzirom na to da je broj kandidata veći od broja koji se bira. 
Kod provođenja glasovanja za pomoć su izabrani zastupnici: Marija Jelkovac, Domagoj Prica i Krešimir Ačkar.
Od 151 zastupnika glasačke listiće je primilo i glasovalo 117 zastupnika, 1 listić je bio nevažeći. 
Kandidatkinje su dobile sljedeći broj glasova: Tena Šimonović Einwalter 115 glasova i Sandra Hančić 1 glas.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., za pučku pravobraniteljicu izabrao Tenu Šimonović Einwalter.
Dana, 25. ožujka 2021., sukladno članku 13. Zakona o pučkom pravobranitelju, pučka  pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter dala je prisegu pred Hrvatskim saborom.
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE O PRAVNOM STATUSU I DJELOVANJU UREDA ZA PROJEKTE SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 119
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Pero Ćosić, u završnoj raspravi Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Marko Pavić, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Prica, Maja Grba-Bujević, Marijana Puljak, Miro Totgergeli, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Davor Ivo Stier, Pero Ćosić i Vilim Matula.
Rasprava je zaključena 11. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., jednoglasno /128 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
65.    PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 130. Zakona o zaštiti potrošača. 
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvonimir Troskot i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Vesna Vučemilović, Damir Habijan, Rada Borić, Božo Petrov, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Marijana Petir, Sandra Benčić, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Damir Habijan, Josip Begonja, Gari Cappelli, Vilim Matula, Davor Dretar, Vesna Vučemilović, Grozdana Perić, Miro Bulj, Ivana Posavec Krivec, Zvonimir Troskot, Ante Kujundžić, Marija Selak Raspudić, Božo Petrov, Nikola Grmoja, Željko Pavić, Stephen Nikola Bartulica, Marijana Balić, Marijana Petir, Erik Fabijanić i Danica Baričević.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 11. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /79 „za“,  8 „protiv“, 37 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine.
66.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama.
Raspravu su proveli: Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, ZvonimirTroskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Goran Ivanović, Grozdana Perić, Zvonimir Troskot, Branka Juričev-Martinčev, Siniša Jenkač, Romana Nikolić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Miro Bulj, Danica Baričević, Anita Pocrnić-Radošević, Zvonimir Troskot, Daniel Spajić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Grozdana Perić, Ante Kujundžić, Siniša Jenkač i Goran Ivanović. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 11. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /107 „za“, 6 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu.
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 120 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Ivan Budalić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Anita Pocrnić-Radošević, Zvonimir Troskot, Željko Pavić, Dalija Orešković i Davor Ivo Stier.  
Rasprava je zaključena 12. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /127 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
68.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Odbor za europske poslove
Podnositelj akta je Odbor za europske poslove.
Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Erik Fabijanić, Davor Ivo Stier, te Domagoj Hajduković u ime podnositelja.
Za replike su se javili zastupnici: Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Davor Ivo Stier, Zvonimir Troskot, Rade  Šimičević, Željko Pavić, Dalija Orešković, Domagoj Prica, Miro Totgergeli, Marija Selak Raspudić i Erik Fabijanić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 12. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /118„za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2019. godinu.
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 122
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. 
U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Josip Đakić.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Damir Bakić, Željko Sačić, Vesna Nađ, Silvano Hrelja, Stipo Mlinarić, Hrvoje Zekanović, Katarina Peović, Josip Đakić, Rade Šimičević, Stipan Šašlin, Marijan Pavliček, Ante Deur, Nevenko Barbarić, Ivan Ćelić, Anđelko Stričak, Nino Raspudić, Josip Borić, Erik Fabijanić, Nikola Mažar, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Željko Sačić, Miro Bulj, Vesna Nađ, Domagoj Prica, Martina Grman Kizivat, Andreja Marić, Željko Pavić, Damir Bakić, Martina Vlašić Iljkić, Katarina Peović, Stipo Mlinarić, Ivan Kirin, Nikola Mažar, Nevenko Barbarić, Ante Deur, Marija Jelkovac, Davor Dretar, Rade Šimičević, Josip Đakić, Tomislav Klarić, Marijana Balić, Branko Bačić, Marijan Pavliček, Marijana Petir, Marko Milanović Litre, Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Bojan Glavašević, Silvano Hrelja, Sandra Benčić, Ivan Ćelić, Anđelko Stričak, Marija Grba-Bujević, Dalija Orešković, Stipan Šašlin, Josip Borić, Goran Ivanović, Davor Ivo Stier i Erik Fabijanić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 17. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /87 „za“, 2 „protiv“, 40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA, prvo čitanje, P.Z. br. 92
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Josip Đakić.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić, Stipo Mlinarić, Hrvoje Zekanović, Stipan Šašlin, Ante Deur, Vilim Matula, Sandra Benčić, Ante Prkačin, u završnoj raspravi Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Za replike su se javili zastupnici: Stipo Mlinarić, Anđelko Stričak, Andreja Marić, Marija Jelkovac, Ante Deur, Rade Šimičević, Željko Sačić, Miro Bulj, Martina Vlašić Iljkić, Dragana Jeckov, Sandra Benčić, Vilim Matula, Hrvoje Zekanović, Nino Raspudić, Branko Bačić, Josip Đakić, Marijan Pavliček, Marko Milanović Litre, Vesna Vučemilović, Mato Franković, Tomislav Klarić, Dalija Orešković, Vesna Nađ, Stipan Šašlin, Ivan Budalić i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 17. ožujka 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /112 „za“, 5 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 117
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mato Franković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj, Gari Cappelli, Josip Borić, Jure Brkan, Katica Glamuzina, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Anton Kliman, Branka Juričev-Martinčev, Goran Ivanović, Željko Lenart, u završnoj raspravi Mato Franković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika SDP-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Danica Baričević, Boška Ban Vlahek, Mato Franković, Marin Lerotić, Gari Cappelli, Marijana Balić, Marijana Petir, Zvane Brumnić, Katica Glamuzina, Marijana Puljak, Hrvoje Zekanović, Davor Dretar, Željko Pavić, Grozdana Perić, Vilim Matula, Ivana Posavec Krivec, Ante Kujundžić, Jure Brkan, Ante Bačić, Anton Kliman, Marija Selak Raspudić, Josip Borić, Goran Ivanović, Branka Juričev-Martinčev, Nikša Vukas, Željko Pavić, Rade Šimičević, Željko Lenart, Anka Mrak-Taritaš i Marina Opačak Bilić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 18. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Matko Kuzmanić, Miro Bulj, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Davor Dretar, Romana Nikolić, Sandra Benčić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Miro Bulj, Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Romana Nikolić, Tulio Demetlika, Gari Cappelli, Anka Mrak-Taritaš, Daniel Spajić, Boška Ban Vlahek, Anita Pocrnić-Radošević, Davor Dretar, Matko Kuzmanić, Marina Opačak Bilić, Ante Kujundžić, Josip Borić, Nada Murganić, Branka Juričev-Martinčev, Ankica Zmaić, Sandra Benčić i Pero Ćosić.   
Rasprava je zaključena 18. ožujka 2021. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 9. u dodanom članku 11.a stavku 6., članak 10. u izmijenjenom članku 12. stavku 1. i na članak 27.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 12. u izmijenjenom članku 33. stavci 7. i 10.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /77 „za“, 34 „protiv“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 121
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Pero Ćosić i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Pero Ćosić, Ankica Zmaić i Davor Dretar. 
Rasprava je zaključena 18. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., jednoglasno /126 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 83
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Danica Baričević, Erik Fabijanić, Branko Bačić, te u završnoj raspravi Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Erik Fabijanić i Branko Bačić.
Rasprava je zaključena 18. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka  2021., većinom glasova /127 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    
75.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Podnositelj akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica podnositelja, zamjenica predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Vesna Patrlj, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Zvane Brumnić, Marijana Petir, Katarina Peović, Marija Selak Raspudić, Danica Baričević, Miro Totgergeli, Damir Habijan, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Vesna Patrlj, zamjenica predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. 
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Katarina Peović, Marijana Petir, Andreja Marić, Boška Ban Vlahek, Dalija Orešković, Marko Pavić, Zvane Brumnić, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Grozdana Perić, Damir Habijan, Marina Opačak Bilić, Domagoj Prica, Davor Ivo Stier, Marija Selak Raspudić, Ante Kujundžić, Domagoj Hajduković, Miro Totgergeli, Danica Baričević i Marijana Balić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
Rasprava je zaključena 19. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka  2021., većinom glasova /80 „za“, 41 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu.
76.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA
Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave.
a)    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA NIKOLE GRMOJE ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnio je zastupnik Nikola Grmoja.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /114 „za“, 1 „protiv“,4  „suzdržana“/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Nikola Grmoja.
b)    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA ARSENA BAUKA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnio je zastupnik Arsen Bauk.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /77 „za“, 41 „protiv“, 12 „suzdržanih“/  prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Arsen Bauk.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /76 „za“, 42 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Hrvatski sabor u interesu jačanje ustavnosti i zakonitosti u Republici Hrvatskoj ovim se zaključkom jasno opredjeljuje za takav izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda koji će doprinijeti unaprjeđenju rada hrvatskog pravosuđa. 
2. Hrvatski sabor u skladu sa svojom ustavnom i zakonodavnom ulogom u procesu izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda, iskazuje svoju spremnost da taj postupak odgovorno dijeli s drugim najvišim institucijama Republike Hrvatske kojima je Ustavom i zakonom dodijeljena uloga u procesu izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda.
3. Hrvatski sabor ističe da ovim izborom neće i ne mogu biti riješeni svi problemi hrvatskog pravosuđa, te očekuje i poziva sve s kojima dijeli ustavnu i zakonsku odgovornost da proces unapređenja rada pravosuđa bude trajna zajednička zadaća. 
S obzirom na to da je Hrvatski sabor prihvatio Mišljenje Odbora za Ustava, Poslovnik i politički sustav, Klub zastupnika SDP-a povukao je predloženi zaključak. 
c)    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnio je zastupnik Domagoj Hajduković.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 40 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Domagoj Hajduković. 
O aktima od 77. do 80. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
77.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 26. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76„za“, 52 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /118„za“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu  Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio sljedeći 
ZAKLJUČAK
Poziva se Programsko vijeća HRT-a da Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za prethodnu godinu upućuje do kraja lipnja tekuće godine.
O drugom predloženom zaključku Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske bilo je bespredmetno glasovati jer je Odbor zatražio dostavljanje određenog izvješća koje je u međuvremenu dostavljeno.
78.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 26. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76„za“, 52 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
79.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76„za“, 49 „protiv“, 2 „suzdržana“/, /, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.
80.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 19. ožujka 2021., većinom glasova /76„za“, 52 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 24
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja, ministar obrane Mario Banožić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, Zdravka Bušić, Marko Pavić, Vesna Bedeković,Josip Đakić, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Krešimir Ačkar, Sanja Radolović, Ante Deur, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, te ministar obrane Mario Banožić i državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Katarina Nemet, Ante Bačić, Krešimir Ačkar, Željko Sačić, Sabina Glasovac, Marko Pavić, Rade Šimičević, Davor Ivo Stier, Damir Bakić, Marijana Petir, Marijana Puljak, Ružica Vukovac, Ante Deur, Željko Pavić, Branko Bačić, Vesna Bedeković, Josip Đakić, Katarina Peović, Domagoj Prica, Vesna Nađ, Željko Reiner, Zdravka Bušić, Maja Grba-Bujević, Sanja Radolović, Ljubica Maksimčuk i Marijana Balić.      
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 23. ožujka 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. stavak 4. /43 „za“, 75 „protiv“, 2 „suzdržana“/
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /83 „za“, 41 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 89
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Majda Burić, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić, Mladen Karlić, Marija Selak Raspudić, Anamarija Blažević, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Majda Burić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Marijana Balić, Mladen Karlić, Nada Murganić, Anamarija Blažević, Dalija Orešković, Daniel Spajić, Marija Selak Raspudić, Maja Grba-Bujević, Silvano Hrelja, Ljubica Lukačić i Branka Juričev-Martinčev.  
Rasprava je zaključena 23. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., jednoglasno /127 „za“/ donio Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
Predlagatelj akta je zastupnik Silvano Hrelja. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predlagatelj, zastupnik Silvano Hrelja, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona. 
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, obrazložio je mišljenje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Maja Grba-Bujević, Silvano Hrelja u ime predlagatelja i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Silvano Hrelja, Marija Selak Raspudić, Davor Ivo Stier, Mladen Karlić, Daniel Spajić i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 23. ožujka 2021.
Hrvatski sabor, 26. ožujka 2021., većinom glasova /52 „za, 76 „protiv“/, nije donio Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Domagoj Hajduković, Vilim Matula, Rada Borić, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Ljubomir Kolarek, Ankica Zmaić, Stipan Šašlin, Romana Nikolić, Željko Lenart, Ružica Vukovac, Goran Ivanović, Davor Dretar, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Domagoj Hajduković, Romana Nikolić, Danica Baričević, Ivan Kirin, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Ružica Vukovac, Goran Ivanović,  Marina Opačak Bilić, Vilim Matula, Željko Lenart, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Stipan Šašlin, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Nikša Vukas, Željko Pavić, Andreja Marić, Rada Borić, Katarina Peović, Siniša Jenkač, Ljubomir Kolarek,  Ankica Zmaić, Domagoj Prica, Silvano Hrelja, Vesna Vučemilović, Davor Dretar, Tomislav Klarić i Martina Grman Kizivat.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 24. ožujka 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /76 „za“, 54 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 126
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Marijan Pavliček, Nino Raspudić, Domagoj Prica, Grozdana Perić, Branko Bačić, Rada Borić, Andreja Marić i Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijan Pavliček, Andreja Marić, Nino Raspudić, Domagoj Prica, Marin Lerotić, Božo Petrov, Ivana Posavec Krivec, Veljko Kajtazi, Marijana Puljak Nikola Mažar, Marijana Petir, Grozdana Perić, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Arsen Bauk, Željko Pavić, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Romana Nikolić, Domagoj Hajduković, Vesna Vučemilović, Marko Pavić, Marija Jelkovac i Josip Borić.
Rasprava je zaključena 24. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /121 „za“, 7 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
86.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA NAČIN DODJELE I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA EU FONDOVA U SKLOPU „PROJEKTA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM” - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 25 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće.
Predstavnik podnositelja, zastupnik Domagoj Hajduković, dodatno je obrazložio Interpelaciju.
Predstavnici Vlade Republike Hrvatske, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, obrazložili su izvješće Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Pero Ćosić, Ljubica Maksimčuk, Goran Ivanović, Ankica Zmaić, Marko Pavić,Vilim Matula, Stipan Šašlin, Josip Šarić, Martina Grman Kizivat, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac i Domagoj Hajduković u ime predlagatelja, te ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Peđa Grbin, Vesna Vučemilović, Goran Ivanović, Marko Pavić, Marin Mandarić, Nikola Mažar, Stipan Šašlin, Hrvoje Šimić, Dalija Orešković, Ivan Radić, Vesna Bedeković, Josip Đakić, Vilim Matula, Romana Nikolić, Nikola Grmoja, Martina Grman Kizivat, Anamarija Blažević, Branko Grčić, Marijan Pavliček, Ljubica Maksimčuk, Martina Vlašić Iljkić, Branka Juričev-Martinčev, Ankica Zmaić, Sabina Glasovac, Josip Šarić, Željko Pavić, Katica Glamuzina, Marina Opačak Bilić, Marijana Balić, Pero Ćosić, Katica Glamuzina, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak.    
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /46 „za“, 76 „protiv“,  5 „suzdržanih/ odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za način dodjele i raspolaganja sredstvima EU fondova u sklopu „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem”.
87.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Zdravka Bušić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zelen-lijevog bloka, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić, Marijana Petir, Ivana Posavec Krivec, Marija Selak Raspudić, Nevenko Barbarić, Davor Ivo Stier, Stephen Nikola Bartulica, Zdravka Bušić, Miro Bulj, Radoje Vidović, Ante Deur, u završnoj raspravi Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Marijana Petir, Ljubica Maksimčuk, Marijan Pavliček, Davor Ivo Stier, Nikola Mažar, Stephen Nikola Bartulica, Nino Raspudić, Ante Deur, Andreja Marić, Ante Prkačin, Branko Bačić, Vladimir Bilek, Bojan Glavašević, Mato Čičak, Nevenko Barbarić, Marijana Puljak, Ivana Posavec Krivec, Marijana Balić, Ante Kujundžić, Rade Šimičević, Vesna Nađ, Marija Jelkovac, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Daniel Spajić, Zdravka Bušić, Ivan Ćelić, Dalija Orešković,  Radoje Vidović, Andreja Marić i Stipan Šašlin.  
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /81 „za“, 7 „protiv“, 39 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu.
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJE KORISTI MIKROBIOLOŠKE ILI DRUGE BIOLOŠKE AGENSE ILI TOKSINE), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (ORUŽJE KOJEGA JE POGLAVITI UČINAK RANJAVANJE FRAGMENTIMA KOJI SE U LJUDSKOM TIJELU NE MOGU OTKRITI RENDGENSKIM ZRAKAMA), IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (LASERSKO ORUŽJE KOJE OSLJEPLJUJE) I IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA (NAMJERNO PRIBJEGAVANJE IZGLADNJIVANJU CIVILA), drugo čitanje, P.Z. br. 124
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Željko Pavić i Davor Dretar.
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., jednoglasno /129 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine), Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama), Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Lasersko oružje koje osljepljuje) i Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 79
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, te Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Milanović Litre, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, Rade Šimičević, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Željko Pavić i Jure Brkan.
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. izmijenjenom članku 16. dodani stavci 3. i 5. i na članak 4. stavak 3.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka 2021., većinom glasova /126 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Nikša Vukas.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Ivan Kirin i Ante Deur.
Rasprava je zaključena 26. ožujka 2021.
Hrvatski sabor je, 26. ožujka  2021., većinom glasova /129 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

GLASOVANJE O AKTU RASPRAVLJENOM 
NA 5., IZVANREDNOJ SJEDNICI
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU
Rasprava o Prijedlogu odluke zaključena je na 5. izvanrednoj sjednici. 
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane sukladno članku 199. Poslovnika te su se zastupnici suglasili da se o njima raspravlja. Podneseni su radi usklađivanja dana stupanja na snagu sa danom glasovanja o navedenom aktu. 
Rasprava o amandmanu Vlade Republike Hrvatske od 14. siječnja 2021.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, obrazložio je predloženi amandman.
U raspravi o amandmanu sudjelovali su zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Milan Vrkljan, Matko Kuzmanić, Marijana Petir, Gari Cappelli, Rada Borić, Davor Ivo Stier, Rade Šimičević, Sandra Benčić, Vilim Matula, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković, Domagoj Prica, Arsen Bauk, Vesna Nađ, Miro Totgergeli i Danica Baričević. 
Tijekom rasprave o amandmanu stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 21. siječnja 2021.
Dana 29. siječnja 2021. prije prelaska na glasovanje, a koje je odgođeno jer se nisu stekli uvjeti za glasovanje, stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 2. veljače 2021. Vlada Republike Hrvatske povukla je amandman podnesen 14. siječnja 2021. i podnijela novi amandman kojim se uređuje stupanje na snagu Odluke osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
Rasprava o amandmanu Vlade Republike Hrvatske od 2. veljače 2021.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, obrazložio je predloženi amandman.
U raspravi o amandmanu sudjelovali su zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, u završnoj raspravi Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Branko Bačić, Rade Šimičević, Gari Cappelli, Miro Bulj i Davor Ivo Stier.
Rasprava je zaključena 3. veljače 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /139 glasova „za“/ prihvatio amandman Vlade.
Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., jednoglasno  /141glas „za“/, na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 5. izvanrednoj sjednici 18. prosinca 2020. godine, donio Odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
___________________________________________________________________________
Sjednica je zaključena 26. ožujka 2021. godine u 13.31 sati.


                      TAJNIK                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


                  Ivan Bukarica                             Gordan Jandroković  
 

Preuzimanje zapisnika