8. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 8. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. rujna, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29. listopada te 3., 4., 5., 10., 11. i 12. studenoga 2021. godine.

Zagreb, rujan - listopad - studeni 2021. 
HRVATSKI SABOR

Zapisnik osme sjednice održane 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. rujna, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29. listopada te 3., 4., 5., 10., 11. i 12. studenoga 2021. godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 15. rujna 2021., u 9.34 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. rujna i završava 15. prosinca.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.
Minutom šutnje odana je počast svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku, posebno hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, preminulim zastupnicima i svima onima koji su zaslužni za Hrvatsku. 
Zapisnik 7. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je osam novih točaka, a to su:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 151

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152

4.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

5.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030.

6.    PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027.

7.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

8.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Pisani prigovor na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu podnijela je zastupnica Karolina Vidović Krišto zbog neuvrštavanja u dnevni red izbor tajnika Hrvatskoga sabora. S obzirom na to da akt nije upućen u proceduru, prigovor je odbačen. Predsjednik Sabora je najavio da će navedeni akt biti upućen u proceduru tijekom ove sjednice nakon konzultacija s klubovima parlamentarne većine. 
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173    
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 17. rujna 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 99
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 20. TRAVNJA 1959. GODINE I DODATNOG PROTOKOLA EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 17. OŽUJKA 1978. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 176
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 177
4.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU
5.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
6.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 24. rujna 2021.  dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 154
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, prvo čitanje, P.Z.E. br. 178
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 181
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 182
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, prvo čitanje, P.Z. br. 183
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 184
9.    PRIJEDLOG STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030.
10.    PRIJEDLOG STRATEGIJE SPRJEČAVANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE.

Dana 1. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 135
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS), prvo čitanje, P.Z.E. br. 185
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, prvo čitanje, P.Z. br. 186
5.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI
6.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
7.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
8.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 8. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 189
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 190
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 187 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /čl. 205. Poslovnika/
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske
6.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
7.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2021. 
8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU
9.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
10.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće HRT-a
11.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
12.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Dana 13. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br.191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta.

Dana 15. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192    /čl. 205. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 193 /čl. 205. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194 /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 170
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta    
6.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020. GODINI
7.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. ZDRAVKU MARIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRU FINANCIJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE  - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru

Dana 19. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Dana 22. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 197 /čl. 206. Poslovnika/        
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 198
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 199
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, prvo čitanje, P.Z. br. 200
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 201
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z br. 196                                                                                                 predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
7.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3.  ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
8.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI  - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
9.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju.

Dana 29. listopada 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i : 
PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA  2022. I 2023. GODINU ZA: 
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 202
3.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i : 
PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH   KORISNIKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA  2023. I 2024. GODINU ZA:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203
5.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA  O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204 /čl. 206. Poslovnika/
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 205 /čl. 206. Poslovnika/
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA, drugo čitanje, P.Z. br. 206
8.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
9.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U  OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“
12.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
13.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“
14.    PRIJEDLOGA ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTI U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a
15.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA  -  predlagatelj: Klub zastupnika Domovinskog pokreta    
16.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun.    

Dana 5. studenoga 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 207
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 208
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 209
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 210
5.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED
1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 170
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU STATUTA  AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 158 
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 156
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 157
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 171
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 150
11.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
12.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO- DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
13.    PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 61
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 62
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje P.Z. br. 165 
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 166  
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT POMOĆI PODUZEĆIMA U OSIGURAVANJU LIKVIDNOSTI U HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 174
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 151
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 99
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, prvo čitanje, P.Z. br. 183
23.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA         
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 20. TRAVNJA 1959. GODINE I DODATNOG PROTOKOLA EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 17. OŽUJKA 1978. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 176
25.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
26.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2020. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 154
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, prvo čitanje, P.Z. br. 168
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU GLOBALNE KONVENCIJE O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 164  
30.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE - podnositelj: Hrvatska narodna banka
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 177
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 184
34.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE  – predlagatelj: predsjednik Republike Hrvatske
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 135
36.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE                                   
37.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2021. 
38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije  /povučen iz procedure/
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIVREMENOM BORAVKU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE (HRVATSKO-NJEMAČKI SPORAZUM O GOSTUJUĆIM SNAGAMA), drugo čitanje, P.Z. br. 169
40.     IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Agencija za elektroničke medije
41.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
42.    IZVJEŠĆE O RADU O POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
44.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
45.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA  HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 193
49.    PRIJEDLOG STRATEGIJE SPRJEČAVANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
51.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 189
52.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, prvo čitanje, P.Z.E. br. 178
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 170
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 187  - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 182
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 181
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS), prvo čitanje, P.Z.E. br. 185
60.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga   
61.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021.GODINU  I PROJEKCIJA  ZA 2022.  I  2023. GODINU
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z.br. 202 
63.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG   PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
64.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. ZDRAVKU MARIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRU FINANCIJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE  - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 197
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 198
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 190
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188 
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA      PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 199
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 207
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 209
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 208
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 210
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 205
76.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204
77.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180
78.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 201
79.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA   FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun       
80.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
81.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
 
AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 8. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167 

2.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020. 

3.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020. 

4.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030. 

5.    PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027. 

6.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

7.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI 

8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE 

9.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu

10.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 

11.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 

12.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2020. 

13.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. 
14.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. 

15.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE  

16.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

17.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

18.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

19.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

20.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

21.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

22.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje

23.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

24.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: glavna državna odvjetnica

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

29.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 

37.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

47.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

48.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

50.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

54.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre

55.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

58.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

59.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika HSS-a i HSU-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

60.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 

61.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

62.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

63.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

64.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

65.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

66.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

67.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru

68.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

69.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE„ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

70.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

71.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

72.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju

73.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

74.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor

75.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 15. VELJAČE 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport

76.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje

77.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

78.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU:

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

79.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU:

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

80.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

81.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

82.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

83.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

84.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

85.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

86.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2020. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

87.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost

88.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU 

89.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 

90.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru

91.    PRIJEDLOG STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030. 

92.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, prvo čitanje, P.Z. br. 186 

93.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI
  
94.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

95.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

96.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru

97.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU 

98.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

99.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

100.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

101.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

102.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

103.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

104.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020. GODINI 

105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, prvo čitanje, P.Z. br. 200 

106.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a

107.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

108.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

109.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

110.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU 

111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203 

112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA, drugo čitanje, P.Z. br. 206 

113.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ 

114.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI 

115.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU 

116.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

117.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“ 
 
118.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“ 

119.    PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTI U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a 

120.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Domovinskog pokreta

121.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

POVUČENI AKTI NA 8. SJEDNICI

1.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 52 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Dana 15. rujna 2021. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 68 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
Dana 15. rujna 2021. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
3.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
Dana 15. rujna 2021. predlagatelji su povukli akt iz procedure.
4.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE PRODUŽUJE ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISANIH ČLANKOM 25.a ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISAN ČLANKOM 8. STAVKOM 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI DO DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA, TE IZMJENA ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a
Dana 15. rujna 2021. predlagatelji su povukli akt iz procedure.
5.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Dana 18. listopada 2021. predlagatelj je povukao akt iz procedure.   

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću u svezi demografskih mjera u kontekstu smanjenog broja učenika.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Stipo Mlinarić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi podizanja tužbe protiv Srbije za ratnu odštetu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Nikola Mažar postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi promjena NUTS 2 regija. 
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Zvonimir Troskot postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o Hidroelektrani Lešće.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Robert Jankovics postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u svezi teritorija Republike Hrvatske na lijevoj obali Dunava.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o obnovi Zagreba i Banovine.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sanja Radolović postavila je pitanje ministrici  regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi sredstava iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Hrvoje Šimić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi spremnosti zdravstvenog sustava za četvrti val pandemije koronavirusa.
Odgovorio je ministar zdravstva. 
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu kada će započeti reforme u zdravstvu.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Marin Piletić postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o mjerama u kulturnim i kreativnim industrijama tijekom pandemije koronavirusa.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Boris Lalovac postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću u svezi rješavanja prešutnih minusa u bankama.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnica Ivana Kekin postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o uspostavi hitne helikopterske službe.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću koliko se rast iznosa fiskaliziranih računa može pripisati rastu cijena.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi rasta cijena, osobito hrane i energije.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o problematici enormnog povećanja cijena građevinskog materijala.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama za poboljšanje kvalitete života korisnika u sustavu socijalne skrbi. Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Marko Milanović Litre postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi raspisivanja referenduma o uvođenju eura.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi popisa stanovništva.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Darko Sobota postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o novom migrantskom valu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o davanju većih ovlasti regionalnoj samoupravi.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o izboru predsjednika Vrhovnog suda.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi dobivanja koncesije za 101 MHz.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Miroslav Škoro postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi privatizacije Croatia Recordsa.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnica Barbara Antolić Vupora postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o dostupnosti produženog boravka u svim osnovnim školama te o statusu učitelja u produženim boravcima.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Stephen Nikola Bartulica postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu može li odbijanje testiranja na Covid za djelatnike u zdravstvu biti osnova za otkaz.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Josip Đakić postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću u svezi angažmana Hrvatske vojske u protupožarnoj sezoni. 
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnica Natalija Martinčević postavila je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi brze pruge Čakovec-Varaždin-Lepoglava-Zabok-Zagreb.  
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Marijana Balić postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o izgradnji veteranskih centara.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o utjecaju na turistička kretanja uvrštavanjem Hrvatske u crveno na karti Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnica Majda Burić postavila je pitanje ministrici  regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o ravnomjernom regionalnom razvoju.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o aktualnoj političkoj situaciji.  
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća. Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Rade Šimičević postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi sustava ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama. 
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Mato Franković postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o projektima ulaganja u lučku infrastrukturu. 
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o investicijama u Splitsko-dalmatinsku županiju i za brzu cestu Kukuzovac - Križice.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Dario Zurovec postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću u svezi rješavanja prešutnih minusa u bankama.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnik Krunoslav Katičić postavio je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama za očuvanje radnih mjesta na potresom pogođenim područjima.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnica Marijana Petir postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o mjerama pomoći u poljoprivredi.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Ante Bačić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o digitalizaciji javne uprave.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
 
IZNOŠENJE STAJALIŠTA 
Dana 15. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 16. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 17. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 22. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime  Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 23. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 24. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a i Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 29. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 30. rujna 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 1. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime  Kluba zastupnika Mosta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 6. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 7. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 8. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/.
Dana 13. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 14. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Siniša Hajdaš Dončić  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 15. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 19. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 20. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici:Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 21. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Hajdaš Dončić uime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 22. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 27. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i  Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 28. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 29. listopada 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Dana 3. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 4. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 5. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 10. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 11. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
Dana 12. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
 
RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
1.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANDRE KRSTULOVIĆA OPARE I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA DANICE BARIČEVIĆ
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 15. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 15. rujna 2021., većinom glasova /87 „za“, 1 „suzdržan“/ donio
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika
Dana 15. rujna 2021. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Andre Krstulovića Opare.
Zastupničku dužnost zamjenice zastupnika prestaje obnašati Danica Baričević dana 15. rujna 2021.

PRISEGA
Dana 15. rujna 2021. zastupnik Andro Krstulović Opara dao je prisegu.
1.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA TE LIŠENJA SLOBODE I ODREĐIVANJA ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV STJEPANA KOVAČA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 15. rujna 2021.
Zastupnik Arsen Bauk je zatražio odvojeno glasovanje za potvrđivanje odluka.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /87 „za“/ potvrdio 

ODLUKU
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Stjepana Kovača, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: KR-US-49/2021 od 9. rujna 2021. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: A-296/2021 od 9. rujna 2021. zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona.  
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ potvrdio 
ODLUKU
Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: KR-US-49/2021 od 9. rujna 2021. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: A-296/2021 od 9. rujna 2021. zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona.  
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173
O aktima 2. i 3. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zlatko Hasanbegović, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anamarija Blažević, Ružica Vukovac, Dalija Orešković, Marin Miletić, Željko Pavić, Davor Dretar, Ankica Zmaić, Marija Jelkovac, Zlatko Hasanbegović, Arsen Bauk, Miro Bulj, Nikola Grmoja i Sandra Benčić. 
Rasprava je zaključena 15. rujna 2021.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Marina Miletića na članak 12. u izmijenjenom članku 94. stavku 5.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /123 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /123 „za“/ donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 170
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Bačić, Silvano Hrelja, Vesna Vučemilović, Majda Burić, Hrvoje Zekanović, Mišel Jakšić, Tomislav Okroša, Dalija Orešković u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Andreja Marić, Katarina Peović, Rade Šimičević, Davor Dretar, Majda Burić, Marija Jelkovac, Anita Pocrnić-Radošević, Dario Zurovec, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Branka Juričev-Martinčev, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Grozdana Perić, Branko Bačić, Josip Borić, Vesna Vučemilović, Sandra Benčić, Silvano Hrelja, Domagoj Hajduković, Marijan Pavliček i Mišel Jakšić.
Stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
Rasprava je zaključena 16. rujna 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /99 „za“, 3 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU STATUTA AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 158 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Katarina Peović, Marin Mandarić, Davor Dretar i Dalija Orešković. 
Rasprava je zaključena 16. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /110 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 156
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 157
O aktima 6. i 7. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dretar Davor u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku su se javile zastupnice: Anita Pocrnić-Radošević, Andreja Marić i Dalija Orešković.   
Rasprava je zaključena 16. rujna 2021.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /113 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /111 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 171
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Branko Bačić, Marin Piletić, Dalija Orešković u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš.
Za replike su se javili zastupnici: Nevenko Barbarić, Andreja Marić, Katarina Nemet, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Veljko Kajtazi, Marijana Petir, Josip Borić, Željko Pavić, Arsen Bauk, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Anamarija Blažević, Marin Piletić i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 17. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /105 „za“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o naseljima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ante Bačić, Goran Ivanović, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Rade Šimičević, Davor Dretar, Mirela Ahmetović, Dario Zurovec, Dalija Orešković, Željko Pavić, Josip Borić, Domagoj Hajduković, Željko Lenart, Miro Totgergeli i Marija Jelkovac.  
Rasprava je zaključena 22. rujna 2021.
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana u elektroničkom obliku.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 3. stavak 1. točka 18., članak 17. stavak 30., članak 48. stavak 8., članak 82. stavak 1., članak 127. stavak 3., članak 133. stavci 2., 3. i 5., članak 137. stavak 9. i u naslovu iznad članka 140. te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 133. dodani novi stavak 6.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 31. stavak 6., članak 26. stavak 2. i na članak 26. stavak 21. te amandmane Katarine Peović na članak 12. stavak 4. i na članak 86. stavak 12.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /102 „za“, 5 „protiv“, 15 „suzdržanih“/ donio Zakon o tržištu električne energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 150
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Vučemilović, Tomislav Okroša, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Tomislav Okroša, Vilim Matula, Davor Dretar, Anka Mrak-Taritaš, Miroslav Škoro, Katarina Peović, Dalija Orešković, Željko Pavić, Vesna Vučemilović, Marina Opačak Bilić i Grozdana Perić.
Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5. stavak 9.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 25.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /113 „za“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o određenim aspektima Ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
11.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. 
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Pavić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021. jednoglasno /95 „za“/ donio Odluku o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.
Dužnosti članice Vijeća razriješena je dr. sc. Mirta Kapural.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021. jednoglasno /95 „za“/ donio Odluku o imenovanju predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.
Predsjednicom Vijeća imenovana je dr. sc. Mirta Kapural.

12.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO- DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.
Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Ivica Poljičak, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021. jednoglasno /94 „za“/ donio Odluku o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021. jednoglasno /96 „za“/ donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno- dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Nela Kušanić, Marijo Reljanović, dr. sc. Nikica Barić i dr. sc. Davor Marijan razriješeni su i ponovno imenovani za članove Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno- dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
13.    PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030.
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.  
Raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš, Nevenko Barbarić, Predrag Štromar, Grozdana Perić, Josip Borić, Tomislav Klarić, Branko Bačić, Marin Piletić, Jure Brkan, Siniša Jenkač te državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Katarina Nemet, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Tomislav Klarić, Predrag Štromar, Nevenko Barbarić, Mirela Ahmetović, Urša Raukar-Gamulin, Branko Bačić, Ružica Vukovac, Josip Begonja, Grozdana Perić, Goran Ivanović, Marija Jelkovac, Ljubomir Kolarek, Marin Piletić, Ankica Zmaić, Željko Lenart, Jure Brkan, Siniša Jenkač i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 23. rujna 2021. 
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021. većinom glasova /83 „za“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 61
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović, Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Goran Ivanović, Ante Prkačin, Vilim Matula, Marija Jelkovac, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Puljak, Erik Fabijanić, Vesna Bedeković, Dalija Orešković, Miroslav Škoro, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Miroslav Škoro, Davor Dretar, Anka Mrak-Taritaš, Ante Prkačin, Goran Ivanović, Dalija Orešković, Katarina Peović, Damir Bakić, Marija Selak Raspudić, Urša Raukar-Gamulin, Nino Raspudić, Josip Borić, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Damir Habijan, Nikola Mažar, Vesna Bedeković, Maja Grba-Bujević, Ante Prkačin i Marija Jelkovac.
Rasprava je zaključena 23. rujna 2021.
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana u elektroničkom obliku.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 183. stavak 2. /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak na članak 1. stavak 1. točka 2. /39 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/, članak 14. stavak 1., članak 16. stavak 1., članak 18. stavci 4. i 5., članak 66. stavak 1., članak 75. stavak 1., članak 100. stavci 2., 3. i 4., članak 101. stavak 2., članak 149. stavak 1., članak 167., članak 218. stavci 1. i 3., članak 305. dodani novi stavak 4. i na članak 306. stavak 5., amandman zastupnice Karoline Vidović Krišto na članak 306. stavak 5., amandmane zastupnika Davora Dretara na članak 149. stavak 1. i dodani stavci 1. i 7., članak 218. stavci 1. i 3., članak 240. stavak 15., članak 305. dodani stavak 4., članak 306. stavak 5. i na članak 315., amandmane Kluba zastupnika HSS-a i RF-a na članak 1. stavak 1., članak 14., članak 16. stavak 1., članak 18. stavci 4. i 5., članak 66. stavak 1., članak 75., članak 93., članak 100. stavci 2., 3. i 4., članak 101. stavak 2., članak 167. stavci 1. i 2. te na naslov članka 167., amandman zastupnika Miroslava Škore na članak 136. dodani novi stavak 4., amandmane zastupnika Darka Klasića na članak 218. stavci 1. i 3. te na članak 306. stavak 5., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 1. točka 1., članak 14. stavak 1., članak 16. stavak 1., članak 18. stavci 4. i 5., članak 66. stavak 1., članak 75., članak 100., članak 101. stavak 2. i na članak 167. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 17. stavak 4., članak 98. stavak 2., članak 100. stavci 2., 3. i 4., članak 120. stavak 2., članak 139., članak 149. dodani novi stavak 1., stavak 2. i 5. po novoj numeraciji te dodani novi stavak 7., članak 187. stavci 2. i 3., stavak 218. stavci 1. i 3., članak 240. stavak 15., tekst naslova u osmom dijelu Zakona, tekst naslova iznad članka 301., članak 301., dodani novi članak 301.a i naslov iznad njega, članak 302., članak 303., članak 304. stavak 1. i na članak 304. dodani novi stavak 5., amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 218. stavak 3., na članak 306. stavak 5., te iza članka 314. dodani novi odjeljak „Naknada procjena učinka Zakona“ i dodani novi članak 314.a.
Amandmane su povukli: zastupnik Miroslav Škoro na članak 149., članak 218. stavci 1. i 3., članak 240. stavak 15. i na članak 306. stavak 5. te zastupnik Željko Pavić na članak 306. stavak 5.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 43 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 62
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Karolina Vidović Krišto, Josip Borić, Katarina Peović, Zdravka Bušić, Erik Fabijanić, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Nikola Mažar, Damir Habijan, Dalija Orešković, Vilim Matula, Katarina Peović, Goran Ivanović, Majda Burić, Marijana Puljak, Urša Raukar-Gamulin, Davor Ivo Stier, Maja Grba-Bujević, Nino Raspudić, Barbara Antolić Vupora, Marija Jelkovac, Josip Borić, Zdravka Bušić, Erik Fabijanić i Sabina Glasovac.
Rasprava je zaključena 23. rujna 2021.
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana u elektroničkom obliku.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 27. dodani novi stavak 2. i na članak  93. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 11. podstavak 1. i dodani novi podstavak 2. i na članak 76. stavci 7. i 11. te amandmane Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika na članak 15. dodani podstavak 6., članak 21. stavak 4. podstavak 4. i na članak 34 stavak 3. /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika na članak 37. stavak 1., amandman zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 85. stavak 11., amandmane zastupnika Nina Raspudića na članak 14. stavak 2., članak 21. stavak 4., članak 71. stavak 2., članak 94. stavak 3. i na članak 98. stavak 8., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 14. dodani stavak 3., članak 15. podstavak 4., članak 36. stavak 7., članak 76. stavci 2., 3., 4., 14. i 15. i na članak 106. stavak 1., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 14. dodani novi stavak 3., amandman zastupnika Željka Pavića na članak 14. dodani stavak 3., članak 94. stavak 3. i na članak 106. stavak 1., amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 42. stavci 5., 6., 7. i 8. te stavak 12., amandman zastupnika Erika Fabijanića na članak 94. stavak 3., amandman zastupnika Davora Ive Stiera na članak 71. stavak 2. podstavci 10. i 13. i amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 14. stavak 2., članak 38., članak 42. stavci 5., 6., 7. i 8. te na članak 76. dodani novi stavak 3. 
Zastupnik Željko Pavić povukao je amandman na članak 76. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /77 „za“, 46 „protiv“/ donio Zakon o elektroničkim medijima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje P.Z. br. 165 
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 166  
O aktima 16. i 17. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za vanjsku politiku izvješće je obrazložila zastupnica Zdravka Bušić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 24. rujna 2021.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje P.Z. br. 165
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /113 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ULAGANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 166  
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT POMOĆI PODUZEĆIMA U OSIGURAVANJU LIKVIDNOSTI U HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 174
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Karolina Vidović Krišto, Davor Bernardić, Zvane Brumnić, Grozdana Perić i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Karolina Vidović Krišto, Grozdana Perić, Marina Opačak Bilić, Anamarija Blažević, Katarina Peović, Dalija Orešković, Zvane Brumnić, Davor Bernardić i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 29. rujna 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 151
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152
O aktima 19. i 20. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Zvonimir Troskot, Marina Opačak Bilić, Katarina Peović, Miroslav Škoro, Anka Mrak-Taritaš i Jure Brkan.
Rasprava je zaključena 29. rujna 2021.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 151
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /105 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 74. u izmijenjenom naslovu iznad članka 210.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /103 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 99
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Andreja Marić, Marijana Petir, Romana Nikolić, Nikša Vukas, Goran Ivanović, Željko Lenart, Ljubomir Kolarek, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Marin Piletić, Siniša Jenkač, Katarina Peović i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. 
Za repliku su se javili zastupnici: Goran Ivanović, Ivan Kirin, Ružica Vukovac, Andreja Marić, Vilim Matula, Marina Opačak Bilić, Katarina Peović, Željko Lenart, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Marin Piletić, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Ljubomir Kolarek, Romana Nikolić, Nikša Vukas, Urša Raukar-Gamulin, Ankica Zmaić, Ljubica Maksimčuk, Siniša Jenkač i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 29. rujna 2021.
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana u elektroničkom obliku.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 12. stavak 2. i na članak 71. stavci 5. i 7. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 3. točka 3., članak 17. i na članak 18. stavak 2., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 3. stavak 1. točka 3., članak 12. stavak 1. točka 5., članak 17. stavak 3. podstavak 5. i na članak 18. stavak 4., amandmane zastupnika Željka Lenarta na članak 17. stavak 3. podstavak 5. i na članak 20. stavak 7., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 88., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 17. stavak 3. podstavak 5. te amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 10. stavak 1. dodana nova točka 4. i na članak 13. stavci, 8., 9. 10. i 11.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 6 „protiv“, 37 „suzdržanih“/ donio Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  predloženi zaključak zastupnice Marije Selak Raspudić /35„za“, 76 „protiv“/.
22.     PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, prvo čitanje, P.Z. br. 183
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić, Branko Bačić, Nikola Grmoja, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Barbara Antolić Vupora, Miroslav Škoro, Damir Habijan, Anka Mrak-Taritaš, Majda Burić, Vesna Nađ, Arsen Bauk,  Urša Raukar-Gamulin, Marko Milanović Litre, Marija Jelkovac, Goran Ivanović, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Barbara Antolić Vupora, Vesna Nađ, Anja Šimpraga, Marko Milanović Litre, Davor Dretar, Stipo Mlinarić, Branko Bačić, Katarina Peović, Majda Burić, Dalija Orešković, Marija Jelkovac, Nikola Mažar, Sandra Benčić, Marijan Pavliček, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Urša Raukar-Gamulin, Marija Selak Raspudić, Stipan Šašlin, Josip Borić, Zvonimir Troskot, Željko Lenart, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Sačić, Miroslav Škoro, Damir Habijan, Željko Pavić, Arsen Bauk i Goran Ivanović. 
Rasprava je zaključena 30. rujna 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /88 „za“, 9 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o referendumu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  predložene zaključke Kluba zastupnika Mosta. Rezultati glasovanja za 1. zaključak /13 „za“, 76 „protiv“, 3 „suzdržana“/,  2. zaključak  /9 „za“, 87 „protiv“/ i za 3. zaključak /23 „za“, 76 „protiv“/.  
23. IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
23.1.        PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU VICEGUVERNERKE HRVATSKE NARODNE BANKE
23.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
23.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
23.4.        PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
23.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
23.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
23.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
23.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
23.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
23.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
23.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
23.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 30. rujna 2021. 
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /95 „za“/ donio sljedeće odluke:
ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU VICEGUVERNERKE HRVATSKE NARODNE BANKE
Razriješena je viceguvernerka Hrvatske narodne banke mr. sc. Martina Drvar, na osobni zahtjev s danom 1. listopada 2021.
ODLUKA 
O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Ivana Kekin.
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora prestala je obnašati mr. sc. Rada Borić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA 
O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Ivana Kekin. 
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora prestala je obnašati mr. sc. Rada Borić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
ODLUKA 
O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Ivana Kekin.
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za ravnopravnost Hrvatskoga sabora prestala je obnašati mr. sc. Rada Borić, zbog mirovanja zastupničkog mandata. 
ODLUKA 
O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
Za zamjenicu člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenovana je dr. sc. Ivana Kekin.        
Dana 15. rujna 2021. dužnost zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe prestala je obnašati mr. sc. Rada Borić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
ODLUKA
 O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Krešimir Ačkar.
Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Majda Burić.
ODLUKA 
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora izabran je Andro Krstulović Opara.
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Danica Baričević, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA 
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora izabran je Andro Krstulović Opara.
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Danica Baričević, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA 
O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za turizam Hrvatskoga sabora izabrana je Majda Burić.
Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Danica Baričević, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Krešimir Ačkar.
Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabran je Andro Krstulović Opara.
ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora mr. sc. Maja Grba-Bujević.
Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je Andro Krstulović Opara.
ODLUKA
 O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA
Za zamjenicu člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana imenovana je Nikolina Baradić.    
Dana 15. rujna 2021. dužnost zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana prestala je obnašati Danica Baričević, zbog prestanka zastupničkog mandata.
    23.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU             TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: predsjednik             Hrvatskoga sabora
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predloženi akt.
Rasprava je zaključena 13. listopada 2021. 
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /91 „za“, 9 „suzdržanih“/ donio
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA
Dužnosti tajnika Hrvatskoga sabora razriješen je Davor Orlović te ponovno imenovan na istu dužnost.
    23.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE         FAUST VRANČIĆ 
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predloženi akt.
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2021. 
Hrvatski sabor je, 12 studenoga 2021.,  jednoglasno /117 „za“/ donio 
ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE FAUST VRANČIĆ
Razriješeni su: predsjednik Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, te članovi Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić doc. dr. sc. Ivan Uroda, Vlado Lendvaj, univ.bacc., Nikola Dmitrović, prof. mentor, prof. dr. sc. Ante Markotić, Dubravko Diklić, dipl. ing. i akademik Željko Reiner.                                           
U Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić imenovani su: za predsjednika prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, a za članove prof. dr. sc. Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, prof. mentor, Dragan Pavelin, dipl. ing., Marko Ilijašev, dipl. ing., prof. dr. sc. Ante Markotić i mr. sc. Marko Pavić.
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 20. TRAVNJA 1959. GODINE I DODATNOG PROTOKOLA EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ SUDSKOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA OD 17. OŽUJKA 1978. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 176
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku se javila zastupnica Ružica Vukovac. 
Rasprava je zaključena 1. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., jednoglasno /100 „za“/ donio Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
O aktima pod 25. i 26. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
25.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i članka 16. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /88 „za“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu.
26.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2020. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Podnositeljica akta je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 1. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 15 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 154
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
Stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, Vesna Bedeković, Marin Piletić, Sabina Glasovac, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Katarina Nemet, Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Damir Bakić, Marin Piletić, Anka Mrak-Taritaš i Damir Bajs. 
Rasprava je zaključena 6. listopada 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu na članak 9. stavak 2. /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 2., članak 3. stavak 1., članak 5. stavak 1. i na članak 6. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /78 „za“, 22 „protiv“, 20 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, prvo čitanje, P.Z. br. 168
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno  partnerstvo. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marija Selak Raspudić, Vesna Bedeković, Urša Raukar-Gamulin, Marin Piletić, Majda Burić i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Emil Daus, Urša Raukar-Gamulin, Ante Bačić, Majda Burić, Davor Dretar, Vesna Bedeković, Ljubica Maksimčuk, Dragana Jeckov, Sabina Glasovac, Davorko Vidović, Nada Murganić, Nikola Grmoja, Silvano Hrelja i Željko Lenart.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /112 „za“, 3 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU GLOBALNE KONVENCIJE O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 164  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, Marko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Marko Pavić i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /116 „za“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
30.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE - podnositelj: Hrvatska narodna banka
Podnositeljica akta je Hrvatska narodna banka na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Predstavnik podnositelja, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Zvonimir Troskot, Vesna Vučemilović, Katarina Peović, Josip Borić, Marin Miletić, Goran Ivanović, Karolina Vidović Krišto, Marijana Petir, u završnoj raspravi Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Marina Opačak Bilić, Ružica Vukovac, Stephen Nikola Bartulica, Zvonimir Troskot, Majda Burić, Vesna Vučemilović, Barbara Antolić Vupora, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Marijana Puljak, Zvane Brumnić, Katarina Peović, Marin Miletić, Božo Petrov, Siniša Hajdaš Dončić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Sačić, Branko Bačić, Josip Borić, Sandra Benčić, Milan Vrkljan, Goran Ivanović, Marijana Petir, Marin Mandarić, Damir Habijan, Nikola Grmoja, Ljubomir Kolarek, Željko Pavić i Davor Ivo Stier.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba HDZ-a.
Rasprava je zaključena 7. listopada 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 13 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020. godine.
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 177
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan, Anka Mrak-Taritaš, Anamarija  Blažević, Siniša Jenkač, Ankica Zmaić i državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora, Anamarija  Blažević, Emil Daus, Marijana Petir, Dalija Orešković, Marin Lerotić, Ankica Zmaić, Katarina Peović, Tomislav Klarić, Damir Habijan, Nadica Dreven Budinski, Siniša Jenkač i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 7. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /113 „za“, 2 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, ŽarkoTušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora i državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Barbara Antolić Vupora i Marin Miletić.
Rasprava je zaključena 7. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada  2021., većinom glasova /77„za“, 18 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti potrošača. 
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 184
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi je sudjelovala Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za replike su se javile zastupnice: Andreja Marić, Anita Pocrnić-Radošević, Marijana Petir i Anamarija Blažević. 
Rasprava je zaključena 8. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /100 „za“, 20 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
34.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je predsjednik Republike Hrvatske na temelju članka 119. Ustava Republike Hrvatske i članaka 44. i 44.a Zakona o sudovima. 
Odredbom članka 119. Ustava propisano je da predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Hrvatskog sabora.
Izvješće Odbora za pravosuđe je sastavni dio predloženog akta.
Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić obrazložio je izvješće Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Mišel Jakšić, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Krešo Beljak, Romana Nikolić, Arsen Bauk, Marin Miletić, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Zvonimr Troskot,  Željko Pavić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Zvonimir Troskot, Nikola Grmoja, Krešo Beljak, Andreja Marić, Mišel Jakšić, Vesna Nađ, Rade Šimičević, Josip Borić, Marko Pavić, Stipan Šašlin, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Damir Habijan, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Marin Miletić, Željko Pavić, Marijana Petir, Renata Sabljar Dračevac, Marina Opačak Bilić, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Sanja Udović i Erik Fabijanić.  
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.  
Rasprava je zaključena 13. listopada 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /120 „za“, 3 „protiv“/ donio Odluku o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske izabran je mr. sc. Radovan Dobronić.
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z. br. 135
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Udović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Domagoj Hajduković, Renata Sabljar-Dračevac, Marko Pavić, Nikola Grmoja, Sanja Udović, Sabina Glasovac, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Udović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Hrvoje Zekanović, Sanja Udović, Branko Grčić, Katarina Peović, Sandra Benčić, Marko Pavić, Grozdana Perić, Ankica Zmaić, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić, Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Stipan Šašlin, Franko Vidović, Zvane Brumnić, Marijana Puljak, Josip Borić i Sabina Glasovac. 
Stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Rasprava je zaključena 13. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /90 „za“, 33 „suzdržana“/ donio Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
36.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE                                   
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23. stavaka 3. i 4. i članka 26. stavka 1. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović, Domagoj Hajduković, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika  Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Mirela Ahmetović, Stipan Šašlin, Miro Totgergeli, Marina Opačak Bilić, Domagoj Hajduković, Erik Fabijanić i Zvane Brumnić. 
Rasprava je zaključena 13. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021. većinom glasova /109 „za“, 6 „suzdržanih“/ donio Odluku o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije razriješen je Tomislav Jureković.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021. većinom glasova /76 „za“, 39 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Odluku o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenovan je mr. sc. Danijel Žamboki.
37.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2021. 
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenom na 4. sjednici održanoj 4. prosinca 2020.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik podnositelja, ministar zdravstva Vili Beroš, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivan Ćelić, Marija Selak Raspudić, Mišel Jakšić, Domagoj Hajduković, Andreja Marić, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Nikola Grmoja, Maja Grba-Bujević, Majda Burić, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Ljubica Lukačić, Marin Miletić, Nino Raspudić, Vilim Matula, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar zdravstva Vili Beroš.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Nikolina Baradić, Marija Selak Raspudić, Marin Miletić, Andreja Marić, Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Renata Sabljar-Dračevac, Ivan Ćelić, Marijan Pavliček, Marijana Petir, Marina Opačak Bilić, Branka Juričev-Martinčev, Nada Murganić, Maja Grba-Bujević, Goran Ivanović, Davor Dretar, Andro Krstulović Opara, Stipo Mlinarić, Milan Vrkljan, Željko Lenart, Zvane Brumnić, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Nikola Grmoja, Ivana Kekin, Barbara Antolić Vupora, Mladen Karlić, Majda Burić, Željko Reiner, Josip Borić, Ljubica Lukačić, Marijana Puljak, Marin Lerotić, Rade Šimičević, Ivan Kirin, Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Davorko Vidović, Ivana Posavec Krivec, Nino Raspudić, Katica Glamuzina, Mišel Jakšić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, Katarina Peović, Grozdana Perić, Zvonimir Troskot, Branko Bačić, Siniša Hajdaš Dončić, Vesna Bedeković, Mirela Ahmetović, Božo Petrov, Sandra Benčić, Bojan Glavašević i Dalija Orešković.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Reiner u ime u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Rasprava je zaključena 14. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 17 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021.
38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 19.a Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Stanku su zatražile zastupnice Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
Nakon traženja zastupnika da se o ovoj točki ne raspravlja jer nisu ispunjeni uvjeti,  potpredsjednik Sabora Ante Sanader prekinuo je sjednicu te najavio da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dati odgovor u svezi njihova zahtjeva vezano za 18. sjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije od 12. i 13. listopada 2021. godine.
Rasprava najavljena za 14. listopada 2021. nije provedena.
Dana 18. listopada 2021. predlagatelj je iz procedure povukao Prijedlog odluke od 13. listopada 2021. /Klasa: 021-13/21-07/61, Urbroj: 6521-22-21-01./
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIVREMENOM BORAVKU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE (HRVATSKO-NJEMAČKI SPORAZUM O GOSTUJUĆIM SNAGAMA), drugo čitanje, P.Z. br. 169
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Domagoj Hajduković, Marin Miletić, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Željko Sačić, Katarina Peović, Dalija Orešković, Marin Miletić, Željko Pavić, Vilim Matula, Sabina Glasovac, Ivana Posavec Krivec, Mirela Ahmetović, Krešo Beljak i Zvonimir Troskot.
Rasprava je zaključena 15. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /117 „za“, 2 „protiv“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
40.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Agencija za elektroničke medije
Podnositelj akta je Agencija za elektroničke medije na temelju članaka 66. i 67. Zakona o elektroničkim medijima.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 37 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2019. godinu.
41.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Podnositelj akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /98 „za“, 10 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio
ODLUKU
o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2020. godinu.
42.    IZVJEŠĆE O RADU O POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Podnositelj akta je Povjerenstvo za fiskalnu politiku na temelju članka 29. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /87 „za“, 17 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu o Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu
43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Podnositeljica akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o financijskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /96 „za“, 7 „protiv“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu.
44.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na temelju članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. listopada 2021., većinom glasova /98 „za“, 1 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu.
45.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 19.a Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Navedeni prijedlog Odbor je utvrdio na 19. sjednici održanoj 18. listopada 2021.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Natalija Martinčević, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Krešo Beljak, Karolina Vidović Krišto, Siniša Hajdaš Dončić, Goran Ivanović, Mario Kapulica, Marijana Puljak, Josip Borić, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, Bojan Glavašević, Ivana Kekin, Sabina Glasovac, Marin Miletić, Vilim Matula, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba  zastupnika Socijaldemokrata i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Natalija Martinčević, Nino Raspudić, Božo Petrov, Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Vilim Matula, Katarina Peović, Krešo Beljak, Sabina Glasovac, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Matko Kuzmanić, Nikola Grmoja, Bojan Glavašević, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Goran Ivanović, Zvane Brumnić, Davor Ivo Stier, Tomislav Klarić, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Nada Murganić, Maja Grba-Bujević, Vesna Bedeković, Marko Pavić, Karolina Vidović Krišto, Mario Kapulica, Dalija Orešković, Ivana Kekin, Željko Pavić, Domagoj Hajduković i Marijana Petir. 
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Rasprava je zaključena 19. listopada 2021.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krešo Beljak ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2021., većinom glasova /77 „za“, 55 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenovan je Robert Šveb.
Hrvatski sabor, većinom glasova /51 „za“, 72 „protiv“, 3 „suzdržana“/, nije donio Zaključak Kluba zastupnika SDP-a.
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 193
O aktima 46., 47. i 48. provedena je objedinjena rasprava
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnici predlagatelja, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, glavni državni inspektor Andrija Mikulić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno su obrazložili predložene akte.
U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Natalija Martinčević i Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić i Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Mažar i Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Posavec Krivec, Josip Borić, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Zvonimir Troskot, Andreja Marić, Željko Pavić, Pero Ćosić, Siniša Jenkač, Davorko Vidović, Marijana Puljak, Romana Nikolić, Marin Miletić, Anita Pocrnić-Radošević, Erik Fabijanić, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, glavni državni inspektor Andrija Mikulić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za repliku su se javili zastupnici: Pero Ćosić, Peđa Grbin, Ružica Vukovac, Domagoj Hajduković, Nevenko Barbarić, Romana Nikolić, Predrag Štromar, Siniša Hajdaš Dončić, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Sandra Benčić, Nada Murganić, Dario Zurovec, Krešo Beljak, Karolina Vidović Krišto, Vesna Vučemilović, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Božo Petrov, Natalija Martinčević, Zvonimir Troskot, Marijana Petir, Marko Pavić, Barbara Antolić Vupora, Branko Bačić, Stephen Nikola Bartulica, Željko Pavić, Arsen Bauk, Ivana Posavec Krivec, Branka Juričev-Martinčev, Zvane Brumnić,Vesna Bedeković, Anita Pocrnić-Radošević, Grozdana Perić, Irena Šimunić, Nikola Mažar, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Miro Totgergeli, Damir Habijan, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Ljubica Maksimčuk, Siniša Jenkač, Dalija Orešković, Davorko Vidović, Marijana Puljak i Erik Fabijanić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika.
Rasprava je zaključena 20. listopada 2021.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.  
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 10. /u izmijenjenom obliku/, članak 18., članak 22., članak 23., članak 29. i na članak 37., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3., članak 9., članak 10. /u izmijenjenom obliku/, članak 17., članak 22., članak 34. i na članak 36., amandmane Klube zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. /u izmijenjenom obliku/, članak 11. /u izmijenjenom obliku/, članak 12. /u izmijenjenom obliku/ i amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 19.
Amandmane je povukao Klub zastupnika SDP-a na članke 11. i 12. te zastupnica Natalija Martinčević na članak 14.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Darka Klasića na članak 9., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 24. i na članak 29., amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 24., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka članak 7., članak 8., članak 24., članak 26. i na članak 30., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 4., članak 30. i na članak 38. te amandmane zastupnika Nikole Grmoje na članak 1., članak 4., članak 15. i na članak 33.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 7 „protiv“, 35 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /42 „za“, 75 „protiv“/ nije donio zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Zastupnik Arsen Bauk je zatražio objavu pojedinačnog glasovanja o ovome Zakonu na web stranici Sabora.    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. u dodanom članku 113.a stavku 6.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 1. u dodanom članku 113.a stavku 9.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /97 „za“, 21 „suzdržan“/ donio Zakon o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 193
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /109 „za“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
49.    PRIJEDLOG STRATEGIJE SPRJEČAVANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe i Nacionalno vijeće za praćenja provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Sabina Glasovac, Marija Selak Raspudić, Karolina Vidović Krišto, Katarina Peović, Damir Habijan, Ružica Vukovac, Stipan Šašlin, Andreja Marić, Dalija Orešković, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Romana Nikolić, Anita Pocrnić-Radošević, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Ivan Kirin, Vesna Vučemilović, Damir Habijan, Andreja Marić, Marin Miletić, Dragana Jeckov, Ružica Vukovac, Dražen Bošnjaković, Karolina Vidović Krišto, Marin Piletić, Ankica Zmaić, Ljubica Lukačić, Božo Petrov, Goran Ivanović, Dalija Orešković, Josip Borić, Nada Murganić, Krunoslav Katičić, Barbara Antolić Vupora, Grozdana Perić, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Miro Totgergeli, Davor Ivo Stier, Branko Bačić, Željko Pavić, Jure Brkan, Rade Šimičević, Sandra Benčić, Vilim Matula, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Stipan Šašlin, Maja Grba-Bujević, Marija Selak Raspudić, Marija Jelkovac, Arsen Bauk, Nikola Grmoja, Anita Pocrnić-Radošević, Ljubica Maksimčuk, Nadica Dreven Budinski i Ante Bačić.
Stanku su zatražili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 21. listopada 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Hrvatski sabor je, 29.listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 38 „protiv“/ donio Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /37 „za“, 74 „protiv“/ nije donio zaključak zastupnika Nikole Grmoje.
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Predlagateljica akta je zastupnica Anka Mrak-Taritaš.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predlagateljica akta, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U ime Vlade Republike Hrvatske mišljenje je obrazložio državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nikolina Baradić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec, Romana Nikolić, Anita Pocrnić-Radošević, Marijana Puljak, Erik Fabijanić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Anka Mrak-Taritaš, Anita Pocrnić-Radošević, Andreja Marić, Marijana Puljak, Katica Glamuzina, Dalija Orešković, Ivana Posavec Krivec, Ružica Vukovac, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Branka Juričev-Martinčev, Nadica Dreven Budinski i Ljubica Maksimčuk. 
Rasprava je zaključena 21. listopada 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor, 29. listopada 2021., većinom glasova /47 „za“, 68 „protiv“/ nije donio Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš zatražila je objavu pojedinačnog glasovanja o ovome Zakonu na web stranici Sabora.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /74 „za“, 28 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio zaključak Kluba zastupnika HDZ-a: „Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci pripremi potrebne analize s ciljem sagledavanja cjelokupne problematike menstrualnog siromaštva i poduzme potrebne aktivnosti na njegovom otklanjanju, a u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.“
51.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 189
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 22. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., jednoglasno /115 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    
52.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U skladu s člankom 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Vlade jedanput godišnje usmeno predstavlja Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
O godišnjem izvješću Vlade vodi se rasprava u kojoj mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru te nakon provedene rasprave predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predstavio je Godišnje izvješće Vlade.
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Bačiću ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Božo Petrov i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krešo Beljak i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Rasprava je zaključena 27. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 41 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednica, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke-Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor, većinom glasova /38 „za“, 76 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, prvo čitanje, P.Z.E. br. 178
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Željko Pavić, Tomislav Okroša, Vilim Matula, Mirela Ahmetović, u završnoj raspravi Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Andreja Marić, Ivan Kirin, Željko Pavić, Željko Lenart, Anka Mrak-Taritaš, Marin Miletić, Irena Šimunić, Marijana Petir, Mirela Ahmetović, Ante Bačić, Renata Sabljar-Dračevac, Dalija Orešković, Miro Totgergeli, Vilim Matula, Rajko Ostojić, Ante Deur, Tomislav Okroša, Miro Bulj, Jure Brkan, Anita Pocrnić-Radošević, Goran Ivanović, Nadica Dreven Budinski, Sandra Benčić, Ankica Zmaić i Ljubomir Kolarek.
Rasprava je zaključena 27. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /75 „za“, 1 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Petir, Anita Pocrnić-Radošević, Rajko Ostojić, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Miro Bulj, Renata Sabljar-Dračevac, Marijana Petir, Anita Pocrnić-Radošević, Vilim Matula, Rajko Ostojić i Tomislav Klarić.
Rasprava je zaključena 27. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /75 „za“, 1 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 170
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Davorko Vidović.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić, u ime Kluba zastupnika IDS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Barbara Antolić Vupora, Branko Bačić, Andreja Marić, Mišel Jakšić, Josip Borić, Majda Burić, Branka Juričev-Martinčev, Marin Miletić, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Marko Pavić, Martina Vlašić Iljkić, Davorko Vidović, Domagoj Hajduković, Marija Selak Raspudić, Anita Pocrnić-Radošević, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Ivan Kirin, Marin Miletić, Nikola Mažar, Marija Selak Raspudić, Majda Burić, Davor Bernardić, Marko Pavić, Zvonimir Troskot, Siniša Hajdaš Dončić, Marina Opačak Bilić, Marin Lerotić, Boška Ban Vlahek, Martina Vlašić Iljkić, Katarina Peović, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Puljak, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Sabina Glasovac, Erik Fabijanić, Hrvoje Zekanović, Branka Juričev-Martinčev, Davor Ivo Stier, Mirela Ahmetović, Rade Šimičević, Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Romana Nikolić, Branko Bačić, Josip Borić, Goran Ivanović, Mišel Jakšić, Davorko Vidović, Ljubica Maksimčuk, Nadica Dreven Budinski, Nada Murganić, Josip Begonja, Marija Jelkovac, Miro Bulj, Grozdana Perić, Marin Piletić, Sandra Benčić, Miro Totgergeli, Domagoj Hajduković, Bojan Glavašević i Hrvoje Šimić.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 28. listopada 2021.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 8., te identične amandmane zastupnika Silvana Hrelje, Kluba zastupnika Socijaldemokrata i zastupnice Katarine Peović na članak 5.
Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka povukao je amandman na članak 5.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 2., članak 3. dodani članak 3.a i na članak 8., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 2., članak 3. dodani članak 3.a i na članak 8., amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2., na članak 3., na članak 7. i na članak 9. 
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 8 „protiv“, 32 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /36 „za“, 73 „protiv“, 1 „suzdržan“/ nije donio zaključak zastupnice Katarine Peović.
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 187 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
Predlagatelj akta je zastupnik Silvano Hrelja.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predlagatelj akta, zastupnik Silvano Hrelja, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, obrazložio je mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Bulj, Renata Sabljar-Dračevac, Erik Fabijanić, Hrvoje Šimić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Silvano Hrelja u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Silvano Hrelja, Katarina Nemet, Majda Burić, Hrvoje Šimić, Josip Begonja, Rade Šimičević, Davor Ivo Stier, Marko Pavić, Dalija Orešković, Branko Bačić, Marijana Petir, Željko Pavić, Maja Grba-Bujević, Nada Murganić, Željko Lenart, Sabina Glasovac, Marijana Puljak, Renata Sabljar-Dračevac, Miro Bulj, Goran Ivanović, Marin Piletić, Erik Fabijanić i Andro Krstulović Opara.
Rasprava je zaključena 28. listopada 2021.
Predlagatelj akta prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 1. stavci 1. i 2. te amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2.
Vlada Republike Hrvatske povukla je amandman na članak 2.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /111 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 182
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 181
O aktima 57. i 58. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Ružica Vukovac, Marijana Petir, Goran Ivanović, Emil Daus, Marin Mandarić, Marin Piletić, Siniša Jenkač, Ankica Zmaić, Josip Đakić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za replike su se javili zastupnici: Emil Daus, Miro Bulj, Ivan Kirin, Romana Nikolić, Ljubica Maksimčuk, Sandra Benčić, Martina Vlašić Iljkić, Ružica Vukovac, Marin Mandarić, Dragana Jeckov, Ankica Zmaić, Vesna Vučemilović, Josip Đakić, Goran Ivanović, Marijana Petir, Željko Lenart, Davor Ivo Stier, Marin Piletić, Dalija Orešković, Miro Totgergeli, Marijana Puljak, Branko Bačić, Nikša Vukas, Romana Nikolić, Goran Ivanović, Katarina Nemet i Marin Lerotić.   
Stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
Rasprava je zaključena 29. listopada 2021.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 182
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 181
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 37 „suzdržanih“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS), prvo čitanje, P.Z.E. br. 185
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata,  Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Tomislav Okroša i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 29. listopada 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /117 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS).
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.


O aktu pod 60. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
60.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21.  Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 29. listopada 2021., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu.
61.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021.GODINU  I PROJEKCIJA  ZA 2022.  I  2023. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnose se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, i to za:
- Hrvatske vode 
- Hrvatske ceste
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatska agencija za osiguranje depozita 
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Hrvatske autoceste
- HŽ putnički prijevoz
- HŽ Infrastruktura        
- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (konsolidirano)
- Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z.br. 202 
63.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG  PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
O aktima 61., 62. i 63. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Hajdaš Dončić i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Branko Bačić, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Sabina Glasovac, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, Andreja Marić, Zvane Brumnić, Marin Miletić, Marijana Petir, Marko Pavić, Milan Vrkljan, Marin Mandarić, Željko Lenart, Ivana Kekin, Rajko Ostojić, Marijana Puljak, Bojan Glavašević, Siniša Hajdaš Dončić, Marina Opačak Bilić, Goran Ivanović, Urša Raukar-Gamulin, Miro Totgergeli, u završnoj raspravi Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marin Miletić u ime Kluba zastupnik Mosta te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Marin Miletić, Marko Pavić, Marija Selak Raspudić, Josip Begonja, Miro Bulj, Vesna Bedeković, Zvane Brumnić, Milan Vrkljan, Ljubica Maksimčuk, Marin Mandarić, Mirela Ahmetović, Dario Zurovec, Majda Burić, Andreja Marić, Katarina Peović, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Branko Grčić, Marijana Puljak, Boris Lalovac, Siniša Hajdaš Dončić, Marin Lerotić, Marina Opačak Bilić, Ivana Kekin, Miro Totgergeli, Dalija Orešković, Boška Ban Vlahek, Ankica Zmaić, Barbara Antolić Vupora, Grozdana Perić, Vesna Vučemilović, Nikola Grmoja, Dario Hrebak, Urša Raukar-Gamulin, Mladen Karlić, Branko Bačić, Marijana Petir, Josip Borić, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev,Vladimir Bilek, Stephen Nikola Bartulica, Maja Grba-Bujević, Domagoj Hajduković, Rajko Ostojić, Katica Glamuzina, Nikša Vukas, Željko Lenart, Marin Piletić, Goran Ivanović i Bojan Glavašević.
Stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 3. studenoga 2021.
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021.GODINU  I PROJEKCIJA  ZA 2022.  I  2023. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 39. Zakona o proračunu.
Raspravu su proveli: Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obranu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za poljoprivredu.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Podneseno je 34 amandmana, od toga tri amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Mire Totgergelija u izmijenjenom obliku.
Predstavnici predlagatelja nisu se suglasili, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predložene amandmane zastupnica Boške Ban Vlahek, Katarine Peović i Marije Selak Raspudić.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Sukladno odredbi članka 35. Zakona o proračunu, Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

2.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

3.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

4.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

5.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

6.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

7.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;

8.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu; 

9.    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /103 „za“, 5 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama financijskih planova  Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z.br. 202
Raspravu su proveli: Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obranu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“/, donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG  PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 109. Zakona o proračunu.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine. 
Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine;

2.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine;

3.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o za prvo polugodište 2021. godine;

4.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2021. godine;

5.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine;

6.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2021. godine;

7.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za prvo polugodište 2021. godine;

8.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o za prvo polugodište 2021. godine;

9.    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za prvo polugodište 2021. godine.
64.        PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. ZDRAVKU MARIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRU FINANCIJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE  - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
Predlagatelji akta su 34 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Karolina Vidović Krišto, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te potpredsjednik Vlade i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić obrazložili su očitovanje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto u ime predlagatelja, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić, Zvane Brumnić, Marin Miletić, Marko Pavić, Grozdana Perić, Rajko Ostojić, Goran Ivanović, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Andreja Marić, Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Milan Vrkljan, Dalija Orešković, Marin Piletić, Urša Raukar-Gamulin, Karolina Vidović Krišto, Marin Miletić, Rajko Ostojić, Damir Habijan, Josip Borić, Marko Pavić, Ante Kujundžić, Nada Murganić,  Grozdana Perić,  Goran Ivanović, Ljubica Maksimčuk, Zvane Brumnić i Ankica Zmaić.
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2021.
Hrvatski sabor, 12. studenoga 2021., većinom glasova /50 „za“, 77 „protiv“/ nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u Vladi Republike Hrvatske.
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 197
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga  u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Anton Klimanu ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Hajdaš Dončić, Anton Kliman, Marin Miletić, Josip Borić, Katica Glamuzina, Anamarija Blažević, u završnoj raspravi Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Katarina Nemet, Romana Nikolić, Zvane Brumnić, Josip Begonja, Anamarija Blažević, Jure Brkan, Vilim Matula, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Gari Cappelli, Katica Glamuzina, Miroslav Škoro, Marin Miletić, Mirela Ahmetović, Anton Kliman, Željko Pavić, Emil Daus, Boris Lalovac, Josip Borić, Marijana Petir, Željko Lenart, Urša Raukar-Gamulin, Rade Šimičević, Ružica Vukovac, Anamarija Blažević i Marijana Puljak. 
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga  2021., većinom glasova /94 „za“, 2 „protiv“, 26 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 198
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović, Željko Pavić,  Josip Begonja, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Marin Miletić, Mirela Ahmetović, Željko Pavić i Boris Lalovac. 
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /119 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 190
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za replike su se javili zastupnici: Boris Lalovac i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /112 „za“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Anton Kliman, Zvane Brumnić, Dalija Orešković i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /114 „za“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju Općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 199
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Piletić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Andreja Marić, Marin Miletić, Nikola Grmoja, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Arsen Bauk, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Vilim Matula, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Marin Miletić, Ivana Posavec Krivec, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Željko Pavić, Željko Lenart, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Branko Bačić, Vilim Matula i Sabina Glasovac. 
Rasprava je zaključena 5. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac i Nikola Mažar.
Rasprava je zaključena 5. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 10. i članak 11.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 33 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 207
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 209
O aktima 71. i 72. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Karolina Vidović Krišto, Mišel Jakšić, Anka Mrak-Taritaš, u završnoj raspravi Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za replike su se javili zastupnici: Damir Habijan, Ante Kujundžić, Marko Milanović Litre, Romana Nikolić, Karolina Vidović Krišto, Peđa Grbin, Nikola Mažar, Marijana Puljak, Damir Bajs, Ante Bačić, Nikola Grmoja, Milan Vrkljan, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš i Mišel Jakšić. 
Stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2021.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 207
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 34 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 209
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /103 „za“, 3 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 208
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 210
O aktima 73. i 74.  provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić, u završnoj raspravi Marija Jelkovac  u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. 
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Ante Bačić, Dragana Jeckov, Ružica Vukovac, Nikola Grmoja, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Romana Nikolić i Marijana Puljak.
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2021.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 208
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /81 „za“, 7 „protiv“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 210
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /80 „za“, 7 „protiv“, 32 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 205
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javile zastupnice Ružica Vukovac i Romana Nikolić.
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 15. /u izmijenjenom obliku/, članak 17., članak 23. i na članak 24. 
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /93 „za“, 12 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
76.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA  O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Željko Pavić, Nadica Dreven Budinski, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Marijana Petir, Zvane Brumnić, Davor Dretar, Ivan Kirin, Željko Pavić, Marin Miletić, Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Marija Selak Raspudić, Nadica Dreven Budinski, Maja Grba-Bujević, Ružica Vukovac i Martina Vlašić Iljkić. 
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja tijekom rasprave prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 3., 6., 19. i 20.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Vesne Vučemilović na članak 25.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /116 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržana“/, donio Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
77.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Vesna Vučemilović, Ružica Vukovac, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Renata Sabljar-Dračevac, Maja Grba-Bujević, Hrvoje Šimić, Ljubica Maksimčuk i Anita Pocrnić-Radošević.
Stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 28 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
78.     PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 201
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić, Majda Burić, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Peović, Nadica Dreven Budinski u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić.
Za replike su se javili zastupnici: Josip Begonja, Majda Burić, Anita Pocrnić-Radošević, Martina Vlašić Iljkić, Grozdana Perić, Ankica Zmaić, Katarina Peović, Silvano Hrelja i Ljubica Maksimčuk.
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /113 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

79.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun       
Predlagatelj akta je Odbor za financije i državni proračun na temelju članka 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. 
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /90 „za“, 5 „protiv“, 23 „suzdržana“/, donio Odluku o imenovanju predsjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku, u tekstu kako je predložio predlagatelj.
Predsjednicom Povjerenstva imenovana je prof. dr. sc. Sandra Krtalić.
O aktima pod 80. i 81. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

80.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Podnositeljica akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 17 „protiv“, 21 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu.

81.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Podnositeljica akta je Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 12. studenoga 2021., većinom glasova /77 „za“, 44 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 12. studenoga 2021. godine u 13.17 sati.

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA  Ivan Bukarica
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA Gordan Jandroković