Najave

Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana Ljubica Maksimčuk i članice Izaslanstva Katica Glamuzina i Anita Pocrnić-Radošević sudjeluju na 42. sastanku Upravljačkog odbora Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) i 15. plenarnom zasjedanju PAM-a

videokonferencija

Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Davor Ivo Stier sudjeluje na sastanku Odbora za pravna pitanja i ljudska prava PSVE-a

videokonferencija