Najave


Članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Domagoj Hajduković i Zdravka Bušić sudjeluju na sastanku Odbora za migracije, izbjeglice i raseljene PSVE-a

videokonferencija

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i član Odbora za vanjsku politiku Davor Ivo Stier sudjeluju na 30. konferenciji „Europa Karpata“, koja se održava u sklopu Gospodarskog foruma u Karpaczu (Poljska)

videokonferencija