Najave

18. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića Više

30. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića Više

8. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Stjepana Radića Više

39. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića Više

Članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Domagoj Hajduković i Zdravka Bušić sudjeluju na sastanku Odbora za migracije, izbjeglice i raseljene PSVE-a

videokonferencija

17. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Stjepana Radića Više

46. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića Više