Najave

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković nazoči na božićnom prijmu Srpskog narodnog vijeća

atrij pravoslavne gimnazije "Kantakuzina Katarina Branković", Zagreb