Najave

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, potpredsjednik Odbora Darko Sobota te članovi Odbora Marko Pavić i Erik Fabijanić sudjeluju na LXVIII. sastanku Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)

Prag, Češka

Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Katica Glamuzina sudjeluje na Parlamentarnom forumu u okviru Međunarodne konferencije o planiranju obitelji

Pattaya, Tajland

63. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića Više

13., tematska sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Josipa Šokčevića Više

83. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića Više