Udruga ruralnoga turizma upoznala članove Odbora za poljoprivredu s poteškoćama i prijedlozima za razvoj ruralnoga turizma

Zagreb - Predsjednik Odbora za poljoprivredu Branko Hrg i članovi Odbora Ljubica Ambrušec, Damir Felak i Damir Tomić susreli su se u srijedu s predstavnicama Udruge ruralnoga turizma Hrvatske Jasminom Rakić Horvat i Aleksandrom Kuratko Pani. 

Hrg je podsjetio sudionike sastanka na Projekt „Srce zelene Hrvatske“ kojim su radi povezivanja pružatelja usluga u ruralnome turizmu obuhvaćeni Bilogora, Moslavina, Posavina i Prigorje, te je upozorio na potrebu daljnjega poticanja ruralnoga turizma na području Hrvatske. 

Predstavnice Udruge ruralnoga turizma upozorile su na nepostojanje klasifikacije pružatelja usluga u ruralnome turizmu, problem njihova izjednačavanja s velikim proizvođačima alkoholnih i bezalkoholnih proizvođača i proizvođača prehrambenih proizvoda te na prenormiranost zakonskoga okvira za obavljanje djelatnosti ruralnoga turizma. Upozorili su i na nepostojanje angažmana Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u promociji ruralnoga turizma, nemogućnost zapošljavanja sezonskih radnika te zakonska ograničenja vezana uz pripremu i plasman proizvoda OPG-ova i obrta koji pružaju usluge ruralnoga turizma. Uz to je naglašena potreba uključivanja lokalne i regionalne uprave u poticanje i promociju ruralnoga turizma. 

Sudionici sastanka složili su se kako je u suradnji s ministarstvima poljoprivrede, financija, zdravlja, rada i socijalne skrbi i Poreznom upravom potrebno napraviti cjelovitu analizu zakonskih propisa koji utječu na ruralni turizam te pristupiti njegovu pojednostavljenju, a uz to poticati udruživanje pružatelja usluga i aktivnosti HTZ-a u tom području. Zaključno je dogovoreno održavanje zajedničke sjednice saborskih odbora za poljoprivredu i turizam, na kojoj bi se provela cjelovita rasprava o problemima i prijedlozima za njihovo rješavanje u području ruralnoga turizma.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu