4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Ante Grabovac (HSLS)

Grabovac, Ante

Rođen je 21 . travnja 1957. u Imotskom. Završio Ekonomski fakultet u Splitu; dipl.oec.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Izabran:

  • lista Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: