4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

IV. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Brož, Viktor (LIBRA)
Buconjić, Ivica (HDZ, zamjenik Berislava Šmita)
Herman, Vilim (LIBRA)
Jurić, Damir (SBHS)
Reihl-Kir, Jadranka (SDP, zamjenica Antuna Vujića)
Živković, Stjepan (HSS, zamjenik Željka Peceka)
IV. izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju, i to:
- područje Virovitičko-podravske županije u cijelosti,
- područje Osječko-baranjske županije u cijelosti.