9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Vlaho Orepić (NZ)

Orepić, Vlaho

Rođen je 16. studenoga 1968. u Čapljini (Bosna i Hercegovina). Završio studij nautike na Sveučilištu u Dubrovniku, Kineziološki fakultet u Zagrebu i Mornaričku vojnu akademiju u Splitu, Olimpijsku akademiju Hrvatskog olimpijskog odbora i Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ – pomorski smjer (VSS - diplomirani inženjer pomorskog prometa, viši sportski trener fitnesa, inženjer strojarstva, trener karatea sa stečenim pravom nostrifikacije).

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2016.; zamjenik zastupnika od 14. do 19. listopada 2016. je Natko Felbar
  • zamjenik zastupnika od 19. listopada 2016. do 10. svibnja 2017. je Davor Romić  
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 10. svibnja 2017.
  • zastupnik je 17. siječnja 2018. prestao biti članom stranke Most nezavisnih lista te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: