4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Ivo Šlaus (SDP)

Šlaus, Ivo

Rođen 26. rujna 1931. u Splitu. Završio Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao (VSS - diplomirani fizičar, doktorat u području prirodnih znanosti, polje fizika; akademik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: