5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Šemso Tanković (SDA HR)

Tanković, Šemso

Rođen je 16. veljače 1942. u Bosanskom Novom (Bosna i Hercegovina). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS – diplomirani ekonomist, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišni profesor). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku

Izabran:

  • lista Stranke demokratske akcije Hrvatske

Izborna jedinica: