5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

V. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Bajt, Marija (HDZ)
Gavran, Mato (SDP)
Klem, Ivica (HDZ)
Lelić, Ruža (HDZ, zamjenica Petra Čobankovića)
Štengl, Vladimir (HDZ, zamjenik Drage Prgometa)
V. izborna jedinica obuhvaća Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju, i to:
- područje Požeško-slavonske županije u cijelosti,
- područje Brodsko-posavske županije u cijelosti,
- područje Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.