Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Ispravak izvješća Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 129

U Izvješću s rasprave Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 129 provedene na 19. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, tekst: „Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i  4 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje“ mijenja se i glasi: „Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i  4 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje“.

 

PREDSJEDNICA ODBORA 

Sandra Benčić