Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 59. sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine, Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 9. stavka 2.  Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 178/04.), dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, aktom od 2. listopada 2019. godine.

Odbor je temeljem članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora navedeno Izvješće raspravio u svojstvu  matičnog radnog tijela. 

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/19-12/75, Urbroj: 50301-29/23-19-14) upućenog Hrvatskom saboru aktom od 28. studenoga 2019. godine. 

Uvodno obrazloženje podnijeli su dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture i podnositelj Izvješća, izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Predstavljajući aktivnosti i izdavačku djelatnost Centra u 2018. godini, podnositelj Izvješća istaknuo je kako je Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata, uz redovnu djelatnost, tijekom 2018. godine istraživao i obrađivao zahtjeve zaprimljene od raznih državnih institucija te su s tim u svezi obavljeni razgovori u Ministarstvu kulture oko mogućeg načina povećanja broja zaposlenika ili suradnika u Centru, posebice iz razloga što je Centru potrebna i kvalitetnija web stranica, a za što bi bilo potrebno angažirati još jednog djelatnika. 


Nadalje, podnositelj Izvješća istaknuo je kako je Centar do sredine studenoga 2018. godine, preuzimanjem po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva prikupio: oko 15,5 d/m (155 kutija) gradiva, 15 medija nekonvencionalnog gradiva (VHS, DVD), 5 arhivskih kutija (pozitiva fotografija i negativa) od Pavla Vranjicanija, 139 fotografija Zorana Filipovića + 984 digitalnih fotografija ostalih imatelja (Damir Radnić), 2037 negativa od stvaratelja Renata Branđolice, 31 Službeni vojni list u digitalnom obliku, 35 sati memoarskog gradiva i 970 kartica teksta memoarskog gradiva. 

Tijekom 2018. godine pokrenut je projekt digitalizacije fotoarhiva (negativa i fotografija) i program zaštite arhivskog gradiva, odnosno pokrenuta je suradnja Centra i Središnjeg vojnog arhiva MORH-a te je do sada izvršeno zaštitno snimanje 4064 negativa. 

Centar je radi zaštite arhivskog gradiva i sprječavanja daljnjeg oštećenja izvornika do 15. studenoga 2017. digitalizirao (skenirao) 1.607.252 stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, a u sljedećem razdoblju, do kraja listopada 2018. digitalizirano je još 1.572.395 stranica; od toga 1.567.757 stranica dokumenata posebnog gradiva (3277 kutija, od travnja do listopada 2018.), 3802 stranice dokumenata 32. korpusa JNA (8 kutija), 836 stranica Vojnog lista, te 20 časopisa ČSP. Zaključno, do 1. studenoga 2018. godine ukupno je digitalizirano 3.179.647 stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata.   

I u 2018. godini nastavljen je rad na projektu Izravni demografski gubici Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, odnosno unos podataka u bazu podataka Centra o poginulima u Domovinskom ratu na okupiranom području RH (područje „RSK“, dakle uglavnom osobe srpske narodnosti). 

 Također, nastavljeno je ažuriranje popisa poginulih branitelja i civila na slobodnom području Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata (podaci iz popisa poginulih branitelja Ministarstva obrane i popisa Ministarstva hrvatskih branitelja); u odnosu na izvješće za 2017. godinu, popis poginulih branitelja i civila je tijekom ažuriranja nadopunjen podacima dobivenim iz dokumentacije DORH-a. 

Prema odobrenom programu za izdavačku djelatnost u 2018. godini Centar je sam ili u suizdavaštvu objavio sedam (7) knjiga dok je krajem 2018. u pripremi za tisak ili u završnoj fazi bilo još sedam knjiga. Isto tako, u znanstvenim ili stručnim časopisima, monografijama i zbornicima te ostalim stručnim i stručno-publicističkim tiskovinama tijekom 2018. godine objavljeno je ili je u pripremi za tisak ukupno 26 znanstvenih ili stručnih radova zaposlenika Centra s temama iz Domovinskog rata.

Tijekom 2018. godine Centar je bio organizator/suorganizator ili je sudjelovao u pripremi šest (6) postavljenih/otvorenih izložbi. Također, Centar i njegovi djelatnici sudjelovali su kao organizatori ili suorganizatori te kao aktivni sudionici s vlastitim izlaganjem (predavači, promotori) na najmanje 85 znanstvena i stručna skupa, javnih tribina i predavanja, te promocija i izložbi na kojima su govorili znanstvenici, zapovjednici i ostali sudionici događaja iz Domovinskog rata te autori promoviranih publikacija.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su rad Centra s posebnim osvrtom na izdavačku djelatnost Centra tijekom 2018. godine. U tom smislu pojedini su članovi Odbora izrazili svoje sugestije u pravcu njegova većeg angažmana na razini znanstveno-istraživačke historiografije, odnosno, intenzivnijim uključivanjem i djelovanjem Centra u međunarodnoj znanstvenoj javnosti. 

Također, istaknuto je kako posebno treba voditi računa o kvaliteti prijevoda publikacija Centra na strane jezike, uključujući i same naslove, čime se umanjuje potencijalni rizik da takve publikacije, upravo zbog njihova prijevoda, budu svrstane u kategoriju propagandnih, a ne znanstvenih publikacija.


Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje z a k l j u č k a 


PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2018.  


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti dr. sc. Damir Tomić, potpredsjednik Odbora.  
 


PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović