Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 678

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 49. sjednici održanoj 16. svibnja 2007. raspravljao o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. travnja 2007. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.
Predstavnik predlagatelja je istaknuo da provedba Zakona o kemikalijama u dijelu koji se odnosi na biocidne pripravke i rezultati analitičkog pregleda usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s Europskom unijom ukazuju na potrebu donošenja posebnog zakona koji će olakšati prijenos Direktive 98/8/EZ o biocidnim pripravcima u domaće zakonodavstvo i omogućiti kvalitetniju provedbu navedene Direktive.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o biocidnim pripravcima usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora.

 

      POTPREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      Vladimir Kurečić