Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 704

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 52. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. raspravljao o Prijedlogu zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. lipnja 2007. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.
Predstavnik predlagatelja je istaknuo da se predloženim Zakonom usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području lijekova sa pravnom stečevinom Europske unije, obuhvaćajući direktive iz 2004. o tradicionalnim biljnim lijekovima i o lijekovima za ljudsku uporabu. Potpuna usklađenost u ovom području izvršit će se donošenjem podzakonskih propisa.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o lijekovima usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      mr. sc. Neven Mimica