Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 49

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 5. sjednici održanoj 23. travnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo potrebu daljnjeg usklađivanja predmetnog Zakona s pravnom stečevinom Europske unije.
 
Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr. sc. Neven Mimica