Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 72

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici održanoj 20. svibnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. svibnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo da je slijedom obveza koje proizlaze iz Akcijskog plana za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih administrativnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine EU u poglavlju 19. Socijalna politika i zapošljavanje potrebno osnovati novu instituciju koja će integrirati zaštitu zdravlja i sigurnost na radu objedinjavanjem poslova Hrvatskog zavoda za medicinu rada i dijela djelatnosti Odjela zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
 
Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK ODBORA      
      mr. sc. Neven Mimica