Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 87

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 10. sjednici održanoj 17. lipnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK ODBORA      
      mr. sc. Neven Mimica