Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije s rasprave o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 18. sjednici održanoj 23. listopada 2008. raspravljao o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, donijetim na 16. sjednici, održanoj 6. listopada 2005. godine, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. listopada 2008. godine.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom Izvješću kao matično radno tijelo.

S obzirom na odredbe Lisabonskog ugovora kojima se dodatno osnažuje uloga nacionalnih parlamenata u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji, članovi Odbora su u raspravi predložili izradu projekta kojim bi se iz odgovarajućeg IPA predpristupnog programa pomoći financirala sveukupna priprema Hrvatskoga sabora za rad u uvjetima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Predstavnica predlagatelja je podržala navedeni prijedlog.

Odbor za europske integracije je nakon provedene rasprave jednoglasno donio sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

2. Predlagatelj se obvezuje izraditi i prijaviti projekt kojim bi se osiguralo korištenje sredstava iz odgovarajućeg IPA predpristupnog programa pomoći za pripremu Stručne službe Hrvatskoga sabora za rad u uvjetima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

mr. sc. Neven Mimica