Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 17. sjednici, održanoj 13. travnja 2021., zajedno s Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, raspravljao o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., koju je predsjedniku Hrvatskoga saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. travnja 2021. godine.

Odbor za europske poslove je, u skladu s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnoj Informaciji raspravljao kao zainteresirano radno tijelo.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja je uvodno obrazložio da se nacionalni planovi opravka i otpornosti (NPOO) donose sukladno planu oporavka za Europu, te instrumentu „EU sljedeće generacije“, čiji je dio Mehanizam za oporavak i otpornost, iz kojeg se državama članicama Europske unije stavlja na raspolaganje ukupno 672,5 milijardi eura za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak, te povećava otpornost gospodarstva. Od navedenog iznosa, Hrvatskoj će na raspolaganju biti 6,3 milijardi eura (47,5 milijardi kuna) bespovratnih sredstava i 3,6 milijardi eura (27,1 milijardi kuna) u obliku zajmova. Ministar je naglasio da će hrvatski NPOO pridonijeti ostvarivanju četiri opća cilja na razini EU-a: promicanju ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, jačanju ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanju društvenih i ekonomskih učinaka krize, te poticanju zelene i digitalne tranzicije, a u kontekstu zdravstvene i gospodarske krize s kojom smo suočeni, te s ciljem pružanja podrške ključnim segmentima gospodarstva i pružanja jasnog smjera konvergencije Republike Hrvatske u narednom razdoblju. Posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja naglasio je da NPOO prvenstveno potiče provedbu strukturnih reformi i s time povezane investicije.

Članovi Odbora za europske poslove u raspravi su iskazali zadovoljstvo što se o NPOO-u raspravlja u Hrvatskom saboru prije njegova slanja Europskoj komisiji, ali i nezadovoljstvo što se ne raspravlja o cjelovitom tekstu dokumenta, već o Sažetku nacrta. U tom su smislu također iznesene primjedbe usmjerene na transparentnost postupka donošenja NPOO-a. Članovi Odbora su se u raspravi osvrnuli i na pitanja reforme javnog sektora, opstanka rafinerija, uređivanja pitanja obiteljskih mirovina, projekte u zdravstvenom turizmu, te na alokacijske kapacitete u smislu korištenja sredstava koja su Hrvatskoj stavljena na raspolaganje kroz Mehanizam za oporavak i otpornost.

Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove odlučio je, s 9 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći 

ZAKLJUČAK

1.    Prihvaća se Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se Vladi Republike Hrvatske radi pripreme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Za izvjestitelje na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Hajdukovića, te potpredsjednike Domagoja Ivana Miloševića i Bojana Glavaševića.


PREDSJEDNIK ODBORA

Domagoj Hajduković