Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove s rasprave o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 24. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. raspravljao o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. srpnja 2021.

Odbor za europske poslove je, na temelju nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo.

Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća predstavila je državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, istaknuvši kako Izvješće obuhvaća ukupno četiri sastanaka Europskoga vijeća, dva sastanka na vrhu država članica europodručja i sastanak na vrhu čelnika EU-a o socijalnim pitanjima. Svi sastanci održani su u prvoj polovini 2021. godine, čime je značajno povećana dinamika održavanja sastanaka Europskog vijeća u odnosu na prethodna razdoblja. Teme koje su dominirale sastancima bile su COVID i digitalne potvrde, te migracije, a raspravljen je i niz drugih tema, kako je navedeno u Izvješću predsjednika Vlade.

U raspravi je pozdravljen nastavak prakse podnošenja izvješća o održanim sastancima Europskog vijeća Saboru češće nego što je to predviđeno Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, ali je i izraženo žaljenje što je prekinuta dobra praksa dostavljanja stajališta za sastanke Europskoga vijeća Odboru za europske poslove. Članovi Odbora su nadalje iskazali zanimanje za pitanja distribucije cjepiva među državama članicama, migracija i odnosa Europske unije s Turskom.  

Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove je, sa 7 glasova „ZA“, i 5 glasova „SUZDRŽAN“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća.

Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Hajdukovića, i potpredsjednike Darka Sobotu i Bojana Glavaševića.


PREDSJEDNIK ODBORA

Domagoj Hajduković