Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Godišnjim financijskim izvještajima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine, Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, aktom od 16. svibnja 2008. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvitak istaknuo je da je HBOR, u izvještajnom razdoblju, nastavio s poticanjem obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, a posebno s naglaskom poticanja razvoja područja od posebne državne skrbi i otoka. Ukupno je u 2007. godini s osonva kreditne i garancijske aktivnosti HBOR-a odobreno kredita u iznosu od 9.389,4 milijuna kuna. Kreditna aktivnost bila je usmjerena poticanju programa: gospodarstva u iznosu od 1.826,1 milijun kuna, financiranja izvoza u iznosu od 3.435,2 milijuna kuna, obnove i razvitka infrastrukture u iznosu od 487,3 milijuna kuna, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 759,9 milijuna kuna. Pored navedenog HBOR je izdao garancije u ukupnom iznosu od 823,0 milijuna kuna, dok je za mandatne aktivnosti odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 2.057,9 milijuna kuna. U razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2007. godine Hrvatska banka za obnovu i razvitak ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 894,6 milijuna kuna, ukupne rashode u iznosu od 653,7 milijuna kuna i pozitivan financijski rezultat u iznosu od 240,9 milijuna kuna. Reviziju poslovanja za 2007. godinu provelo je revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o. koje je izrazilo mišljenje da su financijski izvještaji HBOR-a za 2007. godinu prikazani realno i objektivno sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U raspravi na Odboru podržan je i pohvaljen rad HBOR-a u 2007. godini. Hrvatska banka za obnovu i razvitak već niz godina kvalitetno i uspješno nastavlja kreditirati programe namjenjene obnovi i razvitku hrvatskog gospodarstva, poticanju izvoza, razvitku malog i srednjeg poduzetništva i financiranju infrastructure. Tako je u periodu od 1992. do 2007. godine odobreno kredita ili garancija za 36.216 projekata, u ukupnom iznosu od 61.625,2 milijuna kuna.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je, jednoglasno, predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ODLUKE
O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2007. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Goran Marić