Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o javnoj nabavi, drugo čitanje, P. Z. E. br. 694

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 79. sjednici održanoj 25. rujna 2007. godine, Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. rujna 2007.godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da je većina primjedbi iznijetih u prvom čitanju ovoga Zakona unesena u tekst Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi. Tako poboljšanja sadržana u tekstu Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi obuhvaćaju: jasno uređenje postupaka podzakonskim propisima; brisanje popisa propisa Europske zajednice koja ne mogu biti sastavni dio ovog Zakona; brisanje izuzeća primjene ovog Zakona na koncesije, a u svrhu mogućeg povezivanja s drugim propisima u području koncesija; izuzeće nabava za diplomatska predstavništva; detaljan opis postupaka nabave; povećanje vrijednosti nabave za postupke nabave male vrijednosti (za robe i usluge sa 200.000,00 na 300.000,00 kuna, a za radove sa 300.000,00 na 500.000,00 kuna); uređenje pravne zaštite, te uređenje završnih i prijelaznih odredbi. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Šime Prtenjača, Predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Šime Prtenjača