Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 262

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 31. sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. siječnja 2013. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 165. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo, osim ostalog, da se Prijedlogom zakona potvrđuje predmetni Sporazum o financiranju kojim se uređuju detaljni uvjeti potrebni za isporuku pomoći Europske unije, pravila i postupci u vezi s isplatom pomoći, kao i uvjeti pod kojima će se upravljati tom pomoći. Ovim se Sporazumom o financiranju Operativnom programu „Zaštita okoliša“ dodaje jedna i pol proračunska godina, odnosno ukupni iznos od 46.846.007 eura, odnosno 346.660.452 kune, od čega Europska komisija iz Instrumenta pretpristupne pomoći osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 39.819.105 eura, odnosno 294.661.377 kuna, dok vrijednost nacionalnog sufinanciranja iznosi 7.026.902 eura, odnosno 51.999.075 kuna. Nacionalno sufinanciranje osigurava se za razdoblje od 2013. do 2016. godine u proračunu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva poljoprivrede, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskih voda i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odbor je podržao predmetni Zakon i odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJIM SE MIJENJA SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE ZA VIŠEGODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM "ZAŠTITA OKOLIŠA" ZA POMOĆ ZAJEDNICE IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U SKLOPU KOMPONENTE "REGIONALNI RAZVOJ" U HRVATSKOJ

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković dipl.oec., predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.