Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 283

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 39. sjednici, održanoj 7. i 8. veljače 2018. godine, Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 283,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  1.veljače 2018. godine.

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da ovaj Zakon stavlja izvan snage odredbe Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva. Odredbe Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva ugrađene su u Zakon o alternativnim investicijskim fondovima u cilju kako bi se materija alternativnih investicijskih fondova uredila u jedinstvenom propisu. Zakon o alternativnim investicijskim fondovima prošao proceduru Vlade Republike Hrvatske, a potom i redovan postupak donošenja zakona Hrvatskog sabora (prvo čitanje)  na 5. sjednici Hrvatskoga sabora 4. listopada 2017. godine donesen zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o alternativnim investicijskim fondovima. Potrebno je utvrditi prestanak važenja pojedinog zakona donošenjem posebnog zakona o prestanku važenja toga zakona. Kako ne bi došlo do nastupanja pravne praznine između stupanja na snagu odredbe Zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ broj 81/13 i 113/16) predlaže se donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva po hitnom postupku.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o  prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.