Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 101. sjednici održanoj 6. ožujka 2024. godine o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29.veljače 2024.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja naglasio je da se izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost predlaže zbog produljenja razdoblja primjene snižene stope PDV-a od 5% na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke i nakon 31. ožujka 2024.

Naime prestanak primjene stope PDV-a od 5% za navedene isporuke doveo bi do povećanja cijena od 1. travnja 2024. što bi negativno utjecalo na gospodarstvo i standard građana. 

Stoga, kao nastavak mjera s ciljem zaštite građana i gospodarstva, izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost, do 31. ožujka 2025. produljuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% za isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. 

Produljenjem primjene snižene stope PDV-a od 5% za isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke zadržat će se sadašnja razina poreznog rasterećenja, ublažiti utjecaj na cijene čime će se spriječiti udar na standard građana te negativne posljedice za gospodarstvo u cjelini. 

U raspravi na Odboru naglašeno je da će predložene mjere imati utjecaja na smanjenje prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske s osnove PDV-a u iznosu od oko 46 milijuna eura godišnje. Cijene energenata će se time smanjiti i zaštiti građane i gospodarstvo. 

Također je postavljeno pitanje zašto je u proteklom razdoblju Vlada Republike Hrvatske intervenirala umjesto HERA-e. Odgovoreno je da HERA nije u djelokrugu Ministarstva financija nego Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Istaknuto je da je Vlada Republike Hrvatske sa svojim mjerama pravovremeno i opravdano reagirala u proteklom razdoblju.

Navedeno je da Ministarstvo financija ima u nadležnosti PDV, te su promjene u rukovođenju HERA-e u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Istaknuto je zadovoljstvo  Vladinim mjerama, te je napomenuto da će građani i gospodarstvenici i dalje biti zaštićeno godinu danu.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

 

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.