Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o: Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu; Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu; Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu te Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora proveo je na 48. sjednici, održanoj 16. i 18. svibnja 2018. godine, objedinjenu raspravu o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, aktom od 30. ožujka 2018. godine, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, aktom od 29. ožujka 2018. godine, Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, aktom od 29. ožujka 2018. godine te o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, aktom od 30. ožujka 2018. godine. Navedena društva izvještaje su dostavila sukladno odredbi članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14. i 93/15.).

Odbor je o predmetnim Izvještajima raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i pisanim mišljenjima Vlade Republike Hrvatske na navedene izvještaje, od 26. travnja 2018. godine, u kojima Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu, Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu i Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu.

Uvodno je predsjednik Uprave AZ obveznih mirovinskih fondova u ime Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava ukratko izložio presjek rada svih fondova u 2017. godini. Obvezni mirovinski fondovi upravljali su imovinom preko 91 milijardu kuna, a ostvarili su u protekloj godini svojim članovima prinose od 4,57% u fondovima kategorije A, 3,06% u fondovima kategorije B te 6,1% u fondovima kategorije C. Posebno je istaknuto kako su mirovinski fondovi u vrijednosnim papirima Agrokora ostvarili zaradu, a ne gubitak, te da ne stoje tvrdnje da su mirovinski fondovi ugroženi zbog „slučaja Agrokor“.

U 2017. godini mirovinski fondovi sudjelovali su u nekoliko dokapitalizacija, a dosad su u dionice hrvatskih društava uložili preko 9 milijardi kuna. Naglašeno je kako je prinos od početka rada u fondu A 8,95%, u fondu B 5,76% i u fondu C gotovo 7%. Usporedivši ga s prinosom u zemljama okruženja i svijeta, Republika Hrvatska se s prosječnim realnim prinosom od 3,2% nalazi na 5. mjestu od ukupnog broja zemalja, dok su istodobno neke zemlje imale negativan prinos. Govoreći od zaradi, ona je u 2017. godini iznosila preko 2,7 mlrd. kuna za sva tri fonda, najviše u B kao najvećem fondu. Krajem 2017. godine u obveznim mirovinskim fondovima nalazilo se ukupno preko 1,8 milijuna članova, najviše u fondu B (95% članova). Zaključno, istaknuto je da naknade OMF-ovima zakonski padaju iz godine u godinu dok 2021. godine ne budu 0,30%, - u 2017. naknada je iznosila 0,39%, u 2018. je 0,363%. Uspoređujući te naknade s naknadama zemalja u okruženju, istaknuto je da su među najnižima, a iz njih se isplaćuju i naknade za REGOS, kao i naknade za HANFA-u.

U daljnjem izlaganju, predstavnici podnositelja pojedinačno su predstavili izvještaje o radu za mirovinske fondove čiji su predsjednici Uprava. Svi su istaknuli rast u 2017. godini i zadovoljstvo ostvarenim prinosima, napomenuvši da je 2017. godina bila prva godina nakon globalne krize u kojoj je zabilježen globalni sinkronizirani rast. Kako je rečeno, kriza u koncernu Agrokor nije imala utjecaja na rezultate, čak je, gledajući ukupna ulaganja, ostvarena zarada na tim vrijednosnim papirima, a izloženost je takva da nema budućeg utjecaja, niti se može govoriti o ugroženosti mirovina. Također, predstavnici podnositelja posebno su istaknuli kako je mali broj članova u fondu A pokazatelj loše educiranosti, ali i slabog interesa, prije svega mladih ljudi, o brizi za vlastitu mirovinu te da bi bilo dobro razmotriti ideju da fond kategorije A postane obvezni fond, ponajprije imajući u vidu mlade koji se tek zapošljavaju.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske ukratko je obrazložila mišljenja Vlade Republike Hrvatske na navedene izvještaje. U svom očitovanju napomenula je i da je građane potrebno osvješćivati i educirati o samostalnom odabiru mirovinskog fonda, umjesto da to po službenoj dužnosti čini REGOS, kad građani to sami propuste učiniti. Ujedno je obavijestila da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i REGOS rade na digitalizaciji procesa odabira mirovinskog fonda putem sustava e-građani.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o statusu članova uprava mirovinskih društava u drugim zemljama, odnosno pripadaju li oni krugu državnih dužnosnika u smislu sukoba interesa i prava na pristup informacijama. Predstavnici mirovinskih fondova pojasnili su da nemaju saznanja da bilo koja država ima članove uprave mirovinskih fondova svrstane među državne dužnosnike te da su njihovi položaj i postupanje, uključujući sukob interesa, regulirani kako zakonskim okvirom i pravilnicima HANFA-e, tako i detaljnim internim pravilima propisanima od strane vlasnika. U raspravi je posebno ukazano na percepciju javnosti o ugroženosti isplate budućih mirovina te da je, iako su fondovi o tome izdali priopćenje, to ostalo nezamijećeno. U tom smislu iznesen je prijedlog mirovinskim fondovima da bi bilo dobro kroz duže razdoblje platiti oglas kako bi takve vijesti doprle do većeg broja građana.

Općenito je naglašena važnost transparentnosti poslovanja mirovinskih društva i dostupnosti informacija, s tim da bi bilo dobro da ubuduće u izvještajima budu detaljnije specificirane informacije o ulaganjima u dionice trgovačkih društava. Uzevši u obzir da mirovinski fondovi upravljaju imovinom preko 1,8 milijuna građana, građanima je kontinuirano potrebno govoriti o njihovoj sigurnosti i važnosti. Osvrnuvši se na odabir fonda kategorije A od strane mladih ljudi, također je ukazano na nedostatak informacija u javnosti o tome te o potrebi edukacije u tom smislu. Isto tako, iznesen je komentar da su izvještaji dobri, ali da bi, radi njihove potpunosti, ubuduće u njih trebalo uključiti stajalište države što misli napraviti s umirovljenicima iz 2. stupa, što je informacija koja je bitna i za mlade ljude. Pozdravljeni su dobri financijski rezultati za 2017., ali je ujedno upozoreno i na nedovoljne gospodarske aktivnosti, demografsku situaciju i odlazak ljudi u inozemstvo, što treba imati na umu radi budućih uplata u mirovinske fondove, a koje ovise o novim radnim mjestima, uplatama doprinosa i drugim okolnostima.

Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće zaključke:

1. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu
2. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu
3. Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu
4. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

    
  PREDSJEDNICA  ODBORA
 Grozdana Perić, dipl. oec.