Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, drugo čitanje, P.Z.E. br. 158

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 24. (elektroničkoj) sjednici održanoj 12. srpnja 2021.  godine o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, drugo čitanje, P.Z.E. br. 158, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da travnju 2019. godine, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci (dalje: AIIB) – brzorastućoj regionalnoj međunarodnoj financijskoj instituciji koja pokriva geografsko područje Azije, Oceanije i Rusku Federaciju – iskazan interes za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Banci.  Po iskazivanju interesa, AIIB je Ministarstvu financija dostavio indikativne uvjete za članstvo koje je Vlada Republike Hrvatske u kolovozu 2019. godine ocijenila prihvatljivim te je donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ostvarivanja članstva Republike Hrvatske u AIIB-u. Temeljem te Odluke, AIIB-u je upućeno Pismo prijave za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske. 
Odbor guvernera AIIB-a usvojio je 30. prosinca 2019. godine Rezoluciju o primanju Republike hrvatske u svoje članstvo pod sljedećim uvjetima:
1.    Republika Hrvatska treba deponirati kod Banke instrument pristupa Statutu (najkasnije do 31. prosinca 2020., međutim dodatnom Rezolucijom od 17. prosinca 2020., donesenom zbog pandemije, rok za stupanje u članstvo Banke produljen je do 31. prosinca 2021.),
2.    Republika Hrvatska upisuje do 50 dionica temeljnog kapitala Banke sveukupne vrijednosti 5.000.000,00 USD (od čega će 10 dionica biti uplaćeno (1.000.000,00 USD), a 40 dionica je na poziv (4.000.000,00 USD; predstavlja potencijalnu obvezu Republike Hrvatske)),
3.    uplata kapitala koji se uplaćuje vrši se u 5 rata, svaka u iznosu od 200.000,00 USD [od čega će prva biti na datum ili prije datuma deponiranja instrumenta pristupa Statutu (očekivano u 2021. godini), a preostale 4 rate dospijevaju sukcesivno 1 godinu od datuma dospijeća prethodne rate,
4.    Republika Hrvatska postaje neregionalna članica Banke po završetku uplate prve rate.

Cilj koji se ovim Zakonom želi postići potvrđivanje je Statuta Banke, kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Po donošenju Zakona, njegovoj objavi u Narodnim novinama te po stupanju istoga na snagu, pristupit će se izradi, podnošenju na potpis i polaganju isprave o pristupu Republike hrvatske Statutu, kojom se izjavljuje da Republika Hrvatska pristaje biti obvezana odredbama Statuta Banke te da prihvaća ranije spomenute uvjete Odbora guvernera.
Očekuje se da će najveću prednost od članstva Republike Hrvatske u AIIB-u imati hrvatske tvrtke kojima će  članstvo Republike hrvatske u Banci pridonijeti povećanju vidljivost na natječajima u okviru projekata koje AIIB financira u regiji. Riječ je o propulzivnom tržištu koje čini čak 45% svjetskog gospodarstva, čime se proširuje prostor za stjecanje novih iskustava, dodatnih znanja i vještina hrvatskih poduzetnika, uz očekivani multiplikativni efekt i na hrvatsko gospodarstvo.  Među članicama AIIB-a nalazi se i 18 država članica Europske unije. Banka može financirati i projekte u neregionalnim članicama, ukoliko isti doprinose konektivnosti s regijom Azije i Oceanije. Slijedom navedenoga možemo zaključiti da stupanjem u članstvo AIIB-a Republika Hrvatska ne samo da jača svoje odnose s međunarodnim partnerima, nego se doprinosi i gospodarskom oporavku privatnog sektora, kao i jačanju temelja za otpornost na buduće krize. 
  
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

        Zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.
                                  

PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.