Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, drugo čitanje, P.Z.E. 824 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 56. sjednici održanoj 26. veljače 2020.  godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 13. veljače 2020. godine.
Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja izvijestio je da je osnovni cilj donošenja ovoga Zakona uklanjanje prepreka za dovršenje unutarnjeg tržišta plina a koje proizlaze iz izostanka primjene tržišnih pravila Europske Unije na transportne plinovode koji vode prema trećim zemljama i iz njih. S obzirom da na području Republike Hrvatske nema povezivanja transportnog sustava sa nečlanicama Europske unije nije potrebno prenositi odredbe Direktive EU 2019/692 koje se odnose na postojeće plinovode a povezuju države članice i treće zemlje. 

Nakon provedene rasprave Odbor je sa sedam (7) glasova ZA i jednim (1) suzdržanim glasom predložio Hrvatskom saboru donošenje  

Z A K O N A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor