Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, drugo čitanje, P.Z. br. 142

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 21. sjednici održanoj 13. srpnja  2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se Konačnim prijedlogom zakona postiže:
•    sadržajno i terminološko usklađivanje sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 30/21), a koji je usmjeren prema ostvarivanju ciljeva energetske tranzicije,
•    usklađuju se poslovi Agencije koji se odnose na istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina,
•    proširuju se djelatnosti Agencije u vidu sudjelovanja u postupku izmjena i dopuna prostornih planova, ovlast izvođenja naftno-rudarskih radova za potrebe procjene geotermalnog potencijala te kao predlagatelja za osnivanje razvojnog društva Vladi Republike Hrvatske,
•    uvodi se djelatnost „trgovina na veliko naftnim derivatima“ radi upisa u sudski registar,
•    predlaže se novi sastav Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike, uz članove državne dužnosnike tijela državne uprave nadležnih za poslove energetike, financija i prostornog uređenja, dva člana mogu biti iz reda rukovodećih državnih službenika sa odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva ili iz redova znanstvenika i stručnjaka iz područja energetike i gospodarstva,
•    produžuju se rokovi podnošenja izvješća Vladi Republike Hrvatske jer su dosadašnji rokovi prekratki, 
•    terminološko usklađivanje sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Nadalje, predstavnik predlagatelja je naglasio da Agencija, prepoznavši veliki geotermalni potencijal Republike Hrvatske, intenzivno promovira isti te kroz europske inicijative nastoji omogućiti buduća ulaganja u geotermalnu energiju kao jedini stabilni obnovljiv izvor energije, a koji svoju primjenu nalazi od proizvodnje električne energije, toplinarstva do zadovoljavanja energetskih potreba u poljoprivrednoj proizvodnji.

Agencija radi na izradi atlasa područja pogodnih za zbrinjavanje ugljikovoga dioksida u geološke strukture, a što je također prepoznato kao jedna od ključnih karika prema postizanju ciljeva smanjenja emisija ugljikova dioksida u atmosferu. 

Na taj se način Agencija aktivno uključuje u proces energetske tranzicije u skladu s EU zelenim planom koji uključuje smanjenje emisija CO2 na nulti nivo u razdoblju do 2050.

U odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju, predlagatelj je dodatno proširio članak 3. Konačnog prijedloga zakona na način da je unio ovlast Agenciji za razvoj novih tehnologija u području održivih i obnovljivih izvora energije. 
Predlagatelj smatra kako se znanja i resursi Agencije trebaju dodatno usmjeriti, odnosno upotrijebiti za razvoj novih tehnologija vezanih uz nove izvore energije odnosno razvoj novih oblika obnovljivih izvora koji se mogu koristiti za konkurentnu proizvodnju energije.


Bez rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

                            

PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek