Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne eneregije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 23. sjednici održanoj 17. siječnja 2018. godine, razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke  o davanju koncesije za korištenje  vodne snage  radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela  Vlada Republike Hrvatske, aktom od  13. prosinca 2017. godine.

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvjestio je da se ovom Odlukom usklađuje Odluka Hrvatskoga sabora iz 1998. godine o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. , Zagreb, u HE Zakučac sa  izmjenama Ugovora o koncesiji iz 1999. godine  na način da se mijenja navedeni Ugovor i  povećava instalirani protok vode HE Zakučac s postojećih (ugovorenih) 220m3/s na 240m3/s, odnosno instalirana snaga s postoječih 486 MV penje se na 576 MV.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno  odlučio Hrvatskome saboru predložiti slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d.  Zagreb, u HE Zakučac.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora  Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
       Darinko Kosor